Assistance dla kierowcy 24h

Jak zgłosić potrzebę pomocy

www.allianz.pl - Car Assistance

W razie wypadku, awarii lub kradzieży

Pamiętaj, by w miarę możliwości zapobiec zwiększeniu się szkody i ograniczyć konsekwencje wypadku.


Jakie informacje podać, zgłaszając szkodę

Przy zgłoszeniu szkody prosimy podać następujące informacje:

  • numer rejestracyjny pojazdu
  • markę i model pojazdu
  • dane kierowcy i pasażerów
  • dokładne miejsce zdarzenia i numer telefonu do kontaktu zwrotnego 
  • opis zdarzeń i rodzaj wymaganej pomocy

Jak postępować w razie wypadku drogowego lub kolizji

Wypadek drogowy lub kolizja

Jeśli jesteś świadkiem lub uczestnikiem wypadku/kolizji należy:

  • Podjąć odpowiednie działania, które zapewniają bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku oraz - o ile to możliwe - udzielić pomocy medycznej osobom poszkodowanym i zabezpieczyć ich mienie
  • Zapobiegać w miarę możliwości zwiększeniu się szkody i ograniczyć konsekwencje wypadku
  • Umożliwić przedstawicielowi Allianz dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielania w tym celu pomocy i wyjaśnień.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych 

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych