O spółce TFI Allianz Polska S.A.

Spółka zarządza Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w ramach którego dostępnych jest 11 subfunduszy o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, poziomie ryzyka i rekomendowanym okresie inwestycji. Od początku 2016 roku oferta drugiego funduszu parasolowego - Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, została uzupełniona o nowe rozwiązania tworzone w oparciu o najciekawsze fundusze zagraniczne zarządzane przez spółki z Grupy Allianz - Allianz Global Investors i PIMCO. Obecnie w ofercie funduszu znajduje się 19 subfunduszy. 

W ofercie Towarzystwa znajdują się również fundusze zamknięte - Allianz Discovery FIZ, Allianz Obligacji FIZ, Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ, Allianz Income and Growth FIZ, Allianz Dochodowych Obligacji FIZ. Najnowszą propozycją inwestycyjną Towarzystwa jest Allianz Premium FIZ. 

Towarzystwo oferuje również produkty inwestycyjne pozwalające na oszczędzanie na poczet przyszłej emerytury (IKE, IKZE, PPE i PPK) i realizację innych celów (Program Systematycznego Oszczędzania "Allianz Plus").

Struktura organizacyjna TFI Allianz Polska S.A.

Poznaj ofertę ubezpieczeniową

Dane rejestrowe

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

NIP: 521-325-98-88
REGON: 015555893
KRS: 0000176359 

Dane rejestrowe

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy

16 500 000 zł opłacony w całości

Akcjonariusze

TUiR Allianz Polska S.A. - 100%

Skład Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Matthias Baltin - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Krawiec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Kay Müller - Członek Rady Nadzorczej
  • Jakub Marek Karnowski - Członek Rady Nadzorczej
  • Jacek Lisowski - Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

  • Jakub Marek Karnowski – Przewodniczący Komitetu Audytu

  • Jacek Lisowski – Członek Komitetu Audytu

  • Grzegorz Krawiec – Członek Komitetu Audytu

 

Komitet Wynagrodzeń

  • Matthias Baltin – Członek Komitetu Wynagrodzeń
  • Grzegorz Krawiec – Członek Komitetu Wynagrodzeń

Więcej o TFI Allianz Polska S.A.