Menu back

Assistance w ubezpieczeniach mieszkaniowych

Dlaczego warto mieć Assistance z ubezpieczeniem mieszkania lub domu

www.allianz.pl - Home Assistance

Assistance to fachowa pomoc w trudnych sytuacjach. W zakresie usług assistance Allianz współpracuje z Mondial Assistance, czołowym dostawcą usług assistance.

Z Assistance otrzymujesz:

 • Pomoc interwencyjna np. ślusarza, hydraulika, elektryka czy szklarza
 • Pomoc medyczną i opiekę nad ludźmi i zwierzętami

Jeśli Twoja polisa zapewnia Ci korzystanie z usług Assistance, a potrzebujesz pomocy - zadzwoń do nas 224 224 224. Konsultanci są dostępni całą dobę. 

 

Jak kupić polisę mieszkaniową z Assistance

Jeśli chcesz kupić polisę mieszkaniową z Assistance, skontaktuj się z Agentem Allianz lub policz składkę i kup polisę przez telefon lub online.

 

Dowiedz się więcej o Assistance z ubezpieczeniem mieszkania 

 • Twoje korzyści z ubezpieczenia Assistance

 • Domowe sytuacje, w których skorzystasz z pomocy

 • Pomoc medyczna w ramach Assistance

 • Infolinia medyczna

 • Usługi informacyjno-organizacyjne

Twoje korzyści z ubezpieczenia Assistance

Usługi Assistance są dostępne w ramach ubezpieczenia Bezpieczny Dom i Bezpieczny Dom Plus. Pomoc jest udzielana na terenie Polski w razie wystąpienia różnych zdarzeń i awaryjnych sytuacji w Twoim mieszkaniu lub domu. 

Aby skorzystać z usług Assistance,  wystarczy zadzwonić pod numer 224 224 224

 W ramach pakietu organizujemy i pokrywamy koszty:

 • naprawy sprzętu RTV, AGD, PC nie starszego niż 5 lat,
 • pomocy ślusarza, gdy masz problem z kluczami lub zamkiem w drzwiach,
 • interwencji specjalisty, elektryka, ślusarza, stolarza, hydraulika, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych w razie pożaru, powodzi, upadku drzewa, eksplozji w mieszkaniu, zalania, przepięcia, stłuczenia szyb lub włamania do mieszkania,
 • pomocy w sytuacji, gdy miejsce ubezpieczenia znajdzie się w stanie wykluczającym możliwość zamieszkiwania, tj. transport do hotelu i zakwaterowanie w hotelu, przechowywanie lub transport ocalałego mienia,
 • organizacji usług remontowych,
 • organizacji usługi przeglądu instalacji kominowej, elektrycznej, czy gazowej,
 • dostawy leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego.

Domowe sytuacje, w których skorzystasz z pomocy

Domowe sytuacje, w których skorzystasz z pomocy:

 • zagubienie, kradzież, zatrzaśnięcie, uszkodzenie kluczy lub uszkodzenie zamków w drzwiach wejściowych,
 • awarie: sprzętu AGD, telewizora, komputera,
 • pożar w domu,
 • powódź,
 • włamanie do mieszkania,
 • upadek drzewa,
 • stluczenie szyb,
 • przepięcie,
 • eksplozja w mieszkaniu,
 • zniszczenie mieszkania.

Zapewniamy pomoc w wielu sytuacjach a także:

 • zabezpieczenie mienia,
 • przechowanie i transport ocalałego mienia. 

Pomoc medyczna w ramach Assistance

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku w miejscu zamieszkania doznasz trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia zapewnimy Ci:

 • wizytę lekarza w Twoim miejscu zamieszkania (z wyjątkiem sytuacji, gdy stan zdrowia wymaga wezwania pogotowia ratunkowego),
 • wizytę pielęgniarki w Twoim miejscu zamieszkania, jeżeli zostało to zlecone przez uprawnionego lekarza,
 • transport medyczny z miejsca zamieszkania do odpowiedniego szpitala, wskazanego przez uprawnionego lekarza (z wyjątkiem sytuacji, gdy stan zdrowia wymaga wezwania pogotowia ratunkowego),
 • transport medyczny powrotny zalecanym przez uprawnionego lekarza środkiem transportu, ze szpitala do miejsca zamieszkania, jeżeli pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 5 dni,
 • dostawę leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego do Twojego miejsca zamieszkania, jeżeli zostało to zlecone przez uprawnionego lekarza.

Infolinia medyczna

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące usługi informacyjne:

 • całodobowy dostęp do infolinii medycznej polegający na telefonicznej rozmowie z uprawnionym lekarzem,
 • telefoniczny dostęp do informacji o lekach.

