Koszty leczenia za granicą

Ubezpieczenie turystyczne a karta EKUZ

Podróż | 2 minuty

Nasze wakacje nie zawsze przebiegają tak, jak sobie to wymarzyliśmy. Ważne jednak, aby dobrze się zabezpieczyć przed przykrymi niespodziankami. Jedną z nich jest konieczność skorzystania z pomocy medycznej za granicą. Nie dość, że wywraca to nasze wakacje do góry nogami, to zazwyczaj także sporo kosztuje. Choć wcale nie musi.
Spis treści:
 

Jednym ze sposobów zadbania o swoje zdrowie podczas urlopu i uniknięcia kosztów leczenia za granicą jest skorzystanie z tak zwanej karty EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument uprawniający nas do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w innym kraju. Karta działa na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Szwajcarii, na Islandii i w Księstwie Liechtensteinu.[i] Taką kartę otrzymamy w każdej wojewódzkiej placówce Narodowego Funduszu Zdrowia. Jej wydanie jest darmowe, wystarczy, że jesteśmy ubezpieczeni w ramach NFZ. Więcej na temat karty EKUZ przeczytać można w tekstach: Co daje karta EKUZ? oraz Jak wyrobić kartę EKUZ? Czy karta EKUZ wystarczy?

Jakie są plusy i minusy leczenia za granicą w ramach EKUZ? O plusach już właściwie wspomnieliśmy – karta jest darmowa i działa w sporej części Europy, bardzo łatwo ją wyrobić i warto to zrobić, bo dzięki niej jesteśmy traktowani przez służbę zdrowia w danym kraju jak jego obywatele.

W jakich sytuacjach EKUZ nie zabezpieczy nas przed wydatkami na leczenie?

  • Karta EKUZ nie działa wszędzie. Jest to karta europejska, więc jeśli wybieramy się gdzieś dalej – na przykład do krajów Azji, USA, krajów Afryki, a nawet do Turcji, Tunezji czy Egiptu, to EKUZ nam się nie przyda.
  • Karta EKUZ nie będzie honorowana w każdej placówce. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwala na leczenie za granicą w ramach zagranicznego odpowiednika NFZ, a więc jedynie w publicznych placówkach zdrowia. Jeśli karetka zawiezie nas do niepublicznego ośrodka zdrowia, będziemy zmuszeni za wizytę i leczenie zapłacić.
  • Karta EKUZ gwarantuje nam ochronę zdrowia w formie, w której objęci są nią lokalni mieszkańcy. Dlatego jeśli w danym kraju pacjenci muszą za niektóre usługi płacić (np. przejazd karetką, usługę dentystyczną, założenie gipsu), my także za nie zapłacimy. Co więcej, w niektórych krajach pacjent musi zapłacić część kwoty za wizytę lekarską i w takim wypadku posiadacz karty EKUZ również będzie musiał zapłacić tę część.
  • Karta EKUZ ma ograniczony zakres działania. Uprawnia nas do podstawowej pomocy medycznej. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której konieczna będzie kilkudniowa hospitalizacja czy operacja, to poniesiemy dodatkowe koszty leczenia za granicą. A te potrafią być niezwykle wysokie. Za dobę spędzoną w szpitalu w Hiszpanii zapłacimy około 1 633 zł, w Grecji – około 1 412 zł, a w Chorwacji kwotę w okolicach 669 zł. 

Jak więc zadbać o bezpłatne leczenie za granicą? Dobrym sposobem jest ubezpieczenie turystyczne. Działa ono w tych wszystkich obszarach, w których nie pomoże nam karta EKUZ. Pamiętajmy jednak, że szczegóły każdej polisy ubezpieczeniowej zależą od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Na naszym blogu piszemy o tym, co obejmuje ubezpieczenie turystyczne, czym charakteryzuje się ubezpieczenie narciarskie oraz jak powinno wyglądać dobre ubezpieczenie na wyjazd do USA.

Do najważniejszych zalet ubezpieczenia turystycznego należą pokrycie kosztów leczenia za granicą, nawet do bardzo wysokich kwot, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Poza tym jednak zakup ubezpieczenia turystycznego jest po prostu wygoda. Ubezpieczenie turystyczne w Allianz jest dostępne online i możemy wykupić je w każdym momencie i z każdego miejsca – także będąc już w podróży. Pamiętajmy jednak, że jeśli przebywamy już za granicą, polisa zacznie obowiązywać po 3 dniach od wpłaty składki.

[i] https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/informacje-ogolne

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.