Odszkodowanie za opóźniony i odwołany lot – komu i kiedy się należy?

Podróż | 5 minut
Jak wynika z opracowania Bloomberga, największy odsetek opóźnionych lotów w Europie notowany jest w Brukseli – 72 proc. odlotów po czasie i 2,5 proc. lotów odwołanych. Drugą pozycję zajął Port Lotniczy Frankfurt z wynikiem 68 proc. opóźnionych i 7,8 proc. odwołanych kursów. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w takiej sytuacji może Ci się należeć odszkodowanie od linii lotniczych. Kiedy istnieje taka możliwość? 
Spis treści:
 

Odwołanie lotu może mieć dla Ciebie poważne konsekwencje i przysługuje Ci z tego tytułu rekompensata. Zasady te obowiązują wszystkie linie lotnicze Unii Europejskiej.

Po pierwsze możesz oczekiwać zwrotu pieniędzy zapłaconych za bilet albo oferty innego połączenia z miejscem docelowym. Jeśli będziesz musiał długo czekać na kolejny lot, wtedy powinieneś mieć zapewniony nocleg w hotelu oraz transport do tego miejsca. Jeżeli pozostajesz na lotnisku, to powinieneś otrzymać opiekę – posiłki, napoje, możliwość skorzystania z dwóch połączeń telefonicznych i poczty e-mail.

Ponadto należy Ci się odszkodowanie za odwołany lot w wysokości od 250 do 600 euro. Warto jednak wiedzieć, że te środki przysługują,  jeśli zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu na co najmniej dwa tygodnie wcześniej albo doszło do tego z powodu nadzwyczajnych okoliczności.

Uwaga: jeśli linia lotnicza nie zapewniła Ci po odwołaniu lotu noclegu i transportu do hotelu, to możesz się domagać zwrotu poniesionych kosztów na podstawie paragonu czy faktury za te usługi.

Określone prawa masz również w przypadku, gdy lot się odbędzie, ale z opóźnieniem. Jeśli przekroczy ono dwie godziny, to wtedy powinieneś otrzymać napoje i jedzenie adekwatnie do okresu zwłoki. Natomiast, jeśli będziesz musiał czekać jedną lub więcej nocy na lot zastępczy, linie lotnicze powinny Ci sfinansować nocleg w hotelu i transport do niego.

W przypadku gdy opóźnienie przekroczy pięć godzin, masz prawo do uzyskania zwrotu kosztów biletów lub skorzystania z innego połączenia lotniczego z miejscem docelowym. Jeśli opóźnienie będzie dłuższe niż trzy godziny, to możesz otrzymać odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro. Nie przysługuje ono w sytuacji, gdy do odwołania lotu doszło w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. 

Jeśli odwołano lot albo nastąpiło opóźnienie i dotarłeś do miejsca docelowego minimum trzy godziny później, niż miało się to odbyć zgodnie z planem, to przysługuje Ci odszkodowanie, ale nie zawsze tak będzie. Nie uzyskasz wypłaty, gdy przyczyną tej sytuacji było zaistnienie nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć, mimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Do takich sytuacji zalicza się strajk, np. personelu lotniska, ukryte wady konstrukcyjne samolotu, złe warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, destabilizację polityczną, zagrożenie bezpieczeństwa, zderzenie samolotu z ptakiem, ograniczenia w kontroli ruchu lotniczego. 

Jego wysokość zależy od długości lotu. Obowiązują następujące zasady:

  • do 1500 km – 250 euro,
  • w Unii Europejskiej powyżej 1500 km oraz pomiędzy 1500 a 3500 km – 400 euro,
  • wszystkie inne loty – 600 euro.

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone bez złożenia reklamacji. Powinna ona trafić do przewoźnika, który obsługiwał opóźniony lot. Dokument musi być złożony w formie pisemnej – odpowiednie formularze można znaleźć na stronach poszczególnych linii lotniczych.

Musisz podać numer lotu i kwotę, której się domagasz. Jeśli nie uzyskasz odpowiedzi w 30 dni albo będzie ona odmowna, to możesz skorzystać z pomocy odpowiednich instytucji. W przypadku lotów z Polski skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Pasażera. Gdy chodzi o linię lotniczą zarejestrowaną w innym kraju UE, właściwe będzie ECK Polska. W przypadku lotów odbywających się z innych lotnisk w Unii Europejskiej skontaktuj się z NEB. 

Jeśli wyjeżdżasz za granicę, nie zapomnij o ubezpieczeniu w podróży Globtroter. Ochrona, z której możesz skorzystać w Allianz, obejmuje opóźnienienie tylko samolotu linii rejsowych, ale też pociągu, autobusu czy promu.  W przypadku opóźnienia podróży pokryjemy koszty poniesione na zakup artykułów pierwszej potrzeby do kwoty 600 zł. Jeśli rozszerzysz zakres polisy o ubezpieczenie bagażu podróżnego,  wypłacimy odszkodowanie, jeśli Twój bagaż, który powierzyłeś przewoźnikowi, zaginie lub zostanie uszkodzony. To tylko część ryzyk, które obejmuje umowa ubezpieczenia. Sprawdź online, co zyskasz, stawiając na taką ochronę. 
Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.