Jak inwestować przez telefon

W fundusze inwestycyjne Allianz możesz inwestować również za pośrednictwem telefonu.

Wystarczy, że przy otwieraniu Konta do dokumentów dołączysz podpisany egzemplarz "Oświadczenia o zawarciu umowy o składanie zleceń i dyspozycji za pomocą telefonu oraz systemu IVR". Wówczas na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny, Agent Transferowy prześle Numer Identyfikacyjny Uczestnika, unikalny kod PIN oraz cztery, losowo wybrane, cyfry Numeru Kontrolnego. Przy wypełnianiu dokumentów dotyczących zleceń telefonicznych, zostaniesz poproszony o wybranie czterech, dowolnych cyfr, które razem z cyframi przesłanymi przez Agenta Transferowego, stworzą unikalny, ośmiocyfrowy Numer Kontrolny.

Zlecenia możesz składać, dzwoniąc pod numer:

dummy dummy +48 224 224 224

Opłata za połączenie zgodna z taryfa danego operatora.

Po uzyskaniu połączenia z operatorem, zostaniesz poproszony o podanie Numeru Identyfikacyjnego Uczestnika lub zamiennie numeru PESEL. Następnie konsultant poprosi Cię o podanie numeru PIN oraz zapyta o dwie, losowo wybrane cyfry Numeru Kontrolnego. Po pozytywnej identyfikacji bez przeszkód możesz dokonać transakcji.

Godziny przyjmowania zleceń telefonicznych:

przez konsultantów: od 8:00 do 17:00 w dni powszednie,

za pomocą systemu IVR*: 24 godz. na dobę (dla klientów, którzy odesłali "Oświadczenie" i otrzymali kod PIN oraz Numer Kontrolny) .

*IVR - automatyczny serwis telefoniczny, który pozwala na odsłuchiwanie komunikatów głosowych oraz wybieranie za pomocą przycisków klawiatury telefonu proponowanych opcji z menu.