Gdzie warto pojechać na wakacje i czym się kierować?

Podróż | 6 minut
Jeszcze kilka lat temu mówiliśmy,  że w dzisiejszych czasach świat stoi przed nami otworem. Właściwie nie ma takiego kraju, do którego nie dolecielibyśmy samolotem, a wjazd do wielu państw nie jest obwarowany żadnymi specjalnymi pozwoleniami. Pandemia koronawirusa zmieniła sposób myślenia o podróżach, wiele z nich uniemożliwiła, jednak nawet w tym czasie, wiele osób podróżuje, rozważniej wybierając cel wyjazdu, sprawdzając na bieżąco przepisy i sytuację epidemiczną w danym kraju. Egzotyczne wakacje kuszą, jednak czy wszystkie kraje są warte odwiedzin? Niestety, atrakcje turystyczne to nie wszystko – ważniejsze powinno być bezpieczeństwo (nie tylko to związane z niskim wskaźnikiem zachorowalności na COVID-19 w danym kraju). A nie wszystkie miejsca są dla nas wystarczająco bezpieczne. Które to kraje? Gdzie pojechać na wakacje i jak podróżować, by nie narażać się na niebezpieczeństwa? Czy tanie kraje na wakacje są bezpieczne? Gdzie nie jechać na wakacje i skąd czerpać informacje na temat bezpieczeństwa w regionach turystycznych? Odpowiadamy!
Spis treści:
 
Przed organizacją wyjazdu, powinniśmy dokładnie poznać sytuację epidemiczną w danym kraju. Na stronie MSZ możemy sprawdzić, jakie są wymogi przy przekraczaniu granicy. Czy potrzebny jest test na COVID-19 i w jakim terminie przed wyjazdem należy go wykonać? Czy po przybyciu na miejsce i powrocie do kraju, będziemy musieli poddać się kwarantannie? A może dany kraj ma aktualnie zamknięte granice dla obcokrajowców? Sytuacja w poszczególnych miejscach zmienia się dynamicznie, więc przed każdą podróżą powinniśmy dokładnie zweryfikować, jakie panują aktualnie restrykcje. Jednak pamiętajmy, że w czasie pandemii, mimo że wszyscy bardzo skupiają się na tym zagrożeniu, inne potencjalne niebezpieczeństwa nie zniknęły.

Niektórzy wierzą, że im dalej od domu wyjadą, tym są mniej bezpieczni. Nic bardziej mylnego. Np. jednym z najbezpieczniejszych turystycznie krajów świata jest Tajlandia, a to przecież bardzo odległy od Polski kraj. Dużo niebezpieczniej może być choćby w niedalekim i popularnym Egipcie, jeśli  będziesz poruszać się po regionach nieturystycznych, na własną rękę i nie znając tamtejszych obyczajów. Wniosek? Wszędzie może być zarówno bezpiecznie, jak i niebezpiecznie – wiele zależy od tego, jak dobrze sam będziesz o to dbał.

Oczywiście są takie kraje, w których o bezpieczeństwo trzeba dbać dużo bardziej niż w innych regionach świata. Eksperci klasyfikują kraje według różnych kryteriów i nadają im odpowiednie statusy, od „bardzo bezpiecznych” po „ekstremalnie niebezpieczne”. Gdzie szukać wiarygodnych informacji na ten temat? Np. wśród ostrzeżeń MSZ.  

Polskie MSZ o niebezpiecznych krajach informuje za pomocą czterech poziomów ostrzeżeń. Punktem odniesienia w tej klasyfikacji jest Polska. Poziom niebezpieczeństw w niektórych państwach został oszacowany jako zbliżony do poziomu w Polsce, w innych krajach poziom ten jest wyższy (zalecana szczególna ostrożność). Trzeci poziom oznacza kraje, do których podróże są przez MSZ odradzane (jeśli nie są konieczne). Do państw z czwartego poziomu Ministerstwo nie zaleca jeździć w żadnym wypadku.

Każdy kraj może stosować różnorodne klasyfikacje bezpieczeństwa wobec innych krajów. Może też stosować takie klasyfikacje w odniesieniu do siebie samego. Np. w Polsce stosuje się stopnie zagrożenia terrorystycznego. O wprowadzeniu któregoś z nich decyduje Prezes Rady Ministrów w zależności od bieżącej sytuacji w kraju. Jak dotąd w Polsce jedynie kilkakrotnie wprowadzony został pierwszy stopień alarmowy i dwukrotnie drugi stopień. Komunikaty o wprowadzeniu analogicznych stopni alarmowych warto monitorować na etapie planowania wyjazdów za granicę. Jak zrobić to najłatwiej? Rejestrując swoją podróż w serwisie Odyseusz MSZ. Co to takiego?

