Wypłata pieniędzy i pomoc w trudnych sytuacjach

Ubezpieczenie Twoje Życie | 3 minuty

Poznaj ubezpieczenie na życie "Twoje Życie"

Żyjesz szybko – nie boisz się zmian, nowych wyzwań i ważnych decyzji. Nie oznacza to jednak, że takie tematy jak bezpieczeństwo i stabilizacja Cię nie interesują. Po prostu troszczysz się o to na swój własny sposób. To w końcu Twoje życie. I jak w każdym życiu zdarzają się w nim momenty lepsze i nieco gorsze. Zobacz, jak skutecznie pomoże Ci dummy polisa na życie i zdrowie „Twoje Życie”.

 1. dummy Ubezpieczenie na życie i zdrowie – pomoc w trudnych sytuacjach
 2. dummy Dodatkowe możliwości ubezpieczenia „Twoje Życie”

 

Ubezpieczenie na życie i zdrowie – pomoc w trudnych sytuacjach

Żyjesz na pewnym poziomie i chcesz zachować go w każdej sytuacji – zarówno dla siebie, jak i swoich bliskich. Dlatego zabezpieczasz się na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, takich jak np. ciężka choroba. Często wiąże się ona z kosztownym leczeniem lub z czasową niezdolnością do pracy. Może przełożyć się to na kłopoty ze spłacaniem kredytu (a w 2016 roku aż 2 000 000 Polek i Polaków miało kredyt hipoteczny[1]) lub nawet na konieczność kontynuowania leczenia za granicą. I choć nie lubisz rozważać takich scenariuszy, to czasem warto – dla bezpieczeństwa swojego i najbliższych.

Co najczęściej sprawia, że sięgamy po polisę na życie? Według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” z 2017 roku, dla ponad połowy z nas jest to przede wszystkim chęć zabezpieczenia najbliższych na wypadek naszej choroby lub śmierci. Prawie 40% respondentów potwierdza, że dobre ubezpieczenie na życie sprawia, iż czują się bardziej komfortowo[2]. Zdajemy sobie sprawę, że w kryzysowych sytuacjach będą nam potrzebne dodatkowe pieniądze lub innego rodzaju pomoc. W dummy Allianz staramy się, abyś wypłatę świadczenia z polisy na życie otrzymał jak najszybciej.

Jedną z chorób, których najbardziej się obawiamy, jest nowotwór złośliwy. Ze statystyk wynika, że to jedna z najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. W 2018 roku na świecie odnotowano ponad 18 mln nowych zachorowań[3]. Również w Polsce z roku na rok ta liczba rośnie – w 2015 roku było ich już 163,3 tys., a więc dwa razy więcej niż w 1990 roku[4]. Mężczyźni najczęściej chorują najczęściej na raka płuc (17,7%), gruczołu krokowego (17,4%) oraz okrężnicy (7%). U kobiet najczęściej diagnozuje się raka piersi (22,2%), płuc (9,2%) i macicy (7,6%).[5] Więcej o chorobach, które często występują w Polsce przeczytasz w naszym artykule "dummy Poważne choroby, z którymi zmagają się Polacy i co musisz o nich wiedzieć".

Nowotwory budzą w nas obawy nie tylko ze względu na rosnącą liczbę zachorowań, lecz także z powodu długotrwałego leczenia. Część osób decyduje się na leczenie za granicą, w klinikach wyspecjalizowanych w leczeniu konkretnych typów nowotworów. Jednak aby móc sobie na to pozwolić, niezbędne są spore oszczędności. Niektórzy zaciągają kredyty, inni organizują publiczne zbiórki pieniędzy.

Tymczasem jednym z najlepszych sposobów na sfinansowanie leczenia jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia na życie i zdrowie. Patrząc na statystyki dotyczące zachorowalności na raka i inne poważne choroby cywilizacyjne, można stwierdzić, że na tego typu zabezpieczenie decydować się będzie coraz więcej osób.

Jeśli zastanawiasz się, jakie ubezpieczenie na życie wybrać, weź pod uwagę sposób, w jaki żyjesz. Ubezpieczenie  powinno dopasowywać się do Twoich potrzeb tak, jak tego oczekujesz. Z jednej strony powinno opierać się na jasnych zasadach, z drugiej pozwalać Ci na wprowadzanie w nim zmian.

