Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu Twoje Bezpieczeństwo+

Przykładowo, nie wypłacimy pieniędzy z ubezpieczenia na życie Twoje Bezpieczeństwo+, jeśli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem:

  • samobójstwa dokonanego w 2 pierwszych latach umowy,
  • czynnego udziału w aktach stanu wojennego lub działaniach wojennych lub czynnego i niezgodnego z prawem udziału w aktach przemocy, aktach terroru lub zamieszkach.

Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności podajemy w o.w.u. oraz w dokumencie zawierającym informacje o ubezpieczeniu.
Zapoznaj się z nimi przed zawarciem umowy.