Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd w góry

dlaczego warto o tym pamiętać?

Podróż | 6 minut

Niezależnie od tego, czy wybierasz się w góry latem, czy zimą, a także czy preferujesz polskie szlaki, czy też wolisz zagraniczne wypady, zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie w góry. Mając ubezpieczenie turystyczne o dopasowanym zakresie, nie będziesz musiał troszczyć się o nadprogramowe wydatki, jeżeli ulegniesz wypadkowi albo konieczne będzie przeprowadzenie akcji ratunkowej na zagranicznych szlakach.
Spis treści:
 

Ciężki wypadek, zabłądzenie czy nawet z pozoru lekkie obrażenie jak skręcona kostka – w górach może łatwo dojść do sytuacji, kiedy będziemy zmuszeni wezwać pomoc. Dlatego to tak ważne, aby wybrać ubezpieczenie w góry, które zapewni nam możliwie szeroką ochronę.

Co powinno zawierać górskie ubezpieczenie turystyczne? Do najważniejszych punktów należą:

  • pokrycie kosztów leczenia (szczególnie ważne w czasie wyjazdów zagranicznych; dzięki niemu w przypadku niezbędnych zabiegów medycznych to ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia),
  • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (otrzymasz świadczenie w przypadku złamań, skręceń na górskim szlaku lub stoku narciarskim),
  • pokrycie kosztów akcji ratowniczej,
  • ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej (przyda się np. w przypadku zderzenia z inną osobą na stoku narciarskim),
  • w przypadku uprawiania sportu (narciarstwo czy snowboard), konieczne jest rozszerzenie ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów,
  • ubezpieczenie bagażu oraz sprzętu sportowego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na sumy ubezpieczenia turystycznego, które powinny być dostosowane do kraju, do którego się wybieramy. Warto zapoznać się z orientacyjnymi kosztami leczenia w miejscu docelowym oraz kosztami podstawowych usług medycznych, aby nie zostać zaskoczonym ich wysokością.

Jeżeli wybierasz się w góry, aby uprawiać sport (niezależnie od tego, czy jest to narciarstwo, jazda na snowboardzie wspinaczka górska), potrzebujesz rozszerzonej wersji ubezpieczenia turystycznego w góry. Zwróć szczególną uwagę na kwoty ubezpieczenia – uprawiając sport, jesteś narażony na urazy, które mogą wymagać droższego i dłuższego leczenia.

Jeśli dojdzie do wypadku w górach, nie bez znaczenia jest miejsce, w którym się on zdarzy. W przypadku polskich gór, akcja ratownicza jest bezpłatna, a na pomoc poszkodowanym rusza niezastąpiony TOPR lub GOPR. Sytuacja będzie wyglądała inaczej choćby w przypadku naszych południowych sąsiadów.

W ostatnich latach Słowacja przeżywa prawdziwe oblężenie, jeżeli chodzi o liczbę turystów. Polacy, obok Czechów, Węgrów, Niemców, Austriaków, Włochów oraz mieszkańców Wielkiej Brytanii są najliczniejszą grupą narodowościową odwiedzającą ten kraj. Słowacja odwiedzana jest chętnie zarówno latem (zwłaszcza Tatry Wysokie), jak i zimą, kiedy chętnie korzystamy z uroków tamtejszych stoków narciarskich. Co roku Słowację odwiedza ponad 5 milionów turystów[1].

W związku ze wzrostem natężenia ruchu turystycznego, zwiększa się również liczba akcji ratunkowych w górach. Koszty akcji ratowniczej w górach mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy euro. Pomoc medyczna na zagranicznym stoku to ok. 4 000 zł[2]. Najdrożej zapłacimy w przypadku wykorzystania w akcji helikoptera ratunkowego (średnio 18 000 zł). Ile kosztuje akcja ratownicza? Zależy to od jej skomplikowania, warunków oraz okresu, w którym jest przeprowadzana, natomiast koszty ratunkowej akcji poszukiwawczej mogą sięgać nawet 15 000 euro[3]

Wobec tak wysokich kosztów, posiadanie ubezpieczenia turystycznego w Europie wygląda na konieczne. Wybierając się w słowackie góry, warto zadbać o ubezpieczenie turystyczne, które ochroni nas od nieoczekiwanych wydatków (takich jak pokrycie kosztów leczenia, czy kosztów związanych z akcją poszukiwawczą).

Biuro podróży, z którego usług korzystamy, jest ustawowo zobowiązane do zawarcia na naszą rzecz umowy ubezpieczenia (zazwyczaj w ramach grupowego ubezpieczenia turystycznego). Polisa ta powinna zawierać ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW). Podstawowe ubezpieczenie turystyczne jest zazwyczaj wliczone w cenę wyjazdu. Należy jednak zwrócić uwagę na oferowany nam zakres ochrony, a w szczególności wysokość sum ubezpieczenia i ocenić, czy takie ubezpieczenie na wyjazd w góry nam wystarczy.

Warto też sprawdzić, czy ubezpieczenie obejmuje zdarzenia związane z uprawianiem sportów. Zazwyczaj w cenę wycieczki wliczone są koszty podstawowego ubezpieczenia turystycznego, które w przypadku dłuższego leczenia może być niewystarczające.


Jeśli interesują Cię inne artykuły o ubezpieczeniu turystycznym, sprawdź nasze teksty 400tys za leczenie na wakacjach? i Jak działa ubezpieczenie turystyczne?.
 

[1]https://bratyslawa.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/wspolpraca_dwustronna/wspolpraca_gospodarcza/sytuacja_gospodarcza/
gospodarka_slowacji_w_pierwszym_kwartale_2018_roku

[2]https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1105058,transport-narciarza-ze-stoku-do-szpitala-helikopterem.html

[3]https://turystyczne.ubezpieczenie.com.pl/19_latek_zaplaci_15_tys_euro_za_akcje_ratunkowa_na_rysach
_nie_mial_polisy_turystycznej/48,12072.html

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.