Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu Twoje Bezpieczeństwo+

Na przykład nie wypłacimy pieniędzy z ubezpieczenia na życie Twoje Bezpieczeństwo+, jeśli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem:

  • samobójstwa dokonanego w 2 pierwszych latach umowy,
  • czynnego udziału w aktach stanu wojennego lub działaniach wojennych lub czynnego i niezgodnego z prawem udziału w aktach przemocy, aktach terroru lub zamieszkach.

Za niektóre zdarzenia objęte ubezpieczeniem przez pewien czas nie ponosimy odpowiedzialności. Jest to tzw. karencja. Nie dotyczy to następstw wypadków.
Na przykład jeśli karencja związana z leczeniem w szpitalu wynosi miesiąc, z tej ochrony będziesz korzystać od drugiego miesiąca swojego ubezpieczenia. 


Pełną listę wyłączeń naszej odpowiedzialności, w tym okresy, w których nie ponosimy  odpowiedzialności (karencje), podajemy w o.w.u. oraz w dokumencie zawierającym informacje o ubezpieczeniu.

Zapoznaj się z nimi przed zawarciem umowy oraz przed zgłoszeniem zdarzeń z ubezpieczenia. Dzięki temu upewnisz się, jaki jest zakres Twojej ochrony.