Sinice nad morzem – jak wyglądają i gdzie występują?

Podróż | 3 minuty
Sinice zepsuły już niejeden urlop nad polskim morzem. I choć sinice nad Morzem Bałtyckim pojawiają się właściwie każdego roku, wydawanego wówczas zakazu kąpieli nie należy lekceważyć. Jak rozpoznać sinice, gdzie można się na nie natknąć i jakie konsekwencje może mieć kontakt z tymi organizmami?
Spis treści:
 

Sinice to organizmy samożywne, nazywane też cyjanofitami, cyjanobakteriami oraz cyjanoprokariotami, obecnie zaliczane do prokariotów należących do królestwa bakterii. Sinice cechują się dużą odpornością na trudne warunki, w tym susze czy wysokie temperatury, co sprawia, że są w stanie przetrwać niemal wszędzie. Niektóre sinice zawierają toksyny, które stają się szczególnie niebezpieczne, gdy pojawiają się w wodzie. Z tego powodu stwierdzone sinice w jeziorze lub morzu zawsze wiążą się z koniecznością wydania decyzji o zamknięciu kąpieliska.

To jednak niejedyne pytanie, jakie wzbudzają sinice – jak wyglądają te organizmy? Na pierwszy rzut oka mogą przypominać one glony, ponieważ w momencie zakwitu unoszą się tuż pod powierzchnią wody. Podstawową różnicą między sinicami a glonami jest fakt, że drugie z wymienionych nie wydzielają trucizn, więc nie stanowią zagrożenia dla człowieka. Sinice natomiast wytwarzają kilka rodzajów niebezpiecznych toksyn, w tym hepatotoksyny, neurotoksyny i dermatotoksyny, które mogą wywołać zatrucie. Jego objawami mogą być:

  • rumień i wysypka na skórze,
  • dolegliwości żołądkowo-jelitowe, a zwłaszcza nudności i wymioty,
  • uczucie świądu,
  • bóle głowy, brzucha i mięśni,
  • uczucie duszności,
  • zaczerwienienie i opuchlizna oczu,
  • gorączka.

Co bardzo ważne, by doszło do zatrucia, wcale nie jest niezbędny kontakt fizyczny. Rozkwit sinic, czyli w rzeczywistości masowy rozwój bakterii w Bałtyku sprawia, że wydzielane przez nie szkodliwe toksyny mogą unosić się nawet w powietrzu. Przy stwierdzonej obecności sinic w wodzie należy zatem nie tylko całkowicie zrezygnować z kąpieli w morzu, ale także unikać przebywania w pobliżu skażonego zbiornika. Konsekwencje kontaktu z sinicami mogą być szczególnie groźne dla dzieci. Z tego powodu pojawienie się choćby jednego z powyższych objawów powinno być przesłanką do konsultacji z lekarzem. Należy również uważać, by wody skażonej sinicami nie napiły się zwierzęta domowe.

Warto jednak podkreślić, że przy niewielkim zagęszczeniu sinice są ważnym elementem ekosystemu wód naturalnych. Ponadto wykorzystuje się je też jako naturalny nawóz – wprowadzają one do gleby związki azotowe, skutecznie ją wzbogacając, co może przyczynić się do poprawy zbiorów ryżu czy fasoli.

W procesie zakwitu sinic główne role odgrywają trzy czynniki: wysoka temperatura, delikatne falowanie wody oraz dostęp do azotanów i fosforanów, które przyspieszają proces rozmnażania tych organizmów. Korzystne warunki do rozwoju sinic panują przede wszystkim w zanieczyszczonych słonych wodach morskich i jeziorach, ale nawet w zbiornikach zaporowych, w których dochodzi do przeżyźnienia. Całkowicie naturalną konsekwencją jest więc fakt, że w polskim morzu niemal każdego lata pojawiają się sinice – Bałtyk bowiem stwarza im wręcz idealne warunki do rozmnażania.

Jak rozpoznać obecność sinic? Woda, w której doszło do ich masowego wzrostu, staje się mętna i zielona, a w jej pobliżu unosi się nieprzyjemny zapach. Charakterystycznym objawem, który towarzyszy rozwojowi sinic, są także gęste, zielone kożuchy formujące się na powierzchni wody, które z pozoru mogą przypominać glony. O obecności sinic może świadczyć również pojawiająca się przy brzegu mętna piana.

Słona woda, zanieczyszczenia spływające do morza wraz z zasilającymi je rzekami oraz panujące w wakacje wysokie temperatury sprawiają, że sinice nad Bałtykiem występują właściwie każdego lata. Co prawda można je zaobserwować niezależnie od aktualnej pory roku, ale to właśnie w najcieplejszych miesiącach stają się one wyjątkowo uciążliwe i niebezpieczne.

Wysoki stopień skażenia sinicami powoduje, że zamykane są kąpieliska. Sinice regularnie pojawiają się zwłaszcza w obrębie Zatoki Gdańskiej. W okolicach jakich miast najczęściej występują sinice? Gdańsk, Gdynia czy Stegna to tylko kilka z miejscowości, w których latem z powodu sinic może obowiązywać okresowy zakaz kąpieli. Należy jednak pamiętać, że powierzchniowy zakwit może przesunąć się w inne rejony wybrzeża nawet w kilka godzin, dlatego przed pójściem na plażę warto sprawdzić komunikaty przekazywane przez sanepid lub kanały informacyjne.

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.