Ubezpieczenie bagażu - dlaczego warto je mieć?

Podróż | 3 minuty
Problem z bagażem może przydarzyć się każdemu. Według raportu SITA, na lotniskach w 2017 roku doszło do nieprawidłowości w przypadku aż 22,7 mln sztuk bagażu. To ok. 5,57 walizek na każde 1000 podróżujących osób. Przyjmując, że samoloty popularnych w Polsce linii lotniczych mają ok. 200 miejsc, oznacza to, że przynajmniej jedna osoba podczas każdego lotu może skończyć podróż bez bagażu. Niektóre zostały zgubione, inne skradzione, a jeszcze inne – zniszczone. Co możemy zrobić, aby taka sytuacja nie zniszczyła nam urlopu? Najpewniejszym rozwiązaniem jest zakup ubezpieczenia podróżnego, które obejmuje ubezpieczenie bagażu w podróży.
Spis treści:
 

Podczas podróży bagaż może zostać zniszczony, skradziony, zgubiony, albo jego dostarczenie może być opóźnione. Raport SITA World Tracer pokazuje, że spośród wspomnianych 22,7 mln bagaży, 78% z nich zostało dostarczonych z opóźnieniem, 11% zostało uszkodzonych, a 5% po prostu zniknęło – zostało skradzione albo zagubione[1]. Najbardziej narażone są walizki osób, które podczas podróży mają przesiadkę. Nieprawidłowości dotyczą aż 10,67 milionów toreb, które miały być przewiezione z jednego luku bagażowego do drugiego. 

W takich sytuacjach warto posiadać ubezpieczenie turystyczne z ubezpieczeniem bagażu. Dobre ubezpieczenie bagażu to odszkodowanie wypłacane w takich sytuacjach, jak:

 • Opóźnienie bagażu – wylądowaliście, a Twojej walizki nie ma. Pojawia się dopiero po wielu godzinach, czasem po kilku dniach. W tym czasie byłeś zmuszony do zakupu na miejscu artykułów pierwszej potrzeby. Zachowaj potwierdzenie tych wydatków, a Allianz zwróci Ci ich koszt do równowartości 1000 zł. Ubezpieczenie związane z opóźnieniem bagażu działa tylko w przypadku podróży zagranicznej i opóźnienia w dostarczeniu bagażu o przynajmniej 6 godzin.
 • Zniszczenie bagażu – jeśli Twój bagaż uległ całkowitemu zniszczeniu, czy to z powodu nieodpowiedniego obchodzenia się z nim na lotnisku, czy to zdarzenia losowego (jak na przykład pożar albo powódź), otrzymasz odszkodowanie do wysokości sumy ubezpieczenia, którą wybierasz podczas zakupu polisy.
 • Kradzież bagażu – odszkodowanie przysługuje Ci w sytuacji, kiedy Twój bagaż zostanie skradziony np. z przechowalni, hotelu, albo bagażnika zamkniętego samochodu.

Ochroną można też objąć profesjonalny sprzęt sportowy. 

Ubezpieczenie bagażu w podróży na wypadek jego kradzieży zadziała wtedy, gdy:

 • bagaż będzie pod opieką przewoźnika,
 • oddasz walizkę do przechowalni,
 • bagaż zostanie skradziony z miejsca twojego zakwaterowania (jeśli pomieszczenie będzie zamknięte na klucz),
 • Twoja walizka będzie się znajdować w zamkniętym bagażniku,
 • bagaż zostanie skradziony z zamkniętej przyczepy kempingowej albo kajuty.

Co zrobić, jeśli Twój bagaż został skradziony? Aby otrzymać odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia bagażu, pamiętaj o następujących krokach.

 1. Zgłoś kradzież na policję i zachowaj protokół potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.
 2. Kradzież zgłoś także przewoźnikowi lub kierownikowi miejsca, w którym jesteś zakwaterowany – w zależności od tego, kiedy i gdzie doszło do kradzieży. Od nich także uzyskaj dokument potwierdzający zajście.
 3. Zgłoś się do swojego ubezpieczyciela. W Allianz masz na to aż 10 od zajścia zdarzenia (6 dni w wypadku kradzieży). Pamiętaj, aby jak najdokładniej opisać utracone przedmioty. Pomoże to oszacować ich wartość.

Jak działa ubezpieczenie turystyczne z ochroną bagażu, jeśli dojdzie do zniszczenia walizek? Postępowanie w takiej sytuacji jest dość podobne, jak przy kradzieży. O zniszczeniu bagażu powiadom przewoźnika lub kierownika miejsca, w którym się zatrzymałeś. Ważne jest uzyskanie potwierdzenia tego faktu z dokładnym opisem, co i w jakim stopniu oraz w jaki sposób zostało zniszczone. Jeśli do zniszczenia doszło w wyniku jakiejś katastrofy naturalnej, na przykład pożaru, powodzi albo trzęsienia ziemi, uzyskaj u miejscowych władz dokument potwierdzający zaistnienie takiej sytuacji. Następnie zgłoś szkodę do ubezpieczyciela.

Ubezpieczając swój bagaż oraz wybierając sumę ubezpieczenia, pomyśl o tym, jakie rzeczy będziesz miał w swojej walizce – ich wartość powinna być odzwierciedlona w wybranej przez Ciebie sumie ubezpieczenia. W przypadku zniszczenia bagażu, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za zniszczoną zawartość walizki.

Ubezpieczenie bagażu w podróży nie zapobiegnie wszystkim przykrym sytuacjom, które mogą Cię spotkać w czasie podróży, jednak pomoże skutecznie złagodzić nieprzyjemne skutki kradzieży czy zniszczenia bagażu. Dobre ubezpieczenie bagażu pomoże Ci, kiedy utracisz przydatne i ważne przedmioty. Pamiętaj jednak, aby dbać o to, aby do takich sytuacji w ogóle nie dochodziło. Pilnuj swojego bagażu, nie zostawiaj go niezabezpieczonego i nie powierzaj go opiece przypadkowych, nieznanych Ci osób.

[1] https://www.avianews.com/wp-content/uploads/2018/04/baggage-report-2018.pdf

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.