Menu back

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne TFI Allianz.

www.allianz.pl - Ustawa FATCA

Informacja o sposobie wypełniania obowiązków wynikających z ustawy FATCA przez TFI Allianz

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 1 grudnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act).

 

Więcej informacji

Fundusze inwestycyjne TFI Allianz Polska

Menu TFI Allianz na II kwartał 2018

Najciekawsze rozwiązania inwestycyjne na nadchodzące miesiące

Fundusze miesiąca

Fundusze z najwyższą stopą zwrotu. Fundusz najchętniej wybierany przez naszych klientów

Notowania funduszy inwestycyjnych TFI Allianz

Wyceny i stopy zwrotu jednostek uczestnictwa

Jak inwestować w TFI Allianz Polska 

Jeśli posiadasz już rejestr

Dokonaj przelewu na numer rachunku wybranego subfunduszu na kwotę, jaką chciałbyś zainwestować. 

Jeśli nie posiadasz rejestru

Zarejestruj się w serwisie Allianz Inwestor. Wybierz, w co inwestować: fundusze inwestycyjne, IKE lub IKZE.

Kup fundusz

Zarządzaj aktywnie swoimi inwestycjami 

Dowiedz się więcej

o TFI Allianz Polska SA

Newsletter TFI

Tygodniowy Newsletter TFI Allianz