Menu back

Ustanowienie cesji na polisie budynków rolniczych

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Ustanowienie cesji na polisie budynków rolniczych

Chcesz ustanowić cesję na polisie, np. w związku z zaciągnięciem w banku kredytu hipotecznego. Możesz to zrobić podczas zawarcia ubezpieczenia u agenta lub w każdym momencie trwania umowy. W takiej sytuacji prawa z Twojej polisy  zostaną przelane na rzecz banku. Cesja może dotyczyć wyłącznie ubezpieczenia nieruchomości, tzn. budynków rolniczych.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Wzór oświadczenia o dokonaniu cesji

Zgłoszenie cesji może odbyć się na podstawie:

  • umowy cesji zawartej przez Ciebie z Cesjonariuszem (bankiem), podpisanej przez Ciebie i przez bank,
  • pisemnego oświadczenia o dokonaniu cesji wraz z numerem polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA: Jeżeli na polisie jest wymienionych kilku Ubezpieczonych, konieczna jest zgoda każdego z nich na dokonanie cesji. Potwierdzenie przyjęcia cesji odbywa się jedynie na oryginale (lub w przypadku jego zagubienia na duplikacie) polisy.

Cesja zostanie potwierdzona na oryginale polisy (lub w przypadku jego zagubienia na duplikacie polisy). W przypadku wybrania drogi korespondencyjnej, po potwierdzeniu cesji odeślemy polisę pocztą na Twój adres do korespondencji.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek (Każdy agent Allianz może potwierdzić cesję na polisie, więc w przypadku wizyty w naszej placówce pamiętaj, żeby zabrać ze sobą oryginał polisy. Oświadczenie o dokonaniu cesji możesz przekazać agentowi na miejscu.)

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz