Czy warto kupić ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie Twoje Życie, Twój Plan | 4 minuty

Życie nieustannie nas zaskakuje. Czasem są to przyjemne niespodzianki, czasem musimy też zmierzyć się z przykrymi sytuacjami. Nie sposób przewidzieć wszystkiego, co może przynieść los. Właśnie dlatego warto, abyś zabezpieczył siebie i najbliższych, kupując ubezpieczenie na zdrowie i życie.

Zobacz, na jaką ochronę możesz liczyć. 

Każdy chce zapewnić swoim najbliższym dostatnie i spokojne życie. A jeśli Ciebie nagle zabraknie? Kto wtedy zadba o Twoją rodzinę, o Twój dom i o przyszłość najważniejszych dla Ciebie osób? Ubezpieczenie na życie może finansowo pomóc Twoim najbliższym przejść przez trudny dla nich czas. 

Czy wiesz, że polisę możesz skomponować tak, aby już teraz pomogła Ci chronić także Twoje zdrowie? Regularne badania lekarskie, a w razie konieczności rehabilitacja, czy pobyt w szpitalu – to spore wydatki. Z dobrym dummy ubezpieczeniem na życie i zdrowie nie musisz się martwić tym, że znacząco nadwyrężą Twój budżet. 

Spis treści:

  1. dummy Polisa na życie - ochrona przed niepewną przyszłością
  2. dummy Ubezpieczenie na życie i zdrowie zapewnia stabilizację
  3. dummy Polisa na życie jako szczególne zabezpieczenie dla dziecka
  4. dummy Ubezpieczenie może chronić także zdrowie
  5. dummy Pomoc w profilaktyce
  6. dummy Polisa na życie i zdrowie, gdy nie będziesz mógł pracować 

Polisa na życie - ochrona przed niepewną przyszłością

Ubezpieczenia na życie nie są wynalazkiem XXI wieku. Pierwsze tego typu ubezpieczenia jednak tylko w niewielkim stopniu przypominały dzisiejsze złożone polisy ubezpieczeniowe. Już w Starożytnym Rzymie wojownicy przed wyruszeniem na wyprawę dobrowolnie gromadzili środki na wypadek, gdyby zginęli podczas wojny. To właśnie z tego budżetu wdowom wypłacane były środki, które miały umożliwić im wychowanie i wykształcenie dzieci. Już tak proste ubezpieczenie jak to, stosowane powszechnie w Rzymie, pokazuje pierwotną i najważniejszą funkcję ubezpieczeń – finansową ochronę przed niepewną przyszłością. Zapewnienie środków finansowych na wypadek Twojej śmierci nie zredukuje bólu po stracie, ale pomoże utrzymać dotychczasowy poziom życia i realizować wcześniejsze plany. 

Ubezpieczenie na życie i zdrowie zapewnia stabilizację

Ubezpieczenie na życie jest swego rodzaju finansowym zabezpieczeniem na wypadek zajścia zdarzeń losowych. Kiedy dojdzie do takiej sytuacji, ubezpieczyciel wypłaci pieniądze, które pomogą Ci zadbać o swoje zdrowie lub zapewnić płynność finansową Twoim najbliższym. Nie musisz więc martwić się o brak pieniędzy na leczenie, kiedy nagle zachorujesz albo o bezpieczeństwo finansowe Twoich najbliższych, kiedy Ciebie zabraknie. 

Zastanów się, jakiej ochrony potrzebujesz. Zakres naszej pomocy będzie zależał od tego, jak skonstruujesz swoją polisę i jaką ochronę wybierzesz. Możemy Ci zaproponować nasze wsparcie finansowe w razie poważnego zachorowania, lecenia szpitalnego, następstw nieszczęśliwych wypadków. Ty decydujesz, w jakim zakresie zabezpieczysz swoje życie i zdrowie – my zapewniamy wypłatę środków Tobie lub Twoim bliskim. Pieniądze otrzymane z polisy można przeznaczyć na dowolny cel. Może to być spłata kredytu lub innych zobowiązań, opłacenie zagranicznej edukacji dzieci, czy zakup mieszkania.

