Nawyki to naturalne przyzwyczajenia, bardziej lub mniej przydatne. Dlatego, aby wprowadzić w życie nowe, zdrowe nawyki, potrzeba czasu i konsekwentnego działania. To dzięki wytrwałości w dążeniu do założonych celów poprawia się jakość życia, zwiększa się odporność organizmu i poprawia samopoczucie. Ważne w kontekście budowania zdrowych nawyków na co dzień są zbilansowana dieta, zdrowy sen, aktywność fizyczna, badania profilaktyczne, słowem: zdrowy styl życia. Poznaj siłę zdrowych nawyków oraz dowiedz się, jak je wyrobić!

Wyznaczenie celów to podstawa. Najlepiej zacznij od analizy własnego zachowania i przyjrzyj się nawykom, które są nieprzydatne lub szkodliwe. Następnie sprawdź, co je wywołuje i jak można to zmienić. Gdy już zdecydujesz, nad zmianą którego nawyku chcesz pracować, dostosuj do tej zmiany swoje otoczenie. Ogranicz wpływ środowiska i poszukaj elementów wspierających.

Ważne, aby Twój cel był:

 • Skonkretyzowany – jasno określ, co konkretnie chcesz osiągnąć.
 • Mierzalny – ustal, jak będziesz sprawdzać postępy .
 • Ambitny – w końcu chcesz osiągnąć pewne korzyści.
 • Realny – wybierz cel możliwy do osiągnięcia.
 • Określony w czasie – wyznacz sobie termin wykonania.

W ten sposób ustalony cel pomoże ci precyzyjnie zaplanować działanie i zmotywuje cię do realizacji przedsięwzięcia. Co ważne, cel musi być sformułowany pozytywnie.

Przykładowym celem związanym ze zdrowym nawykiem może być:

W 2024 r. będę codziennie poświęcać co najmniej 90 minut (a w weekendy 120 minut) na ćwiczenia fizyczne, takie jak gimnastyka, yoga, stretching.[LJ(P1]

 [LJ(P1]Olu, może to przeformułujemy, żeby głównym celem nie była utrata wagi?

Najważniejszym elementem w wypracowaniu nowego zdrowego nawyku jest dobrze skonstruowany plan. Pozwoli ci on efektywnie pracować i osiągnąć zamierzone cele.

Co zatem powinien zawierać plan idealny? Kilka elementów takich jak:

 • cel zadania (przy bardziej złożonych można go rozbić na elementy szczegółowe),
 • harmonogram,
 • zasoby,
 • przedział czasowy poszczególnych zadań jak i całego projektu
 • opcjonalnie: ewentualne trudności w wykonaniu zadań i możliwe rozwiązania,  

Zazwyczaj w głowie rodzi się wiele pomysłów oraz celów, które chcesz wprowadzić
w życie i to najlepiej od razu. Trzeba pamiętać, że każda zmiana czy nauka nowego nawyku to projekt, do którego należy się dobrze przygotować.

Zatem na początek wybierz jeden obszar i stopniowo wprowadzaj wszystkie zaplanowane elementy w życie zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem. Po zakończeniu nauki nawyku i osiągnięciu celu możesz jeszcze dać sobie chwilę na jego utrwalenie. Zazwyczaj nowy nawyk kształtuje się w ciągu średnio 2 miesięcy. Dopiero po tym przejdź do kolejnego „projektu”.

Takie etapowe działanie w budowaniu zdrowych nawyków na co dzień pozwoli ci uniknąć niepotrzebnego chaosu i precyzyjne wykonać plan. Odnoszone sukcesy zwiększą motywację. Często bywa tak, że wyuczone już nawyki pokrywają się z naszymi innymi celami. Wtedy dobre przyswojenie sobie jednego nawyku staje się ważnym zasobem do kolejnych przedsięwzięć.

Prokrastynacja to zjawisko odwlekania na później zadań do wykonania, co rodzi dyskomfort i stres działania „na ostatnią chwilę”. Możesz tego uniknąć, jeśli precyzyjnie określisz plan działania i przygotujeszlistę rzeczy do zrobienia w danym dniu.

Spisz wszystkie cele i zadania. Te większe podziel na mniejsze etapy. Zacznij od realizacji najtrudniejszego zadania z listy. Szybsze uporanie się z trudnym zadaniem przyniesie poczucie ulgi i energię do zrealizowania pozostałych obowiązków z listy.

Twoja produktywność wzrasta, gdy czas na wykonanie jest ograniczony. Dlatego ważne są przerwy. Załóż sobie krótkie ramy czasowe, w których skupienie i intensywność pracy będzie stuprocentowa. Możesz przyjąć 25 min efektywnej pracy, następnie 3-5 minut przerwy
i kolejny interwał pracy. Po wykonaniu danego zadania skreśl go z listy. Taki zabieg pozwoli sprawdzić wizualnie twoje postępy i zwiększy motywację do wykonania pozostałych rzeczy. Nie koncentruj się na efekcie końcowym, ale na swoich osiągnięciach w drodze do zamierzonego celu. Doceniaj swoje małe zwycięstwa.  

