Menu back

Zmiana danych osobowych

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Zmiana danych osobowych

 • Zmienił się Twój adres bądź dane osobowe (np. nazwisko), dane kontaktowe (np. telefon, e-mail) lub dane firmy.
 • Poinformuj nas o tym niezwłocznie.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam wypełniony i podpisany wniosek:  

 • jeśli masz polisę na życie:

pobierz wniosek aktualizacji danych  

 • jeśli masz polisę majatkową lub ubezpieczenia pojazdu:

pobierz wniosek aktualizacji danych 

W przypadku zmiany imienia/ nazwiska/ nazwy firmy/ adresu zameldowania/ adresu siedziby do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (potwierdzonego za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez przedstawiciela Allianz) potwierdzającego zmianę:

 • kopię dowodu osobistego - bez wizerunku i rysopisu - i/ lub odpisu aktu małżeństwa,
 • kopię zaświadczenia potwierdzającego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypisu z KRS.

Inne sposoby złożenia dyspozycji

Pocztą, osobiście, telefonicznie

 • pocztą

Dla:

 • ubezpieczeń samochodu
 • ubezpieczeń domu i mieszkania
 • ubezpieczenia NNW
 • OC w życiu prywatnym
 • ubezpieczeń dla Rolników
 • ubezpieczeń dla firm

przesłać pocztą na adres: 

TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Dla:

 • indywidualnych polis na życie
 • grupowych polis na życie
 • ubezpieczeń zdrowotnych

przesłać pocztą na adres: 

TU Allianz Życie Polska S.A.  
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

 • osobiście

w jednej z naszych placówek 

 • telefonicznie

zadzwoń na infolinię 224 224 224 – tylko w przypadku zmiany danych teleadresowych