Ubezpieczenie zagranicznej podróży

Podróż | 4minuty
Pod hasłem „ubezpieczenie zagranicznej podróży” kryje się wiele elementów – możesz ubezpieczyć swoje zdrowie, zabezpieczyć się przed nieszczęśliwymi wypadkami, zagwarantować sobie pomoc w razie lawiny w górach, czy ubezpieczyć bagaż. O czym warto pamiętać przy zakupie ubezpieczenia przed wyjazdem za granicę i jak wybrać optymalne ubezpieczenie?
Spis treści:
 

Ubezpieczając się na wyjazd za granicę musisz odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań:

  • Jaki jest cel mojego wyjazdu? Czy jadę na urlop, czy też do pracy za granicę?
  • Czy interesuje mnie tylko ubezpieczenie zdrowotne za granicą, czy również inne formy ubezpieczenia?
  • Czy chcę ubezpieczyć jedynie siebie, czy także inne osoby ze mną podróżujące?
  • Jaką sumę ubezpieczenia powinienem wybrać przy każdym ryzyku?

Czy ubezpieczenie w podróży zagranicznej jest Ci w ogóle potrzebne? W końcu z jednej strony nic Ci się nigdy w podróży nie przydarzyło, a z drugiej nawet jeśli doszłoby do jakiegoś incydentu, to masz ze sobą kartę EKUZ. Jednak czy ona wystarczy? O tym pisaliśmy tutaj: Co daje karta EKUZ? oraz Jak wyrobić kartę EKUZ?

Ubezpieczenie podróży zagranicznej to wiele różnych usług. Od Ciebie zależy, co wybierzesz – czy chcesz jedynie ubezpieczyć wyjazd zagraniczny od kosztów leczenia, czy interesuje Cię także ubezpieczenie OC albo ubezpieczenie bagażu. Oto, co może obejmować Twoje ubezpieczenie turystyczne za granicą:

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia – koszty leczenia za granicą są niezwykle wysokie i jedynie częściowo refundowane na podstawie karty EKUZ. Większość kosztów pokrywa turysta lub - jeśli był ubezpieczony – firma ubezpieczeniowa.
  • Assistance – to organizacja pomocy podczas Twojego pobytu za granicą.
  • Ubezpieczenie OC – wypadek na stoku, na rowerze, szkody spowodowane przez Twoje dziecko. Ubezpieczenie OC chroni Cię przed skutkami wydarzeń, w których Ty albo inna ubezpieczona przez Ciebie osoba spowodowaliście jakieś szkody.
  • Ubezpieczenie od NNW – jesteś chroniony od skutków nieszczęśliwych wypadków
  • Ubezpieczenie bagażu – każdego roku zostaje zagubionych 40 mln sztuk bagażu[1]. Możesz ubezpieczyć swoją walizkę na wypadek kradzieży oraz zniszczenia.
  • Rozszerzenie o uprawianie sportów – jeździsz na nartach, snowboardzie, nurkujesz? Wybierz opcję dodatkową związaną z uprawianiem sportów, abyś był chroniony podczas wykonywania tych aktywności.

To, co może i powinno obejmować dobre ubezpieczenie na wyjazd za granicę szerzej omówiliśmy w tekstach Jak działa ubezpieczenie turystyczne oraz Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne. Natomiast jeśli interesuje Cię ubezpieczenie turystyczne na wyjazd za granicę i jeździsz na nartach, koniecznie przeczytaj tekst Ubezpieczenie narciarskie- dlaczego warto?

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą i inne formy ubezpieczenia na podróż za granicę możesz teraz wykupić nie wychodząc z domu. Ubezpieczenie turystyczne online w Allianz pozwala w łatwy i szybki sposób wykupić ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny – nawet dzień przed wyjazdem.

[1] http://smart-jet.pl/blog/rejsowe-linie-lotnicze-gubia-co-roku-miliony-bagazy/

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.