Komputery dla dzieci - podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce 

#AllianzForLife
Przekazaliśmy sprzęt, który będzie służył podopiecznym Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce do nauki na odległość. To możliwość udziału w lekcjach online i wykonywania zadań zlecanych przez nauczycieli. 

Allianz od lat działa na rzecz Stowarzyszenia. Co roku, w ramach kampanii bożonarodzeniowej #wdobrejsprawie przekazujemy środki na ferie zimowe podopiecznych. Bliska współpraca Allianz i Stowarzyszenia jest także widoczna w innych projektach realizowanych w ciągu roku, w ramach których przekazujemy środki na rzecz SOS Wiosek Dziecięcych. W ciągu ostatnich lat zorganizowaliśmy wiele inicjatyw (takich jak Wielkanocny jarmark czy akcja Ubrania do oddania), których celem była realna pomoc organizacji. Nasza współpraca trwa od lat. Jako społecznie odpowiedzialna firma, organizujemy i wspieramy wiele inicjatyw na rzecz Stowarzyszenia. Teraz w zupełnie niespodziewanych i niespojonych czasach nasza pomoc jest jeszcze bardziej potrzebna.

Po wybuchu pandemii i zamknięciu szkół wielu rodziców, szczególnie tych z kilkorgiem dzieci, zaczęło borykać się z problemem uczestnictwa dzieci w lekcjach online. W tej sytuacji przekazaliśmy placówce sprzęt, który służy podopiecznym Stowarzyszenia do nauki na odległość. Akcję przeprowadziliśmy z myślą o tych dzieciach, które nie mogą brać udziału w lekcjach online, wykonywać zadań zlecanych przez nauczycieli, ponieważ nie posiadają komputerów.

Jednak na tym nie zakończyliśmy naszych dzialań, ponieważ potrzeby były ogromne. Po przekazaniu sprzętu uruchomiliśmy także specjalną zbiórkę na rzecz Stowarzyszenia, do udziału w której zachęcaliśmy pracowników, agentów oraz znajomych. Wszystkie zebrane pieniądze trafiały bezpośrednio do SOS Wioski Dziecięce, które przeznaczyły je na najpilniejsze potrzeby podopiecznych związane z dostępem do zdalnej nauki.