Allianz Polska Services

ALLIANZ POLSKA SERVICES sp. z o.o.

ALLIANZ POLSKA SERVICES sp. z o.o.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

NIP: 521-30-56-381
KRS: 0000025291
REGON: 016188184

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Z dniem 1 czerwca 2012 ALLIANZ POLSKA SERVICES sp. z o. o. staje się podmiotem pośredniczącym w zawieraniu umów ubezpieczeń przez internet i telefon działającym na rzecz i w imieniu TUiR Allianz Polska S.A.

Plan połączenia uzgodniony w dniu 30 marca 2015 roku pomiędzy łączącymi się Allianz Polska Services Sp. z o.o. i Allianz Informatyka sp. z o.o.

Kapitał zakładowy

49 724 000 zł

Akcjonariusze

  • TUiR Allianz Polska S.A.

Zarząd

  • Monika Grońska – Prezes Zarządu
  • Andrzej Piotrowicz - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Matthias Baltin - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Wojciech Krawiec – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Radosław Kamiński - Członek Rady Nadzorczej

Prokurenci

  • Marzena Mioduszewska - prokura łączna do działania łącznie z członkiem zarządu bądź innym prokurentem
  • Marcin Tylecki - prokura łączna do działania łącznie z członkiem zarządu bądź innym prokurentem

Sprawdź nasze inne serwisy!

Dla Ciebie

Potrzebujesz ubezpieczenia? Sprawdź ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, życiowych oraz zdrowotnych.

Dla firm

Dowiedz się jak ochronić własne przedsiębiorstwo i pracowników. Dla małych i średnich firm specjalna oferta w zależności od branży.

Kariera

Ludzie są w Grupie Allianz najcenniejszym kapitałem. Sprawdź wyszukiwarkę ofert pracy w Centrali oraz w Sieci sprzedaży Allianz.