ABC funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny lokuje zebrane od klientów środki pieniężne w różnych rodzajach papierów wartościowych, takich jak: akcje, obligacje czy instrumenty rynku pieniężnego. Podstawową zasadą strategii inwestycyjnej funduszu jest wypracowanie zysku przy ograniczonym ryzyku.

Fundusz parasolowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego złożonego z subfunduszy, realizujących różne strategie inwestycyjne. Dzięki formie funduszu parasolowego można dowolnie przenosić środki z jednego subfunduszu do drugiego, bez płacenia za każdym razem podatku od dochodów kapitałowych („ tzw. podatku Belki”) Daje to możliwość elastycznego zarządzania swoimi pieniędzmi, w zależności od aktualnej sytuacji na rynku.

Jednostka uczestnictwa to część funduszu inwestycyjnego będąca proporcjonalnym udziałem w jego aktywach. Jej wartość jest przeliczana codziennie na podstawie zmieniającej się wartości aktywów funduszu.

Konto jednostek uczestnictwa to elektroniczna ewidencja danych dotyczących uczestnika funduszu.

Jednostka uczestnictwa to część funduszu inwestycyjnego będąca proporcjonalnym udziałem w jego aktywach. Jej wartość jest przeliczana codziennie na podstawie zmieniającej się wartości aktywów funduszu.

Konto jednostek uczestnictwa to elektroniczna ewidencja danych dotyczących uczestnika funduszu.

Fundusze inwestycyjne to oferta zarówno dla osób, które chcą zarabiać więcej niż na lokatach bankowych, jak i dla tych, które poszukują nowych i nietypowych możliwości inwestycyjnych. Dzięki wyjątkowej różnorodności, fundusze umożliwiają inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory i branże gospodarki. Dzięki funduszom mogą Państwo zostać pośrednio właścicielami akcji największych spółek giełdowych krajowych i zagranicznych.
Fundusze dają możliwość bardzo swobodnego zarządzania wpłaconym kapitałem. Mogą Państwo w każdym momencie i bez żadnych ograniczeń dokonywać dopłat do funduszy, otwierać nowe konta w innych funduszach, a także dowolnie przenosić środki pomiędzy nimi. Dodatkowo zmiany subfunduszy w ramach funduszu parasolowego Allianz Duo FIO nie są obciążane podatkiem od dochodów kapitałowych.
W każdej chwili mogą Państwo także wypłacić zainwestowany kapitał w całości lub części bez utraty wypracowanych zysków i bez opłat. Na wypłatę środków z funduszu będą Państwo czekali maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu złożenia telefonicznej bądź internetowej dyspozycji ich wypłaty.
Za pośrednictwem internetowej aplikacji STI (System Transakcyjno - Informacyjny) oraz infolinii mogą Państwo na bieżąco kontrolować wartość swojej inwestycji, a także zmieniać fundusze, otwierać nowe konta i wypłacać środki, aktywnie reagując na zmieniającą się sytuację na rynku.
W funduszach inwestycyjnych podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany po zakończeniu inwestycji, a nie jak w przypadku lokat bankowych po każdej kapitalizacji odsetek, czyli zazwyczaj co miesiąc. Oznacza to, że bez względu na to, jak długo będą Państwo oszczędzać, cały zysk będzie reinwestowany, co dodatkowo zwiększy wartość Państwa inwestycji.