Czego nie można przewozić w bagażu podręcznym i rejestrowanym w samolocie?

Podróż | 5 minut
Mając na uwadze kwestie dotyczące bezpieczeństwa, wprowadzono zasady, na mocy których pewnych rzeczy nie można zabrać na pokład samolotu. Istnieje lista przedmiotów, które nie mogą zostać włożone do bagażu podręcznego i bagażu rejestrowanego. Jakie pozycje się na niej znajdują? Czego nie można mieć w bagażu rejestrowanym, a czego w podręcznym? 
Spis treści:
 

To, co może być w bagażu, który masz pod ręką w samolocie, zależy m.in. od kierunku Twojego lotu i lotniska, z którego startujesz. W krajach Unii Europejskiej przepisy pod względem przewożenia żywności są mniej restrykcyjne niż w innych państwach. Przykładowo, lecąc do Kanady, nie można wwieźć wędlin.

W Unii Europejskiej możesz zabrać na pokład maksymalnie 1 litr płynów w pojemnikach po 100 ml. Nie chodzi tutaj wyłącznie o wodę i napoje, lecz również o szampon czy płyn do płukania ust. Ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku pokarmów i napojów przeznaczonych dla małych dzieci.

Ile alkoholu można przewieźć samolotem? Jeśli lot odbywa się pomiędzy dwoma krajami Unii Europejskiej, to w bagażu rejestrowanym i podręcznym w sumie może się znaleźć 10 l alkoholi spirytusowych lub 20 litrów wzmocnionego wina lub 90 litrów wina lub 110 litrów piwa. Dużo niższe limity obowiązują w przypadku podróży pomiędzy dwoma krajami, które nie należą do Unii Europejskiej albo gdy jeden z nich leży poza UE. Wówczas może to być 1 litr alkoholi spirytusowych, 4 litry wina lub 16 litrów piwa.

W bagażu podręcznym nie może być również ostrych przedmiotów, takich jak brzytwa, noże, nożyczki, strzykawki, igły, szpikulce do lodu. Nie zabierzemy także łyżew, szabli czy wędki. Szczegółowy spis rzeczy, które nie mogą trafić na pokład, znajduje się na stronach linii lotniczych. Warto sprawdzić go przed wyjazdem.

Czy można mieć powerbank w bagażu podręcznym? Tak, nawet dwa, każdy o pojemności do 40000 mAH (160 Wh), przy czym zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego nie można używać go w czasie lotu. 

Napoje na czas podróży muszą być kupione po odprawie, w strefie odlotów. Na pokład zostaniesz również wpuszczony z lekami, których potrzebujesz w czasie lotu. 

Wiele rzeczy z tych, które nie mogą znaleźć się w bagażu podręcznym, może trafić do rejestrowanego, m.in. wspomniane ostre przedmioty. Można wziąć noże, nożyczki, skalpele, strzykawki, igły, a nawet toporki i tasaki. Czego natomiast nie można spakować? Otóż następujących pozycji:

  • butli biwakowych z propan‑butanem,
  • latarek gazowych,
  • rozpałki z tabliczek węgla drzewnego,
  • baterii litowo-jonowych (mogą być w bagażu podręcznym),
  • substancji wybuchowych i łatwopalnych, jak: dynamit, fajerwerki, granaty, paliwo płynne, pojemniki z gazem,
  • substancji chemicznych i toksycznych, jak: gaśnice, kwasy, zasady, sprężone gazy, trucizny, aerozole obezwładniające, materiały radioaktywne.

Czy można przewozić leki w bagażu rejestrowanym? Jak najbardziej jest to dozwolone, przy czym te, które są Ci potrzebne w czasie podróży, możesz oczywiście mieć przy sobie. Pamiętaj jednak o ograniczeniu do 100 ml objętości.

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.