Jakie ubezpieczenie turystyczne na wyjazd na narty?

Podróż | 3 minuty
Wyjazd na narty, snowboard czy uprawianie innych sportów zimowych to ekscytujące doświadczenie. Z pewnością zależy Ci na dobrej oraz bezpiecznej zabawie. Aby to sobie zagwarantować, musisz zatroszczyć się nie tylko o odpowiedni sprzęt i dobrze dobrane miejsce, lecz także o kompleksowe ubezpieczenie turystyczne. Co zatem powinna zawierać polisa, którą wykupujesz jadąc na zagraniczną wycieczkę narciarską?

Dobre ubezpieczenie podróżne to podstawa, jednak jeśli decydujesz się na uprawianie sportu podczas wyjazdu, powinieneś sprawdzić ofertę opcji dodatkowych ubezpieczenia turystycznego. Sporty zimowe, a w szczególności jazda na nartach i snowboardzie, wiążą się z ryzykiem wystąpienia licznych urazów. Najczęściej urazy te są spowodowane upadkami i zderzeniami z innymi osobami korzystającymi ze stoków. Przeważnie konsekwencje takich upadków czy zderzeń są nie tylko bolesne, lecz także poważne. Skręcenia, złamania, uszkodzenia stawów, naderwania czy stłuczenia kończyn i innych części ciała to najczęstsze z nich. Czasem może jednak dojść nawet do wstrząśnienia mózgu, obrażeń kręgosłupa, czy nawet do znacznie groźniejszych urazów, które mogą wywołać trwały uszczerbek na zdrowiu albo być przyczyną śmierci. Zazwyczaj wszystkie te dolegliwości wymagają jednorazowej interwencji lekarskiej podczas urlopu oraz rehabilitacji po powrocie do domu. Jednak zdarza się, że potrzebna jest również pomoc ratownictwa górskiego i pogotowia ratunkowego czy specjalistyczne badania, natychmiastowa operacja i kilkudniowa rekonwalescencja w szpitalu.

Jeśli nie wiesz, jak wybrać ubezpieczenie turystyczne, przede wszystkim zastanów się, co będziesz robić na urlopie. Dzięki temu w krytycznej sytuacji będziesz miał kompleksową i spersonalizowaną ochronę.

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance. Jadąc na narty, podobnie jak w przypadku każdego wyjazdu turystycznego, warto zabezpieczyć swoje życie i zdrowie przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń losowych zaznaczając tę opcję dodatkową. Nie da się przewidzieć choroby, czy wypadku. Szczególnie, jeśli w grę wchodzi uprawianie sportu, któremu często towarzyszą kontuzje (takiego jak narciarstwo). Właśnie dlatego wykupienie ubezpieczenia, które pokryje koszty opieki zdrowotnej, niezbędnej w razie danego zdarzenia jest bardzo ważne. Assistance gwarantuje, że Twoja polisa pokryje transport medyczny do kraju, jeśli nie będziesz w stanie wrócić o własnych siłach w zaplanowany wcześniej sposób. Dodatkowo, jeśli wypadek, któremu ulegniesz będzie śmiertelny, to właśnie ten komponent ubezpieczenia turystycznego pokryje koszt transportu Twoich zwłok do kraju. Co więcej, w Allianz pakiet assistance gwarantuje wsparcie w kwestiach organizacyjnych – na przykład pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby, kiedy będziesz hospitalizowany albo pomoc w razie utraty środków płatniczych lub dokumentów.

Pokrycie kosztów akcji poszukiwawczej w górach. Jadąc w góry, zawsze musisz się liczyć z tym, że czy to w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czy to z powodu nagle zmieniających się warunków atmosferycznych, zgubisz się i będzie konieczne wszczęcie akcji poszukiwawczej, która będzie musiała być prowadzona przez wyspecjalizowane jednostki ratunkowe. Umożliwi to odnalezienie Cię oraz ewentualne udzielenie Ci niezbędnej pomocy. W Allianz opcję tą masz w każdej polisie bez dodatkowej opłaty.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. Ten element ubezpieczenia turystycznego okaże się szczególnie przydatny, jeśli w trakcie wyjazdu nieumyślnie wyrządzisz szkodę innej osobie i zostaniesz zobligowany przez sąd do rekompensaty za poniesione przez tę osobę straty. Polisa pokryje wypłatę zadośćuczynienia, a także wydatki poniesione przez Ciebie na poczet obrony w sądzie. W trakcie jazdy na nartach często dochodzi do zderzeń dwójki lub większej liczby narciarzy. To właśnie dzięki OC wszelkie szkody (osobiste i rzeczowe), które mogą powstać na skutek takiego zdarzenia, pokryjemy za Ciebie. Jeśli więc inna osoba poniesie stratę osobistą lub rzeczową w konsekwencji takiego zdarzenia i zażąda wypłaty odszkodowania od Ciebie – Allianz je wypłaci.

Pomoc w razie nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie chroniące przed następstwami nieszczęśliwych wypadków umożliwia wypłatę świadczeń dla Ciebie, gdy wydarzy się nieszczęśliwy wypadek, a Ty odczujesz jego skutki w postaci uszkodzenia ciała powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu.  

Rozszerzenie o uprawianie sportów. To najważniejsza kwestia przy zakupie ubezpieczenia turystycznego przed wyjazdem na narty. Jeśli Twoje ubezpieczenie nie będzie obejmowało uprawiania sportów, najprawdopodobniej nie otrzymasz pomocy i wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy urazy będą spowodowane właśnie uprawianiem sportu. Niestety, wypadki i kontuzje podczas jazdy na nartach czy snowboardzie zdarzają się znacznie częściej, niż podczas zwykłych wyjazdów turystycznych. Nie ryzykuj – kupując ubezpieczenie turystyczne, wybierz opcję ubezpieczenia wyjazdu sportowego i zabezpiecz się przed przykrymi konsekwencjami.

Ubezpieczenie bagażu oraz sprzętu sportowego. Dzięki temu elementowi polisy turystycznej w Allianz, wszystkie rzeczy, które zabierasz ze sobą w podróż, będą objęte ochroną. Ubezpieczymy je przed kradzieżą, zniszczeniem i uszkodzeniem, a ochroną obejmiemy nie tylko Twój bagaż podróżny, ale także wskazany przez Ciebie sprzęt sportowy (np. narty) oraz specjalistyczne pokrowce do ich przewożenia i walizki. Jeśli dojdzie więc do niespodziewanego zdarzenia, to tuż po Twoim powrocie do Polski, wypłacimy Ci odszkodowanie za utracony sprzęt i/lub bagaż.

Kompleksowa pomoc i całodobowe Centrum Alarmowe. W Allianz otrzymujesz całodobowe wsparcie. Nasze Centrum Alarmowe jest czynne 24 godziny na dobę, a po pomoc możesz zwrócić się będąc w dowolnym kraju na świecie. W kryzysowej sytuacji, dzwoń pod numer +48 224 224 224, a my zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej udzielić Ci niezbędnego wsparcia.

Wciąż zastanawiasz się, czy potrzebujesz ubezpieczenia turystycznego? To, co obejmuje ubezpieczenie turystyczne docenisz dopiero w sytuacji, kiedy dojdzie do nieprzyjemnego zdarzenia.

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.