Polisa na życie jako szczególne zabezpieczenie dla dziecka

Często myślimy o ubezpieczeniu na życie w kontekście finansowego zabezpieczenia dziecka na wypadek śmierci jednego albo obojga rodziców (na przykład w wyniku wypadku samochodowego). Często w takiej sytuacji dziecko zostaje pod opieką dziadków. Z uwagi na ich wiek, stan zdrowia oraz niewielką emeryturę sytuacja finansowa rodziny może być trudna. A co jeśli dziecko nie ma dziadków ani innych bliskich osób? Bez względu na sytuację rodzinną warto zatroszczyć się o jego przyszłość. Wypłata pieniędzy może pozwolić mu na kształcenie się, realizację planów oraz wkroczenie pewnym krokiem w dorosłość.

Ubezpieczenie może chronić także zdrowie…

Każdy z nas ma wiele marzeń i planów. Zapewne Ty również masz plan na najbliższych kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Co w sytuacji, kiedy nagle okaże się, że Twoje zdrowie zaczyna szwankować? Wypadek, choroba, chwilowa niedyspozycja – te wszystkie sytuacje mogą wymagać kosztownego leczenia, rehabilitacji albo drogich wizyt lekarskich. Posiadając dobre ubezpieczenie na życie i rozszerzając je o umowy dodatkowe dotyczące zdrowia, dajesz sobie szansę na życie bez obaw o brak pieniędzy w takiej sytuacji. W Allianz masz szansę zabezpieczyć się przed obciążającymi Twoje konto rachunkami za opiekę zdrowotną. Polisę ubezpieczeniową możesz rozszerzyć na przykład o umowę dummy w razie poważnego zachorowania, która daje Ci ochronę w razie 45 poważnych chorób, a w przypadku dzieci - w razie 20 poważnych chorób. Pieniądze zostaną wypłacone od razu po diagnozie lub leczeniu, bez żądania faktur ani oświadczeń o wydatkach na leczenie.

…i pomóc Ci w profilaktyce

Nie od dziś wiadomo, że kluczem do dobrego stanu zdrowia jest profilaktyka. Zadbaj więc o siebie i zyskaj dostęp do lekarzy w ponad 1 200 placówkach grupy LUX MED. Dzięki dummy pakietowi "Bądź zdrów", stworzonemu w trosce o Twoje zdrowie, możesz skorzystać z porad specjalistów oraz szerokiego zakresu badań. Kupując pakiet w wersji rodzinnej, zapłacisz stałą składkę, niezależnie od liczby osób, które zostaną nim objęte.

Jeśli rozszerzysz ubezpieczenie o dummy umowę dodatkową "Na zdrowie", wypłacimy Ci pieniądze w razie leczenia w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia, a w ramach świadczenia lekowego możesz otrzymać nawet do 10 000 zł na zakup leków. Otrzymasz środki, które mogą ułatwić Ci długotrwałą terapię czy rehabilitację i zrekompensować stratę dochodów z powodu zwolnienia lekarskiego.

Polisa na życie i zdrowie, gdy nie będziesz mógł pracować 

W związku z tym, że nie sposób przewidzieć wszystkiego, ubezpieczenie na życie i zdrowie pomoże Ci zabezpieczyć się finansowo, gdy z powodu wypadku lub choroby nie będziesz mógł zarabiać.  Otrzymasz wówczas finansowe wsparcie – w wysokości do 800 000 zł – na utrzymanie standardu życia. Wystarczy, że rozszerzysz swoją polisę o dummy ubezpieczenie niezdolności do pracy. Ponadto z dummy umową dodatkową "Na wypadek" łatwiej poradzisz sobie ze skutkami nieszczęśliwego wypadku, a jeśli dojdzie do Twojej śmierci – wesprzemy finansowo Twoich najbliższych.

To tylko niektóre z zalet ubezpieczenia na życie i zdrowie oferowanego przez Allianz. O więcej szczegółów zapytaj naszego Agenta.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.