Menu back

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Chcesz zrezygnować z dalszego ubezpieczenia rolnego w Allianz. W takiej sytuacji musisz poinformować nas o tym. Umowa ubezpieczenia rolnego może być przez Ciebie wypowiedziana najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem ubezpieczenia.

Przykład: jeśli okres ubezpieczenia trwa od 1.12.2015 r. do 30.11.2016 r., to umowę możesz wypowiedzieć najpóźniej w dniu 29.11.2016 r. Jednak musisz uwzględnić to, jaką drogą złożysz wypowiedzenie.

Jeżeli zrobisz to:

  • za pośrednictwem poczty, to będzie się liczyć data stempla pocztowego (data nadania dokumentu do Allianz),
  • w formie elektronicznej, to datą wypowiedzenia będzie data wpłynięcia dokumentu do Allianz,
  • składając dokument u Agenta, to będzie się liczyć data przyjęcia dokumentu w placówce/u przedstawiciela,
  • telefonicznie dzwoniąc na naszą infolinię, to wypowiedzenie będzie z datą przeprowadzenia rozmowy.

Jak załatwić tę sprawę

Nie są wymagane żadne dokumenty. Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę pisemnie, pamiętaj, by pismo zawierało odręczny podpis właściciela polisy (Ubezpieczającego).

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Inne sposoby wysłania dokumentów

email, telefonicznie, pocztą, osobiście

  • mailem

wyślij dokument w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl (z adresu podanego przy zawarciu ubezpieczenia)

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • telefonicznie

dzwoniąc na infolinię 224 224 224 (podczas rozmowy konsultant wprowadzi zmianę)

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz