TU Allianz Życie Polska S.A. rozszerzyło sprzedaż grupowego ubezpieczenia Allianz Opieka Zdrowotna (AOZ) na całą sieć agentów wyłącznych, powiększoną po połączeniu z Avivą w połowie 2022 r. To kolejny przykład integracji produktowej i operacyjnej. 

Ubezpieczenia zdrowotne w Allianz Polska znane są klientom od 2001 r., a sam produkt AOZ powstał w 2008 r., podlegając potem wielu ulepszeniom. Dotychczas był oferowany głównie przez agentów w sieci wyłącznej Allianz Polska, brokerów i multiagentów. Niedawno sprzedaż została rozszerzona także na agentów z dawnej sieci Avivy, powiększając jej ofertę produktową o ubezpieczenie typowo zdrowotne.

Z ubezpieczenia AOZ korzysta obecnie ponad 111 tys. osób, dla których dziennie realizowanych jest ponad 4 600 świadczeń medycznych.

AOZ obecnie zawiera 6 wariantów zakresu świadczeń, z możliwością zbudowania własnego programu – co jest istotne przede wszystkim dla pracodawców, którzy oczekują ponadstandardowych warunków dla swoich pracowników i członków ich rodzin. Zakres świadczeń jest szeroki – od podstawowej opieki medycznej aż po dostęp do licznych lekarzy specjalistów i wysokospecjalistycznych badań. Każdy wariant rozszerzony jest o usługi assistance, między innymi rehabilitację, transport medyczny, dostarczanie leków, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opiekę pielęgniarki. Dodatkowo AOZ oferuje też m.in. chirurgię jednego dnia, zwrot kosztów leków po pobycie w szpitalu, rehabilitację, stomatologię. Opieka medyczna może objąć też rodziców i teściów pracownika.

Do dyspozycji klientów jest ponad 2 200 placówek medycznych. Wizyty i badania można umawiać 24 godziny na dobę poprzez infolinię, bezpośrednio w placówce lub przez Internet.

W ramach telemedycznych konsultacji lekarskich klienci mogą umawiać wizyty tak, jak im wygodniej – na specjalnej platformie online allianz.telemedi.com lub telefonicznie dzwoniąc na infolinię Allianz. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne, gdy trzeba omówić wyniki badania z lekarzem, dostać skierowanie do specjalisty lub na badania, otrzymać lub przedłużyć receptę lub uzyskać e-zwolnienie.

Proste są również zasady przystąpienia do ubezpieczenia – za pomocą e-deklaracji mogą przystępować zarówno pracownicy, jak i członkowie ich rodzin. Allianz udostępnia klientom (firmom) system służący do administrowania listą zmian ubezpieczonych (pracowników i ich bliskich). Ubezpieczeni mogą elektronicznie zgłaszać wnioski o refundację kosztów leczenia poniesionych w placówkach niewspółpracujących za pomocą indywidualnego konta w portalu Mój Allianz lub z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie www.allianz.pl.

Bohdan Białorucki - rzecznik prasowy Allianz Polska

Kontakt dla mediów:

Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów zainteresowanym działalnością spółek Allianz w Polsce.

Jak możemy Ci pomóc?