Matthias Baltin - nowym prezesem Allianz
w Polsce

11 czerwca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgody na powołanie Matthiasa Baltina na Prezesa Zarządu spółek ubezpieczeniowych TUiR Allianz Polska S.A oraz TU Allianz Życie Polska S.A. Matthias Baltin, zastąpił na tym stanowisku Veit’a Stutz’a, który w sierpniu 2018 roku, przeniósł się do globalnych struktur Allianz, jako szef ds. transformacji biznesowej Grupy.
– mówi Matthias Baltin,
prezes spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska.

Matthias Baltin dołączył do Grupy Allianz w 2009 roku do pionu biznesowego odpowiadającego za region Europy Zachodniej i Południowej. Od 2013 roku pełnił funkcję szefa pionu biznesowego na Europę Południową, w związku z którą zasiadał w radach nadzorczych spółek Grupy we Włoszech, Turcji i Grecji. W latach 2016-2017 pracował w Allianz Bank Financial Advisors SPA we Włoszech jako szef działu Wealth Management & Marketing. W 2017 roku został powołany na stanowisko CFO, odpowiadając za planowanie, kontrolę, księgowość, podatki i inwestycje. Od września 2018 roku był wiceprezesem zarządu w TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A. odpowiedzialnym za pion zarządzania wewnętrznego.

Przed dołączeniem do Grupy Allianz pracował w Swiss Re i McKinsey. Jest absolwentem administracji biznesu WHU – Otto Beisheim School of Management w Niemczech oraz posiada tytuł CFA. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu w Teksasie a także ukończył studnia doktoranckie z zakresu finansów korporacyjnych i rynków kapitałowych na uczelni technicznej RWTH Aachen w Niemczech.

Bohdan Białorucki - rzecznik prasowy Allianz Polska

Kontakt dla mediów:

Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów zainteresowanym działalnością spółek Allianz w Polsce.

Polecamy ubezpieczenia 
Jak możemy Ci pomóc?