Menu back

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne TFI Allianz.

www.allianz.pl - Ustawa FATCA

Informacja o sposobie wypełniania obowiązków wynikających z ustawy FATCA przez TFI Allianz

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 1 grudnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act).

 

Więcej informacji

Fundusze inwestycyjne TFI Allianz Polska

Menu TFI Allianz na I kwartał 2018

Najciekawsze rozwiązania inwestycyjne na nadchodzące miesiące

Fundusze miesiąca

www.allianz.pl - Fundusz miesiąca 

Fundusze z najwyższą stopą zwrotu. Fundusz najchętniej wybierany przez naszych klientów

Notowania funduszy inwestycyjnych TFI Allianz

Wyceny i stopy zwrotu jednostek uczestnictwa

Jak inwestować w TFI Allianz Polska 

Jeśli posiadasz już rejestr

www.allianz.pl - Jeśli posiadasz rejestr 

Dokonaj przelewu na numer rachunku wybranego subfunduszu na kwotę, jaką chciałbyś zainwestować. 

Jeśli nie posiadasz rejestru

www.allianz.pl - Otwórz rejestr TFI 

Zarejestruj się w serwisie Allianz Inwestor. Wybierz, w co inwestować: fundusze inwestycyjne, IKE lub IKZE.

Kup fundusz

Zarządzaj aktywnie swoimi inwestycjami 

Dowiedz się więcej

o TFI Allianz Polska SA

Newsletter TFI

Tygodniowy Newsletter TFI Allianz