Allianz podejmuje kolejne działania w ramach integracji segmentu ubezpieczeń dla firm (średnie i duże przedsiębiorstwa oraz ryzyka specjalistyczne), który od 24 lipca br. działa jako Allianz Commercial. Integracja obejmuje dawny globalny pion Allianz Global Corporate & Specialty oraz zespoły ubezpieczeń korporacyjnych na poszczególnych rynkach.

– Chcemy prezentować się jako jedna organizacja i mieć spójną ofertę dla każdego segmentu klienta biznesowego. Zarazem kluczową rolę odgrywają lokalne kompetencje i wiedza o potrzebach rynku, wsparta ekspertyzą grupy Allianz. Jesteśmy przekonani, że działając w taki sposób będziemy zwiększać nasz udział w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych – mówi Monika Leżyńska, członek zarządu TUiR Allianz Polska S.A.

Na dyrektora zarządzającego Allianz Commercial w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, obejmującym Polskę, została powołana Stefanie Thiem. Dotychczas kierowała oddziałem Allianz Global Corporate & Specialty w Austrii oraz odpowiadała za dystrybucję i obsługę kluczowych klientów w Austrii oraz Europie Środkowej i Wschodniej. 

W naszym kraju Allianz Commercial zostanie wdrożony w najbliższych miesiącach. Będzie to dalszy etap zmiany, ogłoszonej 12 lipca br., polegającej na połączeniu zespołów underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych w Allianz Polska. Połączonym zespołem kieruje Katarzyna Laurenza.

Bohdan Białorucki - rzecznik prasowy Allianz Polska

Kontakt dla mediów:

Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów zainteresowanym działalnością spółek Allianz w Polsce.

Jak możemy Ci pomóc?