Odyseusz polskiego MSZ to serwis dla każdego Polaka, który planuje wyjazd za granicę lub przebywa już na terenie obcego kraju. Za jego pośrednictwem można zarejestrować pojedynczą podróż (opcja dla wyjeżdzających sporadycznie) albo założyć w nim profil, w którym będzie można rejestrować kolejne podróże. Odyseusz ma na celu ułatwienie kontaktu z właściwą placówką dyplomatyczno-konsularną i pomoc turystom w przypadku pojawienia się nadzwyczajnej sytuacji w danym kraju. Rejestrację poleca się szczególnie tym osobom, które często podróżują po mniej bezpiecznych krajach.

Do których krajów lepiej nie jechać na wakacje?  Spośród popularnych kierunków na cenzurowanym są np. Turcja i Egipt, ale podróży odradza się tylko na wybrane obszary. Podobnie rzecz ma się z Tunezją i Izraelem. Najwyższy stopień zagrożenia jest w krajach takich jak Afganistan, Jemen, Libia, Republika Środkowoafrykańska, Somalia i Syria. MSZ stanowczo odradza podróże w te miejsca.

Wybór najbezpieczniejszych krajów na podróż nie jest dziś taki prosty. Terrorystyczne incydenty zdarzają się już bowiem w takich miejscach, jak stolice Francji czy Niemiec. Jak zatem znaleźć bezpieczny kierunek podróży, zwłaszcza, gdy wyjeżdżasz z dzieckiem? Wskazówką może być np. raport Global Peace Index, który szereguje państwa świata zgodnie z poziomem ich bezpieczeństwa. W roku 2019 dziesięć pierwszych miejsc zajęły Islandia, Nowa Zelandia, Portugalia, Austria, Dania, Kanada, Singapur, Słowenia, Japonia, Czechy, Szwajcaria i Irlandia.

Odpowiedzmy jeszcze na pytanie o stosunek cen w danym kraju do jego bezpieczeństwa. Bogactwo narodu wiąże się najczęściej z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa, więc wydaje się, że im droższy z turystycznego punktu widzenia kraj, tym jest w nim bezpieczniej. Nie jest to jednak regułą. Istnieje wiele dość biednych lub przeciętnych pod względem bogactwa krajów, które są jednak wyjątkowo bezpieczne. Przykładem może być wspomniana już Tajlandia. Możemy też znaleźć przykłady odwrotne. Np. wcale nie najbezpieczniejsze są bogate Indie.  

Istnieje szereg zasad zachowania bezpieczeństwa na zagranicznych wakacjach. Do najważniejszej z nich należy zastosować się jeszcze przed wyjazdem. Chodzi o wykupienie ubezpieczenia na wakacje. Pamiętaj, by podczas wyboru ubezpieczenia sprawdzić, czy aby na pewno obejmuje ono pomoc w przypadku wojny lub terroryzmu. Taką ochronę oferuje ubezpieczenie turystyczne w Allianz.

Warto byś pamiętał, że potencjalne niebezpieczeństwa za granicą wiążą się nie tylko z tak poważnymi sprawami, jak wojna czy terroryzm. Nawet w bezpiecznych krajach możesz spotkać się z aktami wandalizmu, czy złodziejami. Ubezpieczenie na wyjazd za granicę chroni Cię przez skutkami także takich niebezpieczeństw, jak kradzież bagażu czy zniszczenie np. sprzętu sportowego. Więcej o tym, jak działa ubezpieczenie turystyczne, przeczytasz tutaj.

Jak jeszcze dbać o bezpieczeństwo na wakacjach? Monitoruj wspomniane komunikaty MSZ i unikaj poruszania się po miejscach, które uznawane są za mniej bezpieczne. Przed wyjazdem zapoznaj się z obyczajami wynikającymi z kultury i religii danego kraju. Unikaj np. określonych gestów, strojów i zachowania, zwłaszcza w miejscach kultu religijnego. Najlepiej nie poruszaj się w pojedynkę, zwłaszcza po zmroku. Nie noś przy sobie zbędnych przedmiotów wartościowych i nadmiaru gotówki. Unikaj autostopów, a wobec obcych ludzi stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Nie musisz, a nawet nie powinieneś bać się podróżowania. Pamiętaj jednak, by zwiedzać świat mądrze i z odpowiednimi zabezpieczeniami! 

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.