Jak wyrobić kartę EKUZ? Czy karta EKUZ wystarczy?

Podróż | 3 minuty
Planujesz zagraniczne wakacje w Europie i słyszałeś o karcie EKUZ? Chciałbyś ją wyrobić, ale nie wiesz gdzie pójść albo ile to może potrwać? A może myślisz, że karta EKUZ zastępuje ubezpieczenie turystyczne? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.
Spis treści:
 

Jak wyrobić EKUZ? Jest to dość proste. Po pierwsze, potrzebny jest wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wniosek możesz pobrać przez internet albo w dowolnym oddziale i każdej delegaturze NFZ. Są dwa rodzaje wniosków – na pobyt czasowy (wyjazd turystyczny, związany z nauką albo inną dłuższą podróżą) i na pobyt pracowniczy (w związku z wykonywaną pracą). Jakie dodatkowe dokumenty potrzebne są do wyrobienia karty EKUZ? Każdy uczeń, student i doktorant musi dostarczyć także ksero legitymacji uczniowskiej/studenckiej/doktoranckiej. [1]

Gdzie wyrobić EKUZ? Można to zrobić osobiście w placówkach NFZ-tu. Wniosek możesz również wysłać mailem (w formie podpisanego skanu) lub pocztą. Wtedy jednak czas oczekiwania na kartę jest dłuższy, zwykle trwa to kilka dni. Jeśli złożysz wniosek o EKUZ osobiście, na miejscu, kartę otrzymasz od ręki.  Tutaj  znajdziesz numery, maile i adresy wszystkich wojewódzkich oddziałów, w których możesz wyrobić kartę.

Ile wynosi ważność EKUZ? Zależy, kto składa wniosek. Oto skrócona rozpiska ważności EKUZ:

 • 20 lat: emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny;
 • do 18. roku życia: osoby, które nie mają ukończonych 18 lat, ubezpieczone jako członek rodziny lub z własnym tytułem do ubezpieczenia;
 • 5 lat: emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, obywatele RP poniżej 18. roku życia, którzy nie mają ubezpieczenia;
 • 3 lata: osoba zatrudniona, osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoba otrzymująca zasiłek, świadczenie przedemerytalne;
 • 18 miesięcy: osoby powyżej 18. roku życia otrzymujące rentę lub będące ubezpieczone jako członek rodziny, osoby ubezpieczone jako student, uczniowie powyżej 18. roku życia z własnym tytułem do ubezpieczenia;
 • 6 miesięcy: osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług;
 • 6 miesięcy: kobiety w ciąży lub w czasie porodu z polskim obywatelstwem, zamieszkujące w Polsce lub ze statusem uchodźcy lub zezwoleniem na pobyt czasowy i zamieszkujące w Polsce;
 • 2 miesiące: osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Urzędzie Pracy;

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest ubezpieczeniem turystycznym – opierając się wyłącznie na karcie EKUZ przyjdzie Ci zapłacić za wiele usług medycznych. W niektórych krajach zostaniesz obciążony nawet kosztami pobytu w szpitalu. Jeśli zależy Ci na rozwiązaniu, które zapewnia spokój w każdej sytuacji, konieczne będzie ubezpieczenie turystyczne. Pamiętaj, że dobra polisa turystyczna to taka, któa a w zakresie zdarzenia, które mogą Cię spotkać podczas Twojego wyjazdu. Dlatego wybierając ubezpieczenie, możesz i powinieneś je dopasować do swoich planów - np. związanych z uprawianiem sportów zimowych, jak narciarstwo czy snowboarding. Dzięki temu, ubezpieczyciel będzie mógł Ci pomóc w razie niespodziewanych zdarzeń.

Ubezpieczenie w podróży – 6 najważniejszych zalet     

W jakich sytuacjach nie pomoże Ci EKUZ? Kiedy ubezpieczenie turystyczne może ochronić Cię od ponoszenia kosztów? Oto kilka przykładów:

 • przejazd karetką – we Włoszech za taką „przyjemność” zapłacisz nawet 7-8 tys. złotych[2], jeśli nie masz ubezpieczenia podróżnego;
 • powrót do kraju – jeśli stan Twojego zdrowia będzie wymagał długotrwałego leczenia i będziesz chciał wrócić do Polski, czeka Cię długa podróż karetką lub lot samolotem. Bez ubezpieczenia turystycznego sporo za to zapłacisz;
 • wszystkie usługi nierefundowane – karta EKUZ pozwala Ci na korzystanie z lokalnej publicznej służby zdrowia na warunkach obowiązujących mieszkańców danego kraju. Jeśli więc tubylcy muszą za coś płacić, zapłacisz także Ty. Chyba, że zaopatrzysz się w ubezpieczenie na podróż. Co może generować dodatkowe koszty? Wizyta u lekarza, przejazd karetką, pobyt w szpitalu, zabieg stomatologiczny, operacja…w takich krajach jak Austria koszt operacji może sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy złotych.
 • uprawiasz wspinaczkę wysokogórską? wyobraź sobie, że na wakacjach przewrócisz się lub skręcisz kostkę i potrzebny będzie helikopter. Za to również zapłacisz, ponieważ EKUZ nie pokrywa sytuacji związanych z uprawianiem sportów. W takim przypadku potrzebujesz ubezpieczenia turystycznego na wyjazd sportowy;
 • ubezpieczenie OC – jeśli doprowadzisz do wypadku, w wyniku którego czyjaś własność zostanie zniszczona albo ktoś dozna uszczerbku na zdrowiu, zapłacisz za to z własnej kieszeni. W takich wypadkach pomóc może jedynie ubezpieczenie wyjazdowe;
 • skradziony bagaż lub sprzęt sportowy – tego nawet z definicji nie obejmuje EKUZ. Tutaj konieczne jest dobre ubezpieczenie turystyczne na podróż za granicą.[3]

Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy warto kupić polisę podróżną, sprawdź, co obejmuje ubezpieczenie turystyczne. Jest co najmniej kilka powodów, dla których docenisz posiadanie kompleksowej polisy na wakacjach.

[1] http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

[2]  https://www.allianz.pl/podroz/ubezpieczenie-narciarskie-10-argumentow/

[3] http://www.rynekzdrowia.pl/Ubezpieczenia-zdrowotne/Co-gwarantuje-za-granica-karta-EKUZ-To-nie-jest-proste-pytanie,163753,4.html

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.