Jak zorganizować leczenie za granicą?

Podróż | 6 minut

Nikt nie planuje choroby czy wypadku podczas zagranicznego urlopu, ale takich sytuacji czasami nie da się uniknąć. Zamiast zamartwiać się, co może nam się przytrafić oraz jak zorganizujemy i opłacimy leczenie za granicą, lepiej zaopatrzyć się w ubezpieczenie turystyczne.

Jak działa ubezpieczenie turystyczne i kiedy Ci ono pomoże? Mając ubezpieczenie podróżne, możesz liczyć na organizację pomocy na miejscu, pokrycie kosztów leczenia czy wypłatę pieniędzy już po powrocie, np. za nieszczęśliwy wypadek. Więcej szczegółów w artykule.

Spis treści:
 

W Polsce możemy korzystać z publicznej służby zdrowia. Dzięki temu, mając dostęp do usług w ramach NFZ, nie płacimy za wizyty u lekarzy, pobyt w szpitalu, przyjazd karetki czy wszelkiego rodzaju zabiegi.

Jak natomiast wygląda sytuacja, kiedy jesteśmy na zagranicznym urlopie? Czy ubezpieczenie zdrowotne NFZ działa za granicą?

Do pewnego stopnia tak, dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUZ. Czym jest karta EKUZ? To dokument, który uprawnia Cię do korzystania z publicznej służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej oraz w kilku innych państwach: w Norwegii, Szwajcarii, na Islandii i w Księstwie Liechtensteinu.

Jak wyrobić kartę EKUZ? To bardzo łatwe. Wystarczy wypełnić wniosek (dostępny online, a także w dowolnym oddziale i każdej delegaturze NFZ-tu), a następnie złożyć go – osobiście, w dowolnej placówce NFZ-u (wtedy kartę EKUZ otrzymasz natychmiast do ręki), tradycyjną pocztą bądź mailowo, załączając podpisany skan formularza. W przypadku dwóch ostatnich sposobów czas oczekiwania na kartę EKUZ może wydłużyć się do kilku dni.  Jeśli więc wyjeżdżasz lada dzień, zgłoś się po kartę EKUZ osobiście. Sprawdź,  gdzie wyrobić kartę EKUZ   – znajdziesz tu listę wszystkich placówek NFZ-u wraz z numerami telefonów i adresami mailowymi.

Jaki jest koszt karty EKUZ? Wyrobienie karty jest bezpłatne. Pamiętaj jednak, że każdy podróżujący musi mieć własną kartę EKUZ. Jeśli więc na wakacje wybierasz się z partnerem/partnerką i dziećmi, zadbaj, aby każde z nich miało wyrobioną kartę EKUZ, którą będzie nosić przy sobie podczas urlopu.

Czy to znaczy, że ubezpieczenie turystyczne nie jest już potrzebne?

Zdecydowanie nie, ponieważ karta EKUZ obejmuje swoim zakresem jedynie placówki posiadające umowy z państwem na świadczenie bezpłatnych usług oraz działa jedynie na część podstawowych świadczeń. Nie masz także gwarancji, że np. po wypadku, karetka zawiezie Cię do placówki publicznej, a nie prywatnej. W tej drugiej EKUZ zda się na nic.

Wyjeżdżając na wakacje, należy więc zatroszczyć się też o odpowiednie ubezpieczenie za granicą – NFZ będzie w stanie nam pomóc tylko w niektórych sytuacjach. Ogólna zasada jest taka: przebywając poza krajem, powinniśmy posiadać ubezpieczenie turystyczne, które pokryje koszty leczenia za granicą, a te potrafią być spore. Ile zapłacisz za dobę w szpitalu w najpopularniejszych wśród polskich turystów państwach[1]?

 • Włochy – 1795 zł
 • Hiszpania – 1633 zł
 • Grecja – 1412 zł
 • Chorwacja – 669 zł
 • Turcja – 408 zł

Ceny mogą być jeszcze wyższe[2] – do absolutnych europejskich rekordzistów należą Monako (ok. 12 700 zł za noc w szpitalu) i Luksemburg (6 700 zł za noc). Co ciekawe, w Monako o wiele mniej niż za łóżko szpitalne zapłacimy za… łóżko w pięciogwiazdkowym hotelu (ok. 1 900 zł).

Jak zachować się w sytuacji, gdy musisz skorzystać z pomocy lekarskiej za granicą? Przede wszystkim zachowaj spokój – jesteś ubezpieczony i zostanie udzielona Ci pomoc. Jeśli jesteś w stanie, jak najszybciej poinformuj o zdarzeniu swojego ubezpieczyciela. W Allianz możesz to zrobić telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 224 224 224. Zgłoszając się do nas, przygotuj najważniejsze informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia,
 • numer polisy,
 • datę wyjazdu z Polski,
 • miejsce i datę zdarzenia,
 • informacja o zdarzeniu (co się wydarzyło, w jaki sposób objawia się choroba),
 • nazwę jednostki medycznej udzielającej pomocy (nazwa i adres szpitala) – jeśli udzielono Ci już pomocy medycznej.

W każdym przypadku, gdy potrzebujemy pomocy, musimy się skontaktować z Centrum Alarmowym, które zorganizuje i opłaci koszty związane z udzieloną pomocą.

Ubezpieczenie turystyczne to nie tylko pokrycie kosztów przejazdu ambulansem z miejsca zdarzenia do najbliższego szpitala, pobytu w szpitalu i zabiegów niezbędnych do ratowania życia i zdrowia tam przeprowadzonych. To także pomoc w wielu innych sytuacjach, których się nie spodziewamy, planując wyjazd na zagraniczne wyjazdy.

Na przykład, jeśli podczas jazdy na nartach ulegniesz wypadkowi, zorganizujemy niezbędną akcję ratunkową, wyślemy do Ciebie helikopter i przetransportujemy Cię do szpitala. Jeśli będzie taka konieczność, zorganizujemy również i opłacimy transport do Polski – drogą lądową lub powietrzną. A po powrocie do kraju, przy posiadaniu odpowiedniej polisy, będziesz miał prawo do świadczenia NNW.

[1] [2] https://www.finder.com/uk/healthcare-costs-by-country (Kwoty przeliczone z według kursu funta brytyjskiego z dnia 13 lutego 2019 roku wynoszącego 4,92 zł.)

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.