Allianz Edukacja

Allianz Edukacja S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

tel. 22 567 40 00
faks 22 567 40 07

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000013146
NIP 585-13-78-095
REGON 192545561


Kapitał zakładowy

2 010 000 zł (w pełni opłacony)

Skład Zarządu

  • Łukasz Bąbol – Prezes Zarządu
  • Dorota Górecka - członek Zarządu

Akcjonariusze

TUiR Allianz Polska S.A.

Rada Nadzorcza

Prokurenci

  • Marcin Tylecki - prokura łączna do działania łącznie z członkiem zarządu bądź innym prokurentem

Sprawdź nasze inne serwisy!

Dla Ciebie

Potrzebujesz ubezpieczenia? Sprawdź ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, życiowych oraz zdrowotnych.

Dla firm

Dowiedz się jak ochronić własne przedsiębiorstwo i pracowników. Dla małych i średnich firm specjalna oferta w zależności od branży.

Kariera

Ludzie są w Grupie Allianz najcenniejszym kapitałem. Sprawdź wyszukiwarkę ofert pracy w Centrali oraz w Sieci sprzedaży Allianz.