• 1 lipca doszło do fuzji prawnej towarzystw ubezpieczeniowych oraz TFI Allianz Polska i Aviva Polska. Od 2 lipca działają one pod marką Allianz. Dzięki połączeniu Allianz istotnie wzmacnia pozycję na polskim rynku i stawia na rozwój. Umowy z klientami obowiązują bez zmian, zgodnie z ich warunkami, na zasadzie kontynuacji.
 • Połączenie jest efektem zakupu spółek Aviva w Polsce przez grupę Allianz w 2021 roku. Była to największa tego rodzaju transakcja na polskim rynku ubezpieczeń i inwestycji. Zarazem – największe przejęcie przez grupę Allianz od 10 lat. Dzięki temu wzmacnia się pozycja Polski dla Allianz, zarówno w skali regionu Europy Środkowej i Wschodniej, jak i globalnie.
 •  
 • Po fuzji Allianz zajął mocne drugie miejsce na rynku ubezpieczeń na życie (łącznie ponad 3 mld zł składki przypisanej w 2021 roku) oraz awansował na szóste miejsce wśród grup ubezpieczeniowych obecnych na rynku majątkowym (2,6 mld zł składki w 2021 r.). Połączone TFI zajmuje czwartą pozycję na rynku, zarządzając aktywami funduszy inwestycyjnych o wartości ok. 15,5 mld zł. Intencją Allianz jest również połączenie obu towarzystw i funduszy emerytalnych, co nastąpi po uzyskaniu zgód regulacyjnych. 
 - mówi Matthias Baltin, prezes Allianz Polska.  
 • Polska gospodarka wyróżnia się dynamiką również w niepewnych czasach, a Allianz chce wnosić wkład do jej dalszego wzrostu. Będziemy rozwijać wszystkie linie biznesowe. Mamy długoterminową perspektywę również jako inwestor na polskim rynku finansowym, jako odpowiedzialny pracodawca i uczestnik życia społecznego. Zgodnie z celem marki Allianz, chcemy dawać pewność jutra ponad 6 milionom naszych klientów w Polsce
 • Fuzja prawna oznacza, że wszelkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych przeszły na spółki przejmujące.
 •  
 • Umowy ubezpieczenia i inne umowy zawarte z klientami obowiązują bez zmian, zgodnie z ich warunkami, na zasadzie kontynuacji. Klienci nie muszą podejmować w związku z tym żadnych działań. Profesjonalną obsługę zapewniają im ci sami co do tej pory agenci ubezpieczeniowi, pośrednicy i partnerzy, a także konsultanci infolinii.
 •  
 • Od 2 lipca strony internetowe łączących się firm zostały zintegrowane pod adresem www.allianz.pl
 •  
  Jest tam dostępny dla klientów serwis obsługowy znany jako MojaAviva – obecnie pod nazwą MójAllianz, w zmienionej szacie graficznej. Obowiązują dotychczasowe dane dostępowe.     
 •  
 • Zespoły zajmujące się obsługą klientów, we współpracy ze specjalistami IT, dołożyły wszelkich starań, aby klienci mogli bez zakłóceń korzystać ze wszystkich dostępnych kanałów kontaktu. Szczególowe informacje są dostępne na stronie www.allianz.pl
 • Oferta produktowa Allianz Polska po połączeniu obejmuje dotychczasowe ubezpieczenia oraz usługi inwestycyjne obu organizacji. Zawarte wcześniej umowy obowiązują zgodnie z ich warunkami.
 •  
 • Od 1 lipca propozycją firmy w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych jest Mój Samochód z dotychczasowej oferty Allianz.
 •  
 • Allianz kontynuuje współpracę z agentami wyłącznymi, multiagencjami, brokerami, bankami oraz innymi partnerami na podstawie obowiązujących umów. Stawia na wzajemnie korzystny rozwój relacji, możliwy dzięki zwiększonej skali działania Allianz Polska. Dystrybucja obejmuje też własny kanał direct oraz sprzedaż cyfrową.
 •  
 • Agenci ubezpieczeniowi w dotychczasowych sieciach wyłącznych Avivy i Allianz pracują bez zmian, w swoich strukturach. Dobiega końca rebranding dotychczasowych placówek Avivy na Allianz.
 •  
 • Zmiany w ofercie produktowej i dystrybucji będą wprowadzane w sposób ewolucyjny, uwzględniając najlepsze praktyki i dorobek połączonych organizacji.
 • Po połączeniu zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA pracuje w składzie: Matthias Baltin (prezes) oraz członkowie zarządu: Vojtech Pivny, Martin Klecha, Krzysztof Wanatowicz, Marcin Kulawik.
 •  
 • Natomiast zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA tworzą: Matthias Baltin (prezes – po uzyskaniu zgody KNF) oraz członkowie zarządu: Vojtech Pivny, Paweł Pytel oraz Marcin Kulawik.
 •  
 • Zarząd TFI Allianz Polska pracuje w składzie: Robert Hörberg (prezes), Tymoteusz Paleczny (wiceprezes), Anna Bąkała (członek zarządu).
 • 6,2 mln klientów indywidualnych i firm
 • 5 300 agentów ubezpieczeniowych oraz innych współpracujących pośredników
 • 2 100 współpracujących placówek medycznych
 • 500 salonów dealerskich, w których można kupić ubezpieczenia Allianz
 • 3 mld zł wypłaconych klientom świadczeń i odszkodowań w 2021 r. (Allianz + Aviva)
 • 67 mld zł aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych 
 • Ponad 130 lat historii
 • 126 milionów klientów w ponad 70 krajach
 • Największy ubezpieczyciel w Europie
 • Najcenniejsza marka ubezpieczeniowa na świecie według badania 2021 Best Global Brands
 • Oficjalny partner FC Bayern Monachium i inwestor dla ośmiu stadionów sportowych (w tym Allianz Arena)
 • Specjalizuje się m.in. w ubezpieczaniu statków kosmicznych
 • Ubezpiecza trzy najwyższe budynki świata: Burj Khalifa, Petronas Towers oraz Taipei 101
 • Ubezpiecza znane i największe produkcje filmowe, np. serię filmów o Jamesie Bondzie

Kontakt dla mediów:

Bohdan Białorucki, rzecznik prasowy Allianz Polska, Tel. 501 781 141