Menu back

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne TFI Allianz.

Fundusze inwestycyjne TFI Allianz Polska

Menu TFI Allianz na I kwartał 2019 r.

Najciekawsze rozwiązania inwestycyjne na nadchodzące miesiące

Fundusze miesiąca

Fundusze z najwyższą stopą zwrotu. Fundusz najchętniej wybierany przez naszych klientów

Notowania funduszy inwestycyjnych TFI Allianz

Wyceny i stopy zwrotu jednostek uczestnictwa

Jak inwestować w TFI Allianz Polska 

Jeśli posiadasz już rejestr

Dokonaj przelewu na numer rachunku wybranego subfunduszu na kwotę, jaką chciałbyś zainwestować. 

Jeśli nie posiadasz rejestru

Zarejestruj się w serwisie Allianz Inwestor. Wybierz, w co inwestować: fundusze inwestycyjne, IKE lub IKZE.

Kup fundusz

Zarządzaj aktywnie swoimi inwestycjami 

Dowiedz się więcej

o TFI Allianz Polska SA

Komentarze inwestycyjne