Jak pokonać strach przed lataniem samolotem?

Podróż | 5 minut
Strach przed lataniem samolotem, choć raczej nie odbija się na naszym codziennym funkcjonowaniu, może skutecznie pokrzyżować nasze plany urlopowe lub wpływać na nasze życie zawodowe. Czym jest aerofobia, jak się objawia i czy można z nią skutecznie walczyć?
Spis treści:
 

Aerofobia to rodzaj zaburzenia lękowego, które przejawia się odczuwaniem skrajnego strachu i paniki podczas latania lub uczestniczenia w locie. 

Aerofobia pochodzi od dwóch starogreckich słów – aer, czyli powietrze, oraz phóbos, czyli lęk. W dosłownym tłumaczeniu aerofobia oznacza więc lęk przed powietrzem i niekiedy w ten właśnie sposób jest definiowana. 

W innych źródłach można znaleźć też informację, że aerofobia to obawa przed przebywaniem w przeciągu i na wietrze lub poruszaniem się w powietrzu – wznoszeniem się i opadaniem.

Lęk przed lataniem samolotem jest niekiedy konsekwencją negatywnych doświadczeń związanych z lataniem samolotem. Strach przed lataniem pojawia się często na skutek takich przeżyć jak turbulencje podczas lotu, konieczność awaryjnego lądowania oraz problemy ze zdrowiem, które pojawiły się na pokładzie samolotu. Nieprzyjemne doświadczenie potrafi na długo zapisać się w pamięci.

Strach przed lataniem może pojawić się także u osób, które nigdy nie podróżowały samolotem. Często jest on spowodowany brakiem kontroli nad sytuacją i własnym losem w sytuacji zagrożenia, co przyczynia się do obniżenia poczucia bezpieczeństwa.

Aerofobia bywa więc niekiedy wynikiem błędnych wyobrażeń na temat zasad działania samolotu i jego możliwości technicznych. 

osoba z walizką - Allianz ubezpieczenie turystyczne

Lęk przed lataniem nasila także nieznajomość lub brak zrozumienia procedur, komunikatów czy dźwięków, jakie towarzyszą podróży samolotem. Wreszcie strach przed lataniem wynika czasami po prostu z obawy przed atakami terrorystycznymi.

Aerofobię mogą także wzmagać inne zespoły lękowe. Najczęściej są to klaustrofobia, czyli lęk przed przebywaniem w niewielkich, zamkniętych pomieszczeniach, czy lęk wysokości. Strachowi przed lataniem czasem towarzyszą również inne fobie, takie jak fobia społeczna, czyli lęk przed kontaktem z ludźmi, lub emetofobia, czyli lęk przed wymiotowaniem. Nie istnieje jednak stałe powiązanie między występowaniem tych fobii a strachem przed lataniem samolotem.

Aerofobia zazwyczaj daje objawy podczas kontaktu z budzącym lęk obiektem. Niemniej strach przed lataniem może pojawić się nie tylko na lotnisku czy w samolocie, ale i na samą myśl o lataniu czy wsiadaniu na pokład. Występujący w takich sytuacjach lęk jest na tyle silny, że unikamy latania i wybieramy inne środki transportu, nawet jeśli są mniej komfortowe, a podróż nimi zajmuje więcej czasu.

Aerofobia może dawać fizjologiczne objawy, wśród których wymieniamy:

  • przyspieszone bicie serca, przyspieszone tętno,
  • drżenie rąk, zimne dłonie,
  • dreszcze,
  • duszności, płytki oddech,
  • uczucie dławienia,
  • pocenie się,
  • suchość w ustach,
  • nudności i wymioty.

Bardzo często zdarza się, że im dłużej unikamy konfrontacji z danym problemem, tym większy się on staje – i podobnie dzieje się w przypadku strachu przed lataniem. Z aerofobią można jednak skutecznie walczyć lub co najmniej niwelować jej objawy. Na początku warto poznać przede wszystkim sposoby, które pozwalają radzić sobie z fizjologicznymi symptomami lęku przed lataniem. Polecane są tu zwłaszcza różne techniki relaksacyjne, na przykład świadomego oddychania.

Strach przed lataniem może zmniejszyć również znajomość rzeczywistych danych i statystyk związanych z podróżowaniem samolotem. W tym celu warto też zapoznać się ze szczegółami przebiegu lotu, by żaden z jego etapów nie był dla nas zaskoczeniem. W razie potrzeby można także skorzystać z pomocy specjalistów. Problemem aerofobii najczęściej zajmuje się psycholog, a jeśli konieczne jest wdrożenie leczenia farmakologicznego – psychiatra.

Dodatkowo warto z wyprzedzeniem przygotować się do wyjazdu i ograniczyć ryzyko wystąpienia sytuacji stresowych – zadbać o formalności (wiza, paszport, wymiana waluty), wykupić odpowiednie ubezpieczenie turystyczne, a czas przed samą podróżą poświęcić na relaksację.

Wbrew pozorom strach przed lataniem samolotem to problem, który dotyka wiele osób, choć zmagają się one z nim w różnym stopniu. Tego typu fobię można jednak skutecznie zwalczać, więc zamiast rezygnować z podróży, warto podjąć walkę z własnymi lękami.

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.