Menu back

Włączenie kolejnej osoby ubezpieczonej do polisy OC rolników

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Włączenie kolejnej osoby ubezpieczonej do polisy OC rolników

Prowadzisz gospodarstwo z inną osobą lub w formie spółki cywilnej.

Obowiązek ubezpieczenia budynków rolniczych i OC rolników dotyczy rolników, czyli osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne. Jeżeli budynki w gospodarstwie rolnym są w posiadaniu kilku osób (np. rodzeństwo dziedziczy gospodarstwo rolne po rodzicach) wystarczy, aby jeden ze współwłaścicieli zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych. Podobnie jest w przypadku spółek cywilnych, gdzie posiadaczem gospodarstwa rolnego nie jest spółka tylko jej wspólnicy. W przypadku spółki cywilnej również wystarczy, aby jeden z wspólników zawarł obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. Jednak obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczy każdego ze współwłaścicieli lub wspólników z osobna.

Jak załatwić tę sprawę

W celu zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC rolników:

  • skontaktuj się ze swoim agentem
  • lub zgłoś się do najbliższej placówki Allianz

UWAGA: Nie ma możliwości ubezpieczenia kilku gospodarstw w ramach jednej umowy. Każdy rolnik ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego samodzielnie.

Sposoby wysłania dokumentów

Osobiście

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz