Ubezpieczenie turystyczne do USA

które będzie najlepsze?

Podróż | 3  minuty

Wyjazd do USA nie należy do najtańszych – drogie bilety i noclegi, koszty wyżywienia czy podróży po kraju. Nic dziwnego, że szukasz wszystkich możliwych sposobów na obniżenie ostatecznych kosztów takiej wycieczki. Jest jednak coś, z czego naprawdę nie warto rezygnować w przypadku urlopu w USA – ubezpieczenie turystyczne. Dlaczego? Tamtejsza służba zdrowia uznawana jest za jedną z najdroższych na świecie.
Spis treści:
 

Dlaczego ubezpieczenie na wyjazd za granicę w przypadku USA jest tak ważne? Głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, w trakcie wyjazdu do USA nie chroni Cię karta EKUZ. Choć opieranie ochrony swojego zdrowia jedynie na EKUZ nie jest najlepszym pomysłem także w Europie, to trzeba pamiętać, że jest to podstawowa forma pomocy w przypadku problemów ze zdrowiem. Takiej darmowej pomocy nie masz będąc w USA. Więcej na temat tego, jak działa karta EKUZ przeczytasz tutaj: Co daje karta EKUZ? oraz Jak wyrobić kartę EKUZ? Czy karta EKUZ wystarczy?

Po drugie, rachunek za opiekę zdrowotną w USA może wynieść kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy dolarów. Przy tak wysokich kosztach leczenia, z jakimi mamy do czynienia w przypadku Stanów Zjednoczonych, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą powinno opiewać na jak najwyższą sumę. Kiedy zastanawiasz się, jakie powinny być sumy zawarte w ubezpieczeniu turystycznym do USA, najprostsza odpowiedź brzmi – jak najwyższe. W Allianz w ramach ubezpieczenia turystycznego pokryjemy koszty leczenia nawet do 1 500 000 zł.

Dlaczego ubezpieczenie turystyczne do USA? Oto trochę liczb, które pokażą, jak kosztowny może być brak ubezpieczenia w USA[1].

  • Za badanie krwi zapłacisz średnio 755 dolarów, za wykonanie badania rentgenowskiego od 100 do nawet 1000 dolarów.
  • Jeśli będziesz musiał przejść operację, za samo znieczulenie zapłacisz od 500 do 3500 dolarów.
  • Pomoc medyczna przy złamanej ręce lub nodze to koszt do 2500 dolarów, natomiast przy skręconej kostce zapłacisz od 500 do 2500 dolarów.
  • Złamałeś nos? Za pomoc medyczną zapłacisz od 500 nawet do 8000 dolarów.
  • Za wizytę u dentysty i założenie plomby zapłacisz 1000-1500 dolarów.
  • Koszt usunięcia migdałków to wydatek od ok. 4150 do 6380 dolarów.
  • Tracheotomia kosztować może od 10 000 dolarów nawet do 150 000 dolarów!

Te liczby jasno pokazują, że ubezpieczenie na wyjazd do USA jest absolutnie konieczne. A jeśli tego byłoby mało, to w przypadku konieczności skorzystania z ambulansu zapłacisz kolejny rachunek, który wyniesie od 400 do 1200 dolarów[2]. Ubezpieczenie zagraniczne w przypadku USA jest właściwie punktem obowiązkowym przy organizowaniu takiego wyjazdu.

Jeśli wybierasz ubezpieczenie na wakacje za granicą, zastanów się, które elementy ubezpieczenia będą niezbędne. Przede wszystkim musisz pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym na czas podróży do USA, czyli ubezpieczeniu kosztów leczenia wraz z Assistance. I to na jak najwyższą kwotę. Ale nie jest to jedyny element dobrego ubezpieczenia wyjazdu za granicę. Drugim elementem jest ubezpieczenie OC. Jeśli podczas wyjazdu wyrządzisz komuś szkodę, np. zarysujesz samochód, ubezpieczenie OC pokryje koszty odszkodowania dla osoby pokrzywdzonej. Odpowiednie ubezpieczenie w podróży zagranicznej to także ubezpieczenie od NNW.

Poszczególne elementy ubezpieczenia turystycznego omówiliśmy szczegółowo w innych artykułach: jak działa ubezpieczenie turystyczne oraz Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne?

[1] Ceny za: https://health.costhelper.com/

[2] https://health.costhelper.com/ambulance.html

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.