Ubezpieczenie turystyczne w Europie

na co zwracać uwagę?

Podróż | 4 minuty

Coraz częściej czujemy się nie tylko Polakami, lecz także Europejczykami. Możliwość swobodnego podróżowania, bez konieczności przechodzenia odpraw paszportowych, tylko wzmacnia to poczucie. Dlatego coraz chętniej decydujemy się nawet na krótkie wypady za granicę. O czym warto pamiętać podróżując po Europie?
Spis treści:
 

Przed wyruszeniem na urlop należy zaopatrzyć się w kartę EKUZ. EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która umożliwia wszystkim członkom Unii Europejskiej korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej w każdym kraju członkowskim. Jednakże nie oznacza to, że w sytuacji, gdy np. złamiemy nogę, nie poniesiemy żadnych kosztów. EKUZ uprawnia do podstawowej opieki i każdy element wykraczający poza ten zakres, musimy pokryć z własnej kieszeni. Dlatego sama karta EKUZ nie wystarczy i należy zakupić ubezpieczenie turystyczne.

Więcej na temat karty EKUZ i tego, dlaczego najlepiej sprawdza się w duecie z ubezpieczeniem turystycznym możesz przeczytać w tekstach Co daje karta EKUZ? oraz Jak wyrobić kartę EKUZ? Czy karta EKUZ wystarczy?

Drugim obowiązkowym krokiem jest wykupienie ubezpieczenia. Chociaż Europa jest coraz bardziej zjednoczona, nadal jest bardzo zróżnicowana pod względem zakresu świadczenia bezpłatnej opieki medycznej. Ubezpieczenie turystyczne na podróż po Europie powinno przede wszystkim chronić nasze zdrowie, ale możemy w jego ramach zaopatrzyć się także w ubezpieczenie OC. Więcej informacji znajduje się w naszych tekstach Jak działa ubezpieczenie turystyczne oraz Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne.

Choć nie jest to kwestia stricte związana z ubezpieczeniem turystycznym w Europie, warto o niej wspomnieć – chodzi o dokumenty wymagane do przekroczenia granicy danego kraju. Coraz rzadziej musimy korzystać z paszportów, jednak czasem są one niezbędne - także w Europie. Co więcej, są kraje, do których wymagana jest wiza.

Każdy obywatel Unii Europejskiej może poruszać się po strefie Schengen bez paszportu, nie musi przechodzić bowiem odprawy podczas przekraczania granicy. Jednakże zawsze powinniśmy mieć przy sobie jakiś dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) - tym bardziej, jeśli planujemy podróżować samolotem. Które kraje należą do strefy Schengen? Są to: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy. Do strefy Schengen nie należą natomiast: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Irlandia, Rumunia i Wielka Brytania (te kraje są członkami UE, więc do wjazdu na ich terytorium wystarczy nam dowód osobisty).[1]

Gdzie potrzebny jest paszport w Europie? W Kosowie oraz na Ukrainie. Natomiast aby wjechać na Białoruś lub do Rosji, oprócz paszportu potrzebować będziemy także wizy. Białoruska wiza obowiązuje przez 14 dni i kosztuje 25 euro, natomiast wiza rosyjska pozwala przebywać na terenie tego kraju przez 30 dni i kosztuje 153 złote.[2] Może się zdarzyć, że już na etapie składania wniosku o wizę zostaniesz poproszony o pokazanie polisy z określoną sumą ubezpieczenia kosztów leczenia. Przed zakupem ubezpieczenia sprawdź, jakie są wymagania do wyrobienia wizy.

Ubezpieczenie wakacyjne powinniśmy nabywać na każdy wyjazd, ale przede wszystkim wtedy, gdy wyruszamy za granicę – także do krajów Unii Europejskiej. Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać? Takie, które będzie dostosowane do naszych potrzeb i okoliczności wyjazdu. Czyli między innymi: Twojej choroby przewlekłej, uprawianych podczas urlopu sportów (np. rekreacyjnego nurkowania), czy wysokich kosztów opieki medycznej w danym kraju. Najważniejsze, aby ubezpieczenie było dostosowane do Ciebie.  Wyjazd za granicę bez ubezpieczenia może bowiem dostarczyć nam nie tylko niezapomnianych wrażeń, ale i niespodziewanych wydatków.

Jakie elementy ubezpieczenia za granicą powinny znajdować się w wybranej przez nas ofercie? Ubezpieczenie na wyjazd za granicę powinno obejmować:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia – w Allianz dostępne jest ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia do 1 500 000 zł;
  • Assistance - niezbędne np. przy korzystaniu z transportu medycznego do Polski;
  • ubezpieczenie OC – chroni w przypadku wyrządzenia szkody innej osobie;
  • ubezpieczenie od NNW – przyda się, jeśli ulegniesz wypadkowi i doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamiesz sobie nogę).
    Dodatkowo możemy ubezpieczyć swój bagaż, dom na czas naszej nieobecności.

Ubezpieczenie turystyczne w Europie – ubezpiecz się online!    

Jest kilka miejsc, gdzie można kupić ubezpieczenie na podróż - np. biuro podróży czy placówka ubezpieczyciela. Ale można wybrać ubezpieczenie podróżne online i kupić je bez wychodzenia z domu – szybko, wygodnie, z każdego miejsca z dostępem do internetu. 

[1] https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_pl.htm

[2] https://zbigniewwu.pl/gdzie-na-dowod-gdzie-z-paszportem-a-gdzie-z-wiza-mapa-swiata-dla-polskiego-paszportu/

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.