Jak zapobiegać wypadkom latem

Uezpieczenie Twoje Życie, Twój Plan, NNW  | 3 minuty

Możesz zmniejszyć ryzyko wypadków, zachowując ostrożność np. warto jechać autem zgodnie z przepisami, użytkować maszyny i urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem  i zaleceniami producenta czy kąpać się tylko na strzeżonych kąpieliskach. Jednak nawet zachowanie ostrożności nie zawsze uchroni nas przed nieszczęśliwym wypadkiem. Dlatego warto mieć ubezpieczenie na życie, dzięki któremu można uniknąć wysokich kosztówzwiązanych z wypadkami.

Spis treści:

  1. Jak zachować ostrożność latem - na drodze
  2. Jak zachować ostrożność latem - nad wodą
  3. Jak zachować ostrożność latem - podczas uprawiania sportu
  4. Jak zachować ostrożność latem - w domu
  5. Jak zachować ostrożność latem - podczas uprawiania sportu?
  6.  
  7. Podsumowanie - jak zapobiegać wypadkom i radzić sobie, jeśli wystąpią? 

 

W 2022 roku doszło do 21 332 wypadków na drogach. Ponad 90% z nich wynikała z winy kierowców. Najczęstsze przyczyny tych wypadków to: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach. Odpowiadają one za ponad 11 tys. zdarzeń. Zdecydowanie warto więc jeździć zgodnie z przepisami[1].

W sezonie letnim często dochodzi do wypadków w zbiornikach wodnych. W czerwcu 2023 roku miało miejsce 48 utonięć [2] [1]. Wynikają one przede wszystkim z ignorowania zasad i często są następstwem:

  • kąpieli w miejscach zabronionych i niestrzeżonych,
  • użycia alkoholu lub narkotyków przed wejściem do wody,
  • wchodzenia do wody po długim przebywaniu na słońcu.

Zazwyczaj wypadki zdarzają się z powodu nieostrożności. Należy przestrzegać regulaminów, np. kąpielisk. Nie eliminuje to ryzyka wypadku, ale je zmniejsza.

Do częstych urazów i wypadków, do których dochodzi podczas uprawiania różnych dyscyplin sportowych, należą m.in. skręcenia, złamania, zwichnięcia i naciągnięcia. Przydarzyć się to może zarówno fanowi piłki nożnej, koszykówki, biegania, jak i innym aktywnym fizycznie osobom. Warto korzystać z akcesoriów, które umożliwiają zabezpieczenie poszczególnych części ciała, narażonych na urazy. Przykładowo, piłkarze zakładają ochraniacze na nogi. Podobnych akcesoriów używają m.in. hokeiści i rugbiści.

Należy też korzystać z rozwiązań dopasowanych do warunków aktywności np. założyć obuwie sportowe odpowiednie do danej nawierzchni. Lepiej nie grać na takiej, na której istnieje duże ryzyko wypadku, np. asfaltowej. Każdy sport należy uprawiać w miejscach do tego przeznaczonych.

Warto też wiedzieć, jak zachować się, gdy do wypadku już dojdzie. W pierwszej kolejności warto rozejrzeć się, czy wokół nas jest ktoś, kto mógłby nam pomóc. Następnie najlepiej jak najszybciej skontaktować się z numerem 112, by otrzymać profesjonalną pomoc medyczną. Można też stosować się do najważniejszych zasad pierwszej pomocy. W przypadku zwichnięcia stawu trzeba go unieruchomić wraz z dwoma sąsiadującymi z nim kośćmi.[1] Podobnie jest ze złamaniami zamkniętymi.[2] Absolutnie nie powinno się samodzielnie nastawiać zwichnięć i złamań.

 

[1] https://www.doz.pl/czytelnia/a15637-Zwichniecie_stawu__na_czym_polega_i_kiedy_do_niego_dochodzi_Pierwsza_pomoc_przy_zwichnieciach

[2] https://www.doz.pl/czytelnia/a15637-Zwichniecie_stawu__na_czym_polega_i_kiedy_do_niego_dochodzi_Pierwsza_pomoc_przy_zwichnieciach

Do częstych urazów i wypadków, do których dochodzi podczas uprawiania różnych dyscyplin sportowych, należą m.in. skręcenia, złamania, zwichnięcia i naciągnięcia. Przydarzyć się to może zarówno fanowi piłki nożnej, koszykówki, biegania, jak i innym aktywnym fizycznie osobom. Warto korzystać z akcesoriów, które umożliwiają zabezpieczenie poszczególnych części ciała, narażonych na urazy. Przykładowo, piłkarze zakładają ochraniacze na nogi. Podobnych akcesoriów używają m.in. hokeiści i rugbiści.