Usługi informacyjno-organizacyjne

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące usługi informacyjne:

 • informacja w przypadku hospitalizacji: całodobowe przekazywanie ważnych wiadomości rodzinie lub pracodawcy w przypadku, gdy ubezpieczony jest hospitalizowany na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania,
 • informacja o służbach pierwszej pomocy medycznej: całodobowe przekazywanie informacji o numerach telefonów pogotowia ratunkowego, lekarza dyżurnego,
 • informacja o służbach użyteczności publicznej: całodobowe przekazywanie informacji o numerach telefonów policji, straży pożarnej, pogotowia gazowego,
 • informacja o usługodawcach: całodobowe przekazywanie informacji o numerach telefonów usługodawców (ślusarz, hydraulik, elektryk, dekarz, szklarz, stolarz, murarz, malarz, glazurnik, parkieciarz, pomoc domowa, opiekun, agencja ochrony, firma transportowa, przechowalnia bagażu, schronisko dla zwierząt).

Sytuacje, w których skorzystasz z Home Assistance 

Problemy z kluczami

Zagubienie, kradzież, zatrzaśnięcie, uszkodzenie kluczy lub uszkodzenie zamków w drzwiach wejściowych

Zorganizujemy i pokryjemy koszty pilnej interwencji ślusarza. Warunkiem jest zgłoszenie problemu w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenia.

Awaria sprzętu AGD

Awaria sprzętu AGD (lodówki, zmywarki, pralki, kuchenki itp.)

Zorganizujemy wizytę specjalisty i pokryjemy koszty naprawy sprzętu, nie starszego niż 5 lat, na miejscu lub w serwisie, wraz z ewentualnym transportem do serwisu.

Awaria telewizora

Awaria telewizora 

Zorganizujemy wizytę specjalisty i pokryjemy koszty naprawy sprzętu, nie starszego niż 5 lat, na miejscu lub w serwisie, wraz z ewentualnym transportem do serwisu.

Awaria komputera

Awaria komputera (stacjonarnego lub przenośnego)

Zorganizujemy wizytę specjalisty i pokryjemy koszty naprawy sprzętu, nie starszego niż 5 lat, na miejscu lub w serwisie, wraz z ewentualnym transportem do serwisu.

Pożar w domu

Pożar w domu

Zorganizujemy i pokryjemy koszty interwencji specjalisty, np. elektryka, ślusarza, technika urządzeń grzewczych. Warunkiem jest zgłoszenie problemu w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenia.

Powódź

Powódź

Zorganizujemy i pokryjemy koszty interwencji specjalisty, np. elektryka, ślusarza, stolarza. Warunkiem jest zgłoszenie problemu w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenia.

Włamanie do mieszkania

Włamanie do mieszkania 

Zorganizujemy i pokryjemy koszty interwencji specjalisty, np. ślusarza, szklarza, stolarza. Warunkiem jest zgłoszenie problemu w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenia.

Upadek drzewa

Upadek drzewa

Zorganizujemy i pokryjemy koszty interwencji specjalisty, np. dekarza, szklarza, elektryka. Warunkiem jest zgłoszenie problemu w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenia.

Stłuczenie szyb

Stłuczenie szyb

Zorganizujemy i pokryjemy koszty interwencji specjalisty, np. szklarza, stolarza. Warunkiem jest zgłoszenie problemu w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenia.

Przepięcie

Przepięcie

Zorganizujemy i pokryjemy koszty interwencji elektryka, technika urządzeń grzewczych, jeśli doszło do przepięcia w wyniku innych przyczyn niż burza. Warunkiem jest zgłoszenie problemu w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenia.

Zalanie mieszkania

Zalanie mieszkania

Zorganizujemy i pokryjemy koszty interwencji specjalisty, np. hydraulika, elektryka, technika urządzeń grzewczych. Warunkiem jest zgłoszenie problemu w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenia.

Eksplozja w mieszkaniu

Eksplozja w mieszkaniu

Zorganizujemy i pokryjemy koszty interwencji specjalisty, np. elektryka, ślusarza, technika urządzeń grzewczych. Warunkiem jest zgłoszenie problemu w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenia.

Zniszczenie mieszkania

Zniszczenie mieszkania

Jeśli mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania np. po pożarze, powodzi, zorganizujemy pobyt dla Ciebie i Twoich bliskich w hotelu wraz z transportem, również powrotnym i pokryjemy koszty tych świadczeń.

Zabezpieczenie mienia, ochrona mienia

Zabezpieczenie mienia, ochrona mienia

Jeśli mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania np. po pożarze, powodzi, ale Twoje mienie nie zostało zniszczone, zorganizujemy i pokryjemy koszty strażnika. Warunkiem jest zgłoszenie problemu w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenia.

Przechowanie i transport ocalałego mienia

Przechowanie i transport ocalałego mienia

Jeśli np. po pożarze, powodzi, włamaniu Twoje mienie nie zostało zniszczone, ale nie można przechować go w mieszkaniu, zorganizujemy przechowanie i transport ocalałego mienia, a także pokryjemy koszty tych działań. Warunkiem jest zgłoszenie problemu w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń