Dzięki ubezpieczeniu na życie i zdrowie możesz otrzymać wypłatę pieniędzy i specjalistyczną pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, również wtedy, gdy zachorujesz na serce. 
W ramach jednej polisy możesz także ubezpieczyć najbliższe osoby, w tym partnera i dzieci.
Sprawdź, na jakie wparcie możesz liczyć dzięki umowom dodatkowym.
Wypłata w razie ciężkiej choroby

Do 1 000 000 zł m.in. w razie zawału serca, udaru i raka
Leczenie za granicą
 
Organizacja i sfinansowanie leczenia w razie poważnych problemów ze zdrowiem
Wsparcie w razie niezdolności do pracy

Pieniądze na utrzymanie, gdy po 
chorobie lub wypadku jesteś trwale 
i całkowicie niezdolny do pracy
Leczenie i pobyt w szpitalu.
Pieniądze na leki

Wypłata po leczeniu w szpitalu. 
Możliwość otrzymania zwrotu kosztów rehabilitacji kardiologicznej.
 
Prywatna opieka medyczna
- ubezpieczenie zdrowotne

Dostęp do lekarzy specjalistów, badań, wizyt domowych i rehabilitacji 

Kompleksowa pomoc
po wypadku


Pieniądze np. na leczenie, rehabilitację
i opiekę medyczną.
Assistance po wypadku
 

Swoje życie możesz ubezpieczyć już od 50 zł miesięcznie.

Chcesz dodatkowo zapewnić sobie wsparcie w razie problemów ze zdrowiem, np. zachorowania na poważną chorobę?  
Rozszerz zakres ubezpieczenia o umowy dodatkowe. Łączna składka za ubezpieczenie będzie zależeć od m.in.: wieku, stanu zdrowia, zakresu ochrony.  Składki za umowy dodatkowe mogą się zmieniać w związku m.in. z wiekiem.  

Sprawdź składki za wybrane umowy dodatkowe trzech przykładowych Klientów.
.
Tomasz, 29 lat, nauczyciel
.
Anna, 34 lata, freelancerka
.
Marcin, 42 lata, właściciel firmy
Twoja składka może być inna, a przedstawiona oferta zależeć będzie m.in. od Twoich potrzeb – o szczegóły zapytaj naszego agenta. 
Na spotkaniu z agentem, które może odbyć się online, zapytasz o wszystkie możliwości ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz otrzymasz ofertę odpowiadającą Twoim potrzebom.
Sprawdź swoją wiedzę o sercu - weź udział w quizie.
Wskaż poprawną odpowiedź
Wybrane wyniki badania „Jak Polki i Polacy dbają o zdrowie", przeprowadzonego przez Norstat Polska na zlecenie Allianz Polska we wrześniu 2023 r. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie kobiet i mężczyzn w wieku 18-60 lat. N=1518. Ankieta CAWI.

Ważne informacje

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji do zawarcia umowy ubezpieczenia, wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia.

Twoje Życie jest ubezpieczeniem na życie oferowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną („Allianz”). Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia, w tym w zakresie składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności (w szczególności przypadków braku odpowiedzialności Allianz, w tym za schorzenia zaistniałe przed rozpoczęciem udzielania ochrony bądź ich skutki, które wystąpiły już w trakcie udzielania ochrony, oraz okresów ograniczonej ochrony) oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia „Twoje Życie” (OWU/TZ/4/2023) zamieszczonych na www.allianz.pl.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561; NIP: 526-020-99-75; wysokość kapitału zakładowego: 95 480 000 złotych (wpłacony w kwocie 87 267 500 złotych). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.