Gdy zawierasz umowę „Twoje Życie”, określasz dwie kwoty, które powinny być wypłacone, gdyby Ciebie zabrakło:

 • sumę, na którą jesteś ubezpieczony przez cały czas trwania polisy,
 • wyższą kwotę, na którą jesteś ubezpieczony określony czas (na min. 10 lat, np. do momentu spłacenia kredytu albo uzyskania przez Twoje dzieci pełnoletniości).

Jeśli Cię zabraknie, wskazane przez Ciebie w umowie osoby (zwane Uposażonymi) otrzymają wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie.

Dodatkowe możliwości ubezpieczenia „Twoje Życie”

Na co jeszcze możesz liczyć w ramach polisy „Twoje Życie”?

Program „Dbam o zdrowie” zapewni każdemu dorosłemu Ubezpieczonemu  20% zniżki na pakiet badań genetycznych oraz 10% zniżki na jeden z czterech pakietów badań specjalistycznych.

Dzięki licznym umowom dodatkowym dostępnym w ramach ubezpieczenia ”Twoje Życie”, Twoja polisa zabezpieczy Cię bardziej kompleksowo. Sprawdź, co możesz dzięki nim zyskać:

1.       Wsparcie w razie problemów ze zdrowiem – Allianz wspiera Ciebie i Twoich bliskich objętych ubezpieczeniem w takich sytuacjach, jak:

 • poważne zachorowanie,
 • leczenie za granicą,
 • niezdolność do pracy.

Jeśli poważnie zachorujesz lub będziesz trwale niezdolny do pracy po chorobie lub wypadku, możesz otrzymać do 800 000 złotych. W przypadku, gdy konieczne będzie leczenie poważnej choroby za granicą, możesz liczyć na opłacenie i organizację Twojego wyjazdu, pobytu i leczenia w zagranicznej klinice.

2.       Wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwych wypadków (NW) – dzięki umowom dodatkowym możesz zapewnić sobie wsparcie w razie m.in. uszczerbku na zdrowiu i rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku. Do wyboru masz także ubezpieczenia w razie:

 • śmierci wskutek NW,
 • śmierci wskutek NW komunikacyjnego,
 • kalectwa po NW,
 • niezdolności do pracy po NW,
 • pobytu w szpitalu wskutek NW,
 • kosztów leczenia skutków NW,
 • kosztów operacji plastycznych po NW.

Większość z tych umów jest dostępna również dla Twoich bliskich.

Wiemy, że nieszczęśliwe wypadki to nic przyjemnego. Niestety mogą się przydarzyć każdemu, w najmniej oczekiwanym momencie. Jednak z naszą polisą nie musisz obawiać się, że zostaniesz sam w trudnej sytuacji.

3.       Gromadzenie pieniędzy na przyszłość w formie rachunku z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Nasza polisa na życie daje swobodę. To Ty decydujesz, czy chcesz odkładać pieniądze regularnie, czy w wybranych przez siebie terminach.

„Twoje Życie” pomoże Ci prowadzić dokładnie takie życie, jakie chcesz – bez półśrodków i niesatysfakcjonujących rozwiązań. Jeśli chcesz przestać zastanawiać się „Co jeśli?”, pozwól nam zadbać o Twoje życie.

Zwróć uwagę!

„Twoje Życie” jest ubezpieczeniem na życie – jego zakres można rozszerzyć, korzystając z umów dodatkowych, które pozwalają chronić życie i zdrowie. Pełny opis ubezpieczenia „Twoje Życie” oraz dostępnych umów dodatkowych – w tym sytuacji, w których wypłacamy z nich pieniądze – znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia i załącznikach do tych dokumentów, zamieszczonych na dummy www.allianz/dokumenty, gdzie znajduje się również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.

[1] https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/171205_raport_wplywu_dlugi.pdf

[2] https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2019/04/ubezpieczenia-w-liczbach-2018.pdf   

[3] http://gco.iarc.fr/today/online-analysis-table?v=2018&mode=cancer&mode_population=continents&population
=900&populations=900&key=asr&sex=0&cancer=39&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_
items=5&group_cancer=1&include_nmsc=1&include_nmsc_other=1

[4] http://www.medonet.pl/zdrowie,nowotwory-w-liczbach--coraz-wiecej-chorych-na-raka,artykul,1724523.html

[5] Jak wyżej

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.