Main navigation back

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Twoje inwestycje w Allianz.

Fundusze inwestycyjne TFI

7,8% - od początku roku na 30.09.2016 r.

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz FIO

Fundusze miesiąca

Fundusze z najwyższą stopą zwrotu. Fundusz najchętniej wybierany przez naszych klientów

Notowania funduszy inwestycyjnych TFI Allianz

Wyceny i stopy zwrotu jednostek uczestnictwa

Jak inwestować w TFI Allianz Polska 

Jeśli posiadasz już rejestr

Dokonaj przelewu na numer rachunku wybranego subfunduszu na kwotę, jaką chciałbyś zainwestować. 

Jeśli nie posiadasz rejestru

Zarejestruj się w serwisie Allianz Inwestor. Wybierz, w co inwestować: fundusze inwestycyjne, IKE lub IKZE.

Kup fundusz

Zarządzaj aktywnie swoimi inwestycjami 

Dowiedz się więcej

o TFI Allianz Polska SA