Mołdawia - kierunek nieoczywisty. Przewodnik turystyczny

Podróż | 3 minuty
Mołdawia bez wątpienia jest krajem, który ma w sobie wiele uroku. Mołdawia nie jest tłumnie odwiedzana przez turystów, więc zainteresuje zwłaszcza miłośników nieoczywistych kierunków, którzy lubią poznawać słabo odkryte dotąd destynacje. Co zatem warto zobaczyć w Mołdawii?
Spis treści:
 

Mołdawia to niewielki kraj graniczący z Ukrainą i Rumunią, leżący w międzyrzeczu Dniestru i Prutu, który zamieszkuje około 3,5 mln osób. Stolica Mołdawii to Kiszyniów. Pozostałe najważniejsze informacje dotyczące tego kraju to:

  • język urzędowy Mołdawii – rumuński, a lokalnie też rosyjski, ukraiński i gagauski,
  • waluta Mołdawii – Lej Mołdawii (MDL),
  • powierzchnia całkowita Mołdawii – 33 846 km2.

Mołdawia jest jednym z najbiedniejszych państw europejskich, co jest konsekwencją między innymi słabo rozwiniętej gospodarki oraz silnego uzależnienia od importu paliw i surowców. Kraj nie ma dostępu do morza, a jego krajobraz tworzą w głównej mierze niezalesione równiny. Na podstawie tego krótkiego opisu można wnioskować, że Mołdawia nie ma zbyt wielu atrakcji, które mogłyby przyciągnąć potencjalnych turystów. Jednak nie jest to prawda. Niezwykle interesująca jest historia tego kraju – skomplikowana i właściwie wciąż rozgrywająca się na naszych oczach. To państwo byłego bloku wschodniego, stale poszukujące własnej tożsamości.

Mimo braku wielu atrakcji coraz więcej osób jest zaintrygowanych tym, jakim krajem jest Mołdawia. Turystyka, podobnie jak inne gałęzi gospodarki, jest tu słabo rozwinięta, dlatego najlepszą bazą wypadową do zwiedzania Mołdawii jest Kiszyniów. Atrakcje mołdawskiej stolicy to przede wszystkim socrealistyczna architektura, którą można dostrzec tu niemal na każdym kroku, bulwar Stefana Wielkiego, łuk triumfalny powstały w połowie XIX wieku czy katedra Opatrzności Bożej wzniesiona w stylu rosyjskiego klasycyzmu w 1840 roku.

To oczywiście nie wszystko, co oferuje nam Mołdawia. Atrakcje warte zobaczenia w tym kraju znajdziemy także w Starym Orgiejowie – kompleksie historyczno-archeologicznym, usytuowanym około godzinę jazdy samochodem od Kiszyniowa. Miejsce to słynie z wykutych w skale monastyrów i celi mnichów, których historia sięga jeszcze XIII wieku. Stary Orgiejów wciąż jest zamieszkiwany przez mnichów, ale mimo to jest udostępniony zwiedzającym.

Ciekawym punktem na mapie Mołdawii jest również Raszków. To duża wieś leżąca w północnej części Naddniestrza, do której z Kiszyniowa można dojechać w około 2,5 godziny. Neorenesansowy pałac z początku XX wieku, kościół pw. św. Kajetana, będący najstarszą katolicką świątynią w Mołdawii oraz ruiny synagogi czy cmentarz szlachecki z XVIII wieku – to główne atrakcje, jakimi turystów przyciąga niewielki Raszków. Mołdawia nie jest może turystyczną potęgą, ale architektonicznych i historycznych perełek z pewnością tu nie brakuje.

Planując podróż, należy zadbać nie tylko o harmonogram pobytu, ale i dopilnować wszelkich formalności, które mogą wiązać się z wyjazdem do kraju, jakim jest Mołdawia. Wiza w tym przypadku – zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych – nie jest obywatelom Polski potrzebna, jeśli będą oni przebywać w Mołdawii przez okres nie dłuższy niż 90 dni w ciągu 6 miesięcy liczonych od daty pierwszego wjazdu.

Obywatele RP mogą wjechać na terytorium Mołdawii na podstawie dowodu osobistego, ale nie dotyczy to wjazdu na teren tak zwanej Republiki Naddniestrzańskiej. Polscy obywatele przyjeżdżający do Mołdawii na dłużej niż 90 dni są zobowiązani do zameldowania się w najbliższym komisariacie policji w ciągu pierwszych 3 dni pobytu.

Jak z każdej podróży, także z Mołdawii turyści mogą przywieźć coś, co jest dla tego kraju charakterystyczne. Z czego słynie Mołdawia – co kupić podczas wakacji w tym miejscu? Mołdawia to kraj znakomitego wina, a korzenie lokalnych tradycji winiarskich datuje się na około 2800 r. p.n.e. Branża winiarska jest jednocześnie najprężniej rozwijającą się gałęzią krajowego przemysłu, a pochodzące z tego kraju trunki stały się jego prawdziwą wizytówką i narodową dumą.

W ramach przygotowań do wyjazdu do Mołdawii należy również zadbać o ubezpieczenie podróżne. Dobra polisa okaże się niezbędna w przypadku nagłej choroby w trakcie urlopu, nieszczęśliwego wypadku czy innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.