Skalne Miasto – szybka wycieczka do Adrspach. Przewodnik turystyczny

Podróż | 4 minuty
Skalne Miasto w Czechach, leżące tuż przy granicy z Polską, to stworzony siłami natury kamienny labirynt. Każdego roku przyciąga licznych turystów spragnionych kontaktu z przyrodą w jej niezwykłym wydaniu. Czemu Skalne Miasto w Czechach zawdzięcza swą popularność, co można tam zobaczyć i jak zaplanować wizytę?
Spis treści:
 

Skalne Miasto w Adrspach to jedna z największych atrakcji tej niewielkiej czeskiej miejscowości leżącej w Górach Stołowych. Choć już w średniowieczu powstawały tu zamki, a okoliczni mieszkańcy szukali w tutejszych skałach schronienia, zainteresowanie Skalnym Miastem gwałtownie wzrosło w XVIII i XIX wieku. To w tym okresie ludzie coraz częściej odkrywali najbliższe okolice i skrywane w nich pamiątki przeszłości, co dało początek turystyce, a artyści będący przedstawicielami epoki romantyzmu chętnie szukali natchnienia w objęciach natury.

Jednak w przypadku Skalnego Miasta istotną rolę odegrał też… pożar, który wybuchł w 1824 roku na terenie Teplickich Skał, odsłaniając wejście do dotychczas niedostępnych części na tym obszarze. To wszystko sprawiło, że Skalne Miasto koło Adrspach stało się ogromną atrakcją, do której zjeżdżały prawdziwe tłumy. Nie brakowało w nich także wielkich postaci, jak August II Mocny, Józef II czy Wolfgang Goethe.

Czeskie Skalne Miasto w rzeczywistości składa się z dwóch dużych, niezależnych zbiorowisk skał. Najczęściej odwiedzaną przez turystów są Adrspasske skaly, do której wejście znajduje się obok stacji kolejowej Adrspach. Na początku szlaku można zobaczyć malownicze jeziorko, które powstało na terenie dawnej kopalni piasku. Następnie trasa prowadzi do najpopularniejszych formacji skalnych – Głowa Cukru, Wielbłąd oraz Orle Gniazdo. Podążając rozwidlającym się przed Głową Cukru szlakiem, można dojść do Wielkiej Panoramy – najsłynniejszego punktu widokowego na Skalne Miasto.

Przemierzając szlaki prowadzące przez Skalne Miasto, można dotrzeć do punktu U Krasnoluda, skąd żółtym szlakiem można dojść do dwóch górskich wodospadów – są to Maly i Velky Adrspassky. W sezonie letnim droga ta prowadzi również do przystani łodzi turystycznych, które kursują po wodach jeziorka Adrszpaskiego.

Drugą część Skalnego Miasta stanowią Teplicke skaly. Cieszy się ona nieco mniejszą popularnością, więc jest to doskonałe miejsce dla osób, które chcą uniknąć tłoku na szlakach. Wejście do tej części kompleksu znajduje się przy stacji kolejowej Teplice nad Metuji skaly. Można tu zobaczyć między innymi ruiny zamku Strzemię, do których prowadzi blisko trzysta schodów, a skąd rozciąga się cudowny widok na otaczające lasy.

W tej części Skalnego Miasta trzy najbardziej charakterystyczne punkty to Skalna Brama, skrzyżowanie pod Siekierą oraz rozdroże przy Skalnej Narzeczonej. Zaczyna się tu pętla szlaku biegnąca wśród najpiękniejszych formacji skalnych. Prowadząca przez Skalne Miasto trasa pozwala zobaczyć na przykład Sfinksa, Niedźwiedzia Polarnego oraz Psa, a ponadto robiące niesamowite wrażenie Świątynię, Skalną Kaplicę, Wielki i Mały Plac Świątynny.

Wstęp do Skalnego Miasta jest płatny, ale każda z jego części ma oddzielny system biletowy. By odwiedzić Skalne Miasto, bilety wystarczy kupić w kasie biletowej już na miejscu. Jeśli jednak celem wycieczki będą Adrspasske skaly, należy mieć świadomość, że pula wejściówek jest limitowana – istnieje więc ryzyko, że nie tylko trzeba będzie stać kilka godzin w kolejce, ale nawet obejść się smakiem.

By tego uniknąć, bilety można kupić online – przy czym są one rezerwowane na konkretne okno godzinowe, którego nie wolno przegapić. Ceny biletów online to około 20 zł dla osoby dorosłej, 11 zł dla dzieci powyżej 6 lat i studentów oraz około 9 zł dla psa – tak, można zwiedzać Skalne Miasto z psem! Bilety kupione w kasie są trochę droższe – ceny są wyższe od kilku do kilkunastu złotych w zależności od sezonu. Aktualne ceny zawsze można też sprawdzić na stronie rezerwatu.

Chcący odwiedzić Teplicke skaly bilety mogą kupić wyłącznie w kasie. Przez cały rok obowiązuje jedna taryfa, a ceny wynoszą około 20 zł dla osób dorosłych, 11 zł dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat i studentów oraz około 9 zł dla psa. Przed wyjazdem należy jednak pamiętać nie tylko o zakupie biletów czy sprawdzeniu trasy dojazdu – w razie nieszczęśliwego wypadku czy kontuzji nieocenione okaże się ubezpieczenie podróżne, które pozwoli pokryć koszty transportu medycznego, niezbędnych badań czy wizyt lekarskich.

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.