Pamiętaj o odpowiednim nastawieniu. Zmień swój sposób myślenia. Myśl o swoich celach długoterminowo, jako o stałej zmianie. Odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego chcesz wprowadzić ten nawyk. Jaką wizję siebie w przyszłości widzisz? Zmień również język komunikacji. Zamiast „muszę” na „chcę”, zamiast „nie potrafię” – „nauczę się”, „nie wiem, jak to zrobić” – „szukam rozwiązania”. To równie ważny aspekt budowania zdrowych nawyków na co dzień.

Powiedz innym o pracy nad zmianą zachowania lub znajdź partnera, który będzie ci towarzyszył i wspierał w dążeniu do obranego celu.   

Pamiętaj o nagradzaniu się za wykonaną pracę. Spisz drobne rzeczy, które sprawią ci przyjemność i pozwolą się zrelaksować po całym dniu.  

Prokrastynacja to zjawisko odwlekania na później zadań do wykonania, co rodzi dyskomfort i stres działania „na ostatnią chwilę”. Możesz tego uniknąć, jeśli precyzyjnie określisz plan działania i przygotujeszlistę rzeczy do zrobienia w danym dniu.

Spisz wszystkie cele i zadania. Te większe podziel na mniejsze etapy. Zacznij od realizacji najtrudniejszego zadania z listy. Szybsze uporanie się z trudnym zadaniem przyniesie poczucie ulgi i energię do zrealizowania pozostałych obowiązków z listy.

Twoja produktywność wzrasta, gdy czas na wykonanie jest ograniczony. Dlatego ważne są przerwy. Załóż sobie krótkie ramy czasowe, w których skupienie i intensywność pracy będzie stuprocentowa. Możesz przyjąć 25 min efektywnej pracy, następnie 3-5 minut przerwy
i kolejny interwał pracy. Po wykonaniu danego zadania skreśl go z listy. Taki zabieg pozwoli sprawdzić wizualnie twoje postępy i zwiększy motywację do wykonania pozostałych rzeczy. Nie koncentruj się na efekcie końcowym, ale na swoich osiągnięciach w drodze do zamierzonego celu. Doceniaj swoje małe zwycięstwa.  

Pamiętaj o odpowiednim nastawieniu. Zmień swój sposób myślenia. Myśl o swoich celach długoterminowo, jako o stałej zmianie. Odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego chcesz wprowadzić ten nawyk. Jaką wizję siebie w przyszłości widzisz? Zmień również język komunikacji. Zamiast „muszę” na „chcę”, zamiast „nie potrafię” – „nauczę się”, „nie wiem, jak to zrobić” – „szukam rozwiązania”. To równie ważny aspekt budowania zdrowych nawyków na co dzień.

Powiedz innym o pracy nad zmianą zachowania lub znajdź partnera, który będzie ci towarzyszył i wspierał w dążeniu do obranego celu.   

Pamiętaj o nagradzaniu się za wykonaną pracę. Spisz drobne rzeczy, które sprawią ci przyjemność i pozwolą się zrelaksować po całym dniu.  

Psycholog
Absolwentka psychologii i terapeutka rozwoju. Pracuje z osobami z trudnościami emocjonalnymi m.in. stresem, lękami i depresją, perfekcjonizmem. Diagnozuje prawidłowy rozwój dzieci oraz prowadzi coaching rodzicielski. Wspiera rozwój umiejętności społecznych i poznawczych. Pracuje w oparciu o zasady terapii poznawczo-behawioralnej oraz TSR i psychologii pozytywnej, skupia się na zasobach, mocnych stronach i umiejętnościach klienta. 
Bibliografia

Bibliografia:

 1. Siła zdrowych nawyków. Proste, codzienne czynności, które pomogą ci wzmocnić odporność, zapobiec chronicznym chorobom i żyć dłużej / Autor: Mercola Joseph
 2. Recepta na szczęście, czyli jak zadbać o siebie, zmniejszyć stres i cieszyć się życiem / Autor: Gobin Robyn
 3. Metoda SMART - czyli jak sprytnie formułować cele - Psychowiedza
 4. 5 sprawdzonych naukowo sposobów na to, by zerwać z niezdrowymi nawykami (businessinsider.com.pl)
 5. Chcesz wyrobić zdrowy nawyk? Naukowcy wiedzą, ile czasu potrzebujesz | dadHero.pl
 6. Wystarczy 21 dni, żeby wytworzyć nowy nawyk? Psycholożka radzi, jak zrealizować postanowienia (medonet.pl)
Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w
Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie www.allianz.pl/owu. Znajduje się tam również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.
 
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie “Twój Plan”, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie dummy www.allianz.pl/owu.