Menu back

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne TFI Allianz.

www.allianz.pl - rodo

RODO w TFI Allianz

Wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) wprowadza nowe ramy prawne dla przetwarzania danych. TFI Allianz dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności Państwa danych osobowych.

Więcej informacji

Fundusze inwestycyjne TFI Allianz Polska

Menu TFI Allianz na IV kwartał 2018

Najciekawsze rozwiązania inwestycyjne na nadchodzące miesiące

Fundusze miesiąca

Fundusze z najwyższą stopą zwrotu. Fundusz najchętniej wybierany przez naszych klientów

Notowania funduszy inwestycyjnych TFI Allianz

Wyceny i stopy zwrotu jednostek uczestnictwa

Jak inwestować w TFI Allianz Polska 

Jeśli posiadasz już rejestr

Dokonaj przelewu na numer rachunku wybranego subfunduszu na kwotę, jaką chciałbyś zainwestować. 

Jeśli nie posiadasz rejestru

Zarejestruj się w serwisie Allianz Inwestor. Wybierz, w co inwestować: fundusze inwestycyjne, IKE lub IKZE.

Kup fundusz

Zarządzaj aktywnie swoimi inwestycjami 

Dowiedz się więcej

o TFI Allianz Polska SA

Komentarze inwestycyjne