Należy też korzystać z rozwiązań dopasowanych do warunków aktywności np. założyć obuwie sportowe odpowiednie do danej nawierzchni. Lepiej nie grać na takiej, na której istnieje duże ryzyko wypadku, np. asfaltowej. Każdy sport należy uprawiać w miejscach do tego przeznaczonych.

Warto też wiedzieć, jak zachować się, gdy do wypadku już dojdzie. W pierwszej kolejności warto rozejrzeć się, czy wokół nas jest ktoś, kto mógłby nam pomóc. Następnie najlepiej jak najszybciej skontaktować się z numerem 112, by otrzymać profesjonalną pomoc medyczną. Można też stosować się do najważniejszych zasad pierwszej pomocy. W przypadku zwichnięcia stawu trzeba go unieruchomić wraz z dwoma sąsiadującymi z nim kośćmi.[1] Podobnie jest ze złamaniami zamkniętymi.[2] Absolutnie nie powinno się samodzielnie nastawiać zwichnięć i złamań.

 

[1] https://www.doz.pl/czytelnia/a15637-Zwichniecie_stawu__na_czym_polega_i_kiedy_do_niego_dochodzi_Pierwsza_pomoc_przy_zwichnieciach

[2] https://www.doz.pl/czytelnia/a15637-Zwichniecie_stawu__na_czym_polega_i_kiedy_do_niego_dochodzi_Pierwsza_pomoc_przy_zwichnieciach

Zachowanie ostrożności to krok pierwszy – krok drugi to zapewnienie sobie wsparcia w sytuacji, gdy do wypadku jednak dojdzie. Rozwiązaniem jest wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Należy wybrać takie, które obejmuje ryzyko wypadków. Jeśli ubezpieczona osoba umrze w wyniku wypadku, jej bliscy mogą otrzymać środki, dzięki którym spłacą finansowe zobowiązania. Wypłata nastąpi również w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie może pomóc poradzić sobie z kosztami leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i zabiegów rehabilitacyjnych.

Warto, aby polisa obejmowała assistance wypadkowy, który zapewnia szeroki zakres pomocy poszkodowanemu. Bliscy mogą mieć problem z organizacją operacji, ale może się tym zająć ubezpieczyciel. Zapewni pokrycie kosztów świadczeń medycznych, zorganizuje zabiegi operacyjne czy transport medyczny[1].

Każdy powinien dopasować polisę do swoich potrzeb. Jak może wyglądać pomoc po wypadku? Z ubezpieczenia można dostać pieniądze na leczenie następstw nieszczęśliwego wypadku, a środki przeznaczyć na opiekę medyczną, pielęgniarską, rehabilitację, a nawet dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W przypadku wielu umów wypłatę można uzyskać wielokrotnie, aż wyczerpie się suma ubezpieczenia. Niektóre zapisy działają jednak inaczej – na przykład za pobyt w szpitalu wypłacane jest dzienne świadczenie. Im dłuższy pobyt w szpitalu, tym więcej pieniędzy można otrzymać. 

[1] https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie/ochrona-zycia-i-zdrowia/plan-pelnej-ochrony.html

Czy istnieje sposób, który da stuprocentową ochronę przed wszystkimi wypadkami? Niestety nie. Oczywiście kluczem do ich unikania jest zwykła ostrożność. Nigdy jednak nie wiemy, co spotka nas czy naszych bliskich.

Dlatego ubezpieczenie na życie i zdrowie z szerokim zakresem ochrony jest najlepszym rozwiązaniem. Skoro pewnym sytuacjom nie sposób zapobiec, warto skupić się na radzeniu sobie z ich konsekwencjami. Pomocą jest tu wypłacane przez ubezpieczyciela świadczenie, a więc pieniądze – to one pozwolą pokryć koszty, jakie niosą ze sobą wypadki. Pobyt w szpitalu, opieka pielęgniarska, rehabilitacja – dzięki dobrej polisie nie trzeba martwić się o wydatki i można w pełni skupić się na jak najszybszym powrocie do zdrowia. 

Źródła:

[1] https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

[2] https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/utoniecia

[3] https://www.doz.pl/czytelnia/a15637-Zwichniecie_stawu__na_czym_polega_i_kiedy_do_niego_dochodzi_Pierwsza_pomoc_przy_zwichnieciach

[4] https://www.doz.pl/czytelnia/a15637-Zwichniecie_stawu__na_czym_polega_i_kiedy_do_niego_dochodzi_Pierwsza_pomoc_przy_zwichnieciach

[5] https://www.rospa.com/home-safety/advice/general/facts-and-figures

[6] https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie/ochrona-zycia-i-zdrowia/plan-pelnej-ochrony.html

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w
Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie www.allianz.pl/owu. Znajduje się tam również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.
 
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie “Twój Plan”, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie dummy www.allianz.pl/owu.