Menu back

Zmiana pokrycia dachu/materiału ścian ubezpieczonego budynku rolniczego

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Zmiana pokrycia dachu/materiału ścian ubezpieczonego budynku rolniczego

W polisie jest błąd dotyczący pokrycia dachu/materiału ścian ubezpieczonego budynku albo właśnie zmieniło się pokrycie dachu/materiału ścian w ubezpieczonych przez Ciebie budynkach. W tej sytuacji poinformuj nas o tym, przesyłając pismo.

UWAGA: Uwzględnienie zmiany może wiązać się z opłatą dodatkowej składki lub z jej obniżeniem w zależności od tego, czy nastąpiła zmiana klasy palności konstrukcji budynku.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Pismo o zmianie pokrycia dachu lub materiału ścian ubezpieczonego budynku potwierdzone odręcznym podpis właściciela polisy (Ubezpieczającego) oraz zawierające numer polisy, której dotyczy sprawa. 

UWAGA: Jeśli klasa palności zmieniła się z palnego na niepalny istnieje możliwość, że zapłacona przez Ciebie składka ulegnie obniżeniu. W takiej sytuacji zadbaj, by w piśmie znalazł się numer konta, na który będziemy mogli zwrócić niewykorzystaną część składki.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie drogą korespondencyjną. Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać go drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego pisma.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz