Dni wolne od pracy 2022 - mądrze zaplanuj swój urlop

Podróż | 6 minut

Kalendarz 2022 roku odznacza się korzystnym rozkładem dni ustawowo wolnych, dzięki czemu będziemy mogli łatwo uzyskać kilka długich weekendów. Warto zatem sprawdzić, jak w tym roku wypadają święta i kiedy warto wziąć dni wolne od pracy.

Pierwsze ustawowo przysługujące nam dni wolne w 2022 już za nami, ale te, na które wszyscy czekamy, dopiero nadejdą. Chodzi tu przede wszystkim o okres kwietnia i maja, kiedy to chętnie przedłużamy sobie przerwę świąteczną oraz majówkę. Na dłuższy wypoczynek często liczymy również w okresie Bożego Ciała, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a także oczywiście Bożego Narodzenia. Kiedy wypadają te ustawowe dni wolne od pracy w 2022?

Spis treści:
 
W tym roku niejeden ustawowy dzień wolny wypada korzystniej niż w roku poprzednim – zwłaszcza w zakresie potencjalnych długich weekendów. Zorganizowanie sobie długiego weekendu umożliwiało nam Święto Trzech Króli, ale niekorzystnie przypadał Nowy Rok – w sobotę. Sprawdźmy, jak wypadają inne dni wolne od pracy.

By móc mądrze zaplanować urlop, warto uważnie przeanalizować, jakie są i kiedy wypadają ustawowe dni wolne w 2022 roku. Ich kompletne zestawienie przedstawia poniższa lista:

 • 1 stycznia (sobota) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (czwartek) – Święto Trzech Króli
 • 17 kwietnia – Niedziela Wielkanocna
 • 18 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (niedziela) – Święto Pracy
 • 3 maja (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 5 czerwca (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego
 • 16 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (poniedziałek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (wtorek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (piątek) – Święto Niepodległości
 • 25 grudnia (niedziela) – Boże Narodzenie
 • 26 grudnia (poniedziałek) – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
Jak widać, w tym roku mamy 13 dni świątecznych, które są ustawowo wolne od pracy. Wydaje się to niewiele, ale uwzględniając wszystkie soboty i niedziele, na wypoczynek będziemy mogli przeznaczyć łącznie aż 114 dni. Oznacza to jednocześnie, że na ten rok przypadnie nam 251 dni roboczych.

Patrząc na kalendarz, możemy poczuć lekkie rozczarowanie – w końcu kilka świąt przypada w tym roku na weekendy. Możemy zatem zastanawiać się, czy nie przysługuje nam czasem dodatkowy dzień wolny za święto w niedzielę lub sobotę. 

Otóż prawo częściowo chroni nas przed taką sytuacją, ale nasze możliwości w tym zakresie zależą właśnie od dnia tygodnia, na który przypada święto. Czy przysługuje nam dodatkowy dzień wolny za święto w niedzielę w 2022?

Z punktu widzenia pracownika mniej korzystnie wygląda zależność: święto w niedzielę a dzień wolny. Jeśli przypadnie na ostatni dzień tygodnia, pracodawca nie odda nam wolnego dnia. W tym roku taka sytuacja będzie miała miejsce dwa razy: 1 maja i 25 grudnia.
Jeśli już święto ma przypadać na weekend, to najlepiej niech będzie to sobota. W takim wypadku nic się „nie zmarnuje”, bo pracodawca ma obowiązek oddać nam dzień wolny za święto w sobotę. W 2022 roku okazja ku temu jest tylko jedna, bowiem na ten dzień przypada Nowy Rok.
Warto zwrócić uwagę, że w tym roku mało atrakcyjnie prezentuje się rozkład dni Świąt Bożego Narodzenia. Przypadają one częściowo na weekend. Jeśli chodzi o Święta Wielkanocne, to wypadają one zawsze w te same dni i poniedziałek 17 kwietnia będzie wolny.

Długie weekendy w 2022 roku to przede wszystkim ten na początku maja oraz czerwcowy, związany z Bożym Ciałem. Aby majówka w 2022 potrwała aż dziewięć dni, trzeba wykorzystać dodatkowo cztery dni urlopowe: poniedziałek, środę, czwartek i piątek. Standardowo warto też wziąć wolne w piątek po Bożym Ciele, które wypada w tym roku 16 czerwca.

Niezależnie, czy planujemy weekend majowy w 2022, czy dłuższy wakacyjny urlop, pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim oraz swoich bliskich. Ubezpieczenie na wyjazd, bez względu na wybrany cel podróży, zapewni nam poczucie spokoju i pewności, że w razie nieprzewidzianej sytuacji będziemy mogli skorzystać ze wsparcia ubezpieczyciela.

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.