Kłopoty, zgubienie paszportu za granicą?
5 porad jak zadbać o bezpieczeństwo w podróży

Podróż | 5 minut
Paszport lub dowód osobisty to dokumenty niezbędne, aby móc wyjechać za granicę, przy czym nie wszędzie akceptowane są oba z nich. Korzystając z drugiego z wymienionych, możesz podróżować m.in. do krajów Unii Europejskiej, ale również do Turcji czy Albanii. Problem pojawia się wtedy, gdy dojdzie do kradzieży dokumentów za granicą albo je zgubisz. Jak wówczas wrócisz do domu? 
Spis treści:
 

Kradzież za granicą, której efektem jest utrata dowodu osobistego lub paszportu, może skomplikować Twoje wakacje, natomiast to nie oznacza, że nie będziesz mieć możliwości powrotu do Polski czy innego kraju, do którego zamierzasz dotrzeć. Zanim jednak przejdziemy do tego, co robić, pamiętaj, aby maksymalnie dbać o bezpieczeństwo w podróży. Nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć – możesz mieć dokumenty cały czas przy sobie, a i tak może dojść do ich kradzieży lub zagubienia. Oto jak chronić je podczas wyjazdu:

1.    Skorzystaj z sejfu, ale nie tego w pokoju, lecz znajdującego się na recepcji, o ile jest taka możliwość.

2.    Noś dokumenty zawsze przy sobie, np. korzystając z płaskich nerek, które można schować pod ubraniem.

3.    Umieść dokumenty w pasku do spodni z ukrytą wewnętrzną kieszenią.

4.    Nie pozostawiaj dokumentów w miejscu, w którym nikt nie będzie ich pilnować. Jeśli masz ochotę na kąpiel w basenie, to zrób to, kiedy towarzysz podróży może na nie zerknąć.

5.    Zrób kserokopie najważniejszych dokumentów i nie trzymaj ich w tym samym miejscu, w którym masz oryginały.

Jeśli wyjeżdżasz za granicę, to skorzystaj z systemu Odyseusz i zgłoś swój wyjazd. Możesz to zrobić tutaj. Szczególnie warto się tym zająć, jeśli wybierasz się do kraju podwyższonego ryzyka lub na dłuższy okres. W razie, gdyby w danym miejscu doszło do nieprzewidzianych, niebezpiecznych wydarzeń – zamachów, kataklizmów czy innych, dostaniesz SMS-em lub e-mailem informację o potencjalnych zagrożeniach. Zaistniała sytuacja może być również zagrożeniem dla Twoich dokumentów.  

Zgubienie dowodu osobistego za granicą jest możliwe nawet wtedy, gdy zachowasz środki ostrożności. To samo dotyczy oczywiście paszportu. Jeśli zauważysz, że do tego doszło, to jak najszybciej działaj. Gdy przydarzy Ci się zgubienie dowodu osobistego za granicą, to skontaktuj się z konsulatem, a urzędnik anuluje jego ważność.

Do zgłoszenia potrzebujesz dokumentu ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub studencka – w zależności od tego, co masz przy sobie. Jeśli informujesz tylko o uszkodzeniu dokumentu, to musisz go mieć ze sobą.

Zgłoszenia może dokonać ten, kto stracił dokument, a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun prawny. Konsulat nie pobiera za to pieniędzy, natomiast za wyrobienie dokumentu jest naliczana opłata. Nie jest to stała kwota – informację na ten temat znajdziesz na stronie polskiego konsulatu z kraju, w którym chcesz wyrobić paszport.

Możliwe, że opłata będzie trzykrotnie wyższa niż standardowo. Dojdzie do tego, jeśli na podstawie Twojego oświadczenia konsul oceni, że dokument został stracony lub zniszczony z Twojej winy. Po przyjęciu oświadczenia zostanie on anulowany i jest to nieodwracalne. Złożenie wniosku paszportowego jest możliwe w czasie tej samej wizyty w konsulacie.

Pamiętaj, aby nie zwlekać ze zgłoszeniem utraty dokumentu. Osoba, która wejdzie w jego posiadanie, może próbować się pod Ciebie podszyć i na przykład zaciągnąć kredyt na Twoje dane.

Termin, w jakim dokument będzie wyrobiony, zostanie Ci podany przez urzędnika. W przypadku załatwiania tego w konsulacie może to potrwać nawet dłużej niż 30 dni. Skoro czeka się tak długo, to jak możesz wrócić do domu, kiedy zbliża się lot powrotny? Otóż konsul może wydać paszport i paszport tymczasowy. Ten drugi dokument jest przygotowywany po potwierdzeniu Twoich danych w celu umożliwienia Ci powrotu do miejsca stałego pobytu.

W przypadku gdy przebywasz w kraju, w którym nie ma polskiego urzędu konsularnego, zwróć się o wydanie tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document) do konsula przedstawicielstwa państwa członkowskiego UE. Dokument ten może umożliwić pojedynczy przejazd w celu powrotu do Polski lub do państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.