Wniosek ESTA krok po kroku

Podróż | 6 minut
Z chwilą, gdy Polska dołączyła do programu Visa Waiver, możliwe stało się podróżowanie do USA bez konieczności posiadania wizy. Od listopada 2019 wystarczy w tym celu wypełnić wniosek ESTA, który należy złożyć nie później niż 72 godz. przed planowanym wylotem. Z uwagi na ryzyko otrzymania odmowy, warto jednak przystąpić do rejestracji znacznie wcześniej. Wówczas można bowiem starać się o tradycyjną wizę turystyczną. Jak wypełnić formularz ESTA i ile kosztuje rejestracja w systemie?
Spis treści:
 

Osoby, które planują podróż do Stanów Zjednoczonych, powinny wiedzieć, na jakich warunkach możliwa jest podróż bez standardowej wizy. A zatem: co to jest ESTA? To skrót od Electronic System for Travel Authorization i odnosi się do zautomatyzowanego systemu, za którego pośrednictwem wydawana jest zgoda na wyjazd do USA. Mogą z niego skorzystać jedynie osoby, które planują pobyt w celach turystycznych lub biznesowych, nie dłuższy niż 90 dni.

Pozytywnie rozpatrzony wniosek ESTA ważny jest przez dwa lata, pod warunkiem, że ważność paszportu nie kończy się wcześniej. Wyrobienie nowego dokumentu wiąże się zatem z koniecznością powtórnej rejestracji w systemie. Warto jednak pamiętać, że w trakcie dwuletniego okresu ważności ESTA USA VISA można wielokrotnie odwiedzać Stany Zjednoczone.

W porównaniu z ceną standardowej wizy turystycznej do USA (160$) koszt wyrobienia ESTA okazuje się znacznie niższy. Opłata rejestracyjna w systemie wynosi bowiem jedynie 14$ (ok. 54 zł), a w sytuacji odrzucenia wniosku dokonany zostanie zwrot w wysokości 10$. Część osób decyduje się jednak zlecić wypełnienie formularza ESTA pośrednikowi, co wiąże się z dodatkową opłatą.

Przystępując do rejestracji w systemie ESTA, należy posiadać paszport ważny przez minimum 6 miesięcy. Przy wypełnianiu wniosku o autoryzację kluczowe jest precyzyjne podawanie informacji, które powinny być spójne z tymi zapisanymi w dokumencie tożsamości. Konieczne jest również wskazanie aktualnego adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zamieszkania, a także danych kontaktowych do osób, które należy powiadomić w nagłych wypadkach.

Warto również zorientować się, jakie istnieją podstawy do otrzymania odmowy w systemie ESTA. W sytuacji odrzucenia wniosku, należy bowiem starać się o standardową wizę turystyczną. Dotyczy to m.in. osób, które po 1 marca 2011 odwiedziły choć jeden ze wskazanych krajów: Irak, Iran, Jemen, Korea Północna, Libia, Somalia, Sudan i Syria. Wyjątkiem mogą być podróże w celach biznesowych lub w ramach akcji humanitarnych, przy czym warto dokładnie zapoznać się ze szczegółami na oficjalnej stronie informacji wizowej biur konsularnych USA.

Wypełnienie wniosku ESTA nie powinno sprawiać większych trudności, dlatego zamiast płacić pośrednikowi, warto dokonać tego na własną rękę. Serwis dostępny już jest w polskiej wersji językowej, a przy wybranych pytaniach znajduje się ikona z symbolem znaku zapytania. Po najechaniu kursorem w jego pole, pojawi się chmurka z praktyczną podpowiedzią. A zatem: jak wypełnić wniosek ESTA?

  • Krok 1: Po wejściu na stronę serwisu ( https://esta.cbp.dhs.gov) i zmianie języka na polski (w prawym górnym rogu) należy kliknąć w pole „Utwórz wniosek”. Następnie wybieramy jedną z interesujących nas opcji: „Pojedynczy wniosek” lub „Wniosek dla grup”.
  • Krok 2: Następnie należy potwierdzić zapoznanie się z informacjami w „Powiadomieniu o bezpieczeństwie i danych” oraz „Klauzuli o zrzeczeniu się odpowiedzialności”.
  • Krok 3: Na kolejnym etapie wypełniamy formularz z podstawowymi danymi, takimi jak m.in. imię, nazwisko, obywatelstwo czy nr paszportu. W dolnej części podajemy ważny adres e-mail, gdzie wysłany zostanie kod autoryzacyjny i numer wniosku. Po jego weryfikacji otrzymamy 4-cyfrowy kod, który należy wpisać w ciągu kolejnych 25 minut.
  • Krok 4: Następnie należy podać informacje dotyczące m.in. używanych pseudonimów, innych paszportów, a także teledane. Kolejna strona obejmuje pytania dotyczące celu podróży i miejsca pobytu. Dalej należy zadeklarować swój stan zdrowia, niekaralność, brak związków z terroryzmem itd.
  • Krok 5: Na koniec system prosi o dokładne sprawdzenie wniosku ESTA oraz dokonanie płatności w ciągu 7 dni.
Po udanej rejestracji w systemie ESTA, warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do USA. Zwłaszcza z tego powodu, że w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych nie można liczyć na ochronę w ramach EKUZ, która nawet na terenie Europy może okazać się niewystarczająca. Co więcej, w przeciwieństwie do polskiej służby zdrowia, opieka medyczna w tym kraju jest płatna, a wezwanie karetki czy podstawowe czynności ratownicze okażą się wyjątkowo kosztowne. Dzień hospitalizacji wiąże się z wydatkiem ok. 8 tys. złotych, z kolei skręcenie kostki i założenie usztywniacza wraz z lekiem przeciwbólowym to średnio 4 tys. złotych. Dlatego suma takiego ubezpieczenia powinna być znacznie wyższa niż w przypadku podróży do krajów europejskich.
Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.