Ubezpieczenie do pracy za granicą - jak wybrać

Podróż | 5 minut

Rozważasz wyjazd z kraju w celach zarobkowych? Ubezpieczenie do pracy za granicą to jedna z kluczowych kwestii, o które należy zadbać.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec 2017 roku za granicą przebywało 2,54 mln Polaków. Najczęstsze kierunki w poszukiwaniu pracy za granicą to Wielka Brytania (793 tys.), Niemcy (703 tys.), Holandia (120 tys.) oraz Irlandia (112 tys.). Wyjeżdżamy głównie w poszukiwaniu lepszej pracy – czasem na stałe, a czasem tylko na kilka miesięcy. Ogromną popularnością wciąż cieszą się sezonowe wyjazdy w okresie letnim. We wszystkich tych przypadkach warto pamiętać o odpowiednim ubezpieczeniu.

Spis treści:
 

Praca za granicą to dla wielu Polaków wciąż interesująca opcja – płace na Zachodzie są nieporównywalnie wyższe. Wielu decyduje się na wyjazd na stałe, ale niektórym wystarczy kilkumiesięczny wyjazd, na przykład podczas lata. W takich przypadkach niezbędne będzie ubezpieczenie do pracy za granicą.

Dlaczego prywatne ubezpieczenie zdrowotne za granicą jest takie ważne? Bo tak jak i wynagrodzenia, koszty opieki zdrowotnej za granicą potrafią być niezwykle wysokie. Dlatego jeśli chcemy zarobić, a nie się zadłużyć, przed wyjazdem wykupmy ubezpieczenie podróżne rozszerzone o pracę za granicą.

Skoro mamy ubezpieczenie w kraju, potrzebne nam także ubezpieczenie za granicą. Praca za granicą może bowiem w jednej chwili zamienić się ze źródła dochodu w źródło sporego długu. Po jakie ubezpieczenie do pracy za granicą warto sięgnąć?

Wyjeżdżając za granicę, ubezpieczamy podróż, jednak w przypadku wyjazdu wypoczynkowego wystarczy nam podstawowa wersja ubezpieczenia. Jednak jeśli decydujemy się na pracę za granicą, powinniśmy pamiętać o rozszerzeniu swojej polisy podróżnej o dodatkowe ubezpieczenie do pracy za granicą. Zdarzenia związane ze świadczeniem pracy nie są w standardowym zakresie ubezpieczenia turystycznego, więc zwykła polisa może nam nie wystarczyć.

Aby móc skorzystać z ubezpieczenia w pracy za granicą, niezbędne są opcje dodatkowe ubezpieczenia podróżnego. Taka rozbudowana polisa pokryje koszty leczenia, jeśli do wypadku dojdzie w trakcie wykonywania pracy. To jednak nie wszystko. Ponieważ rozszerzenie jest częścią ubezpieczenia turystycznego, przysługują nam także korzyści wynikające z podstawy – a więc ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance oraz ubezpieczenie OC, które będzie nas chroniło w sytuacjach niezwiązanych z pracą.

Wszystkich zainteresowanych kupnem najlepszego ubezpieczenia na podróż zachęcamy do sięgnięcia po inne nasze blogowe teksty, z których można dowiedzieć się, jak działa ubezpieczenie turystyczne, jak wybrać ubezpieczenie turystyczne oraz co powinno zawierać ubezpieczenie podróżne.

Na wyjazd do pracy za granicę możemy wyposażyć się jedynie w kartę EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pokrywa jednak jedynie koszty podstawowych usług medycznych.

Posiadając kartę EKUZ, będziemy traktowani tak, jak lokalni mieszkańcy, więc jeśli za dany zabieg czy usługę w danym kraju płaci pacjent, zapłacimy i my.

Karta EKUZ nie pokrywa leczenia dentystycznego, złamanej ręki, transportu karetką, a w niektórych krajach nawet wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. Dlatego ubezpieczenia na wyjazd za granicę jest konieczne, szczególnie jeśli wykonujemy pracę fizyczną wysokiego ryzyka. Czym ona jest?

Jest to wykonywanie podczas podróży:

  1. prac fizycznych w: budownictwie, gazownictwie, energetyce, hutnictwie, górnictwie, przemyśle ciężkim, tartakach, a także wykonywanie następujących zawodów: konwojent, stolarz, nurek, rolnik, rzeźnik, inspektor budowlany, architekt wykonujący swoją pracę na budowie, operator maszyn dziewiarskich;
  2. czynności z użyciem następujących niebezpiecznych narzędzi: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki lub szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze (tj. maszyny pobierające energię mechaniczną z maszyny napędowej (silnika) i wprawiane w oparciu o tę energię w ruch, maszyny drogowe;
  3. pracy fizycznej na wysokości oraz na jednostkach pływających;
Jak wygląda sytuacja pracy za granicą a ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce? Czy wystarczy, że jesteśmy ubezpieczeni w kraju, którego obywatelem jesteśmy? Niestety nie. Owszem, ubezpieczenie zdrowotne w Polsce pozwala nam na uzyskanie karty EKUZ, ale jak wspomnieliśmy, jej zakres działania jest mocno ograniczony. Dlatego jeśli chcemy czuć się bezpiecznie, ubezpieczenie turystyczne z rozszerzeniem o ubezpieczenie pracy za granicą jest koniecznością.

[1] Ogólne warunki ubezpieczenia Twoja Podróż 2022
Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.