6 porad, która są przydatne w razie wypadku lub nagłego zachorowania w podróży!

Podróż | 5 minut
Oczekiwany wyjazd na urlop wiąże się z cudownymi wspomnieniami, pięknymi miejscami, które uda Ci się zobaczyć, relaksem, a może uprawianiem ulubionego sportu, np. narciarstwa. Nie zawsze jednak jest tak idealnie. Podróż jest również czasem, w którym może Ci się przytrafić wypadek lub zachorowanie. Co powinieneś wówczas zrobić? Sprawdź nasze porady!
Spis treści:
 

Nie każdy, kto decyduje się na spędzenie urlopu za granicą, zawiera umowę ubezpieczenia turystycznego. Natomiast z badania zrealizowanego przez Havas Media Group w 2019 roku wynika, że większość podróżnych wykupuje taką ochronę. Blisko 30 proc. badanych decyduje się na to na każdy wyjazd, około 24 proc. tylko na niektóre wycieczki, a 16 proc. jest przeciwnych zawieraniu polisy. 41 proc. badanych korzysta w czasie podróży z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i jednocześnie ma ubezpieczenie turystyczne. Natomiast 24 proc. korzysta wyłącznie z karty EKUZ, a 18 proc. tylko z ubezpieczenia turystycznego. Najlepszym rozwiązaniem jest połączenie korzystania z karty EKUZ z polisą podróżną, przy czym pamiętaj, że wspomniana karta daje możliwość korzystania z darmowych świadczeń wyłącznie na takiej zasadzie, jak mieszkańcy danego kraju. Ponadto obowiązuje tylko w krajach UE i EFTA.

Mając kartę EKUZ i polisę podróżną z wysoką sumą ubezpieczenia, zapewniasz sobie dobrą ochronę. Unikniesz ponoszenia kosztów, które będą konsekwencją wypadku lub zachorowania. Co powinieneś zrobić, jeśli przydarzy Ci się zdarzenie, które obejmuje ochrona?

Zanim wyruszysz na urlop, spróbuj znaleźć czas na przygotowanie się do wyjazdu. Poza wiedzą o miejscu, do którego się wybierasz, lokalnej kulturze czy przepisach powinieneś wiedzieć również, co robić, jeśli przytrafią Ci się różne zdarzenia, które obejmuje ochrona ubezpieczeniowa i nie tylko.

  1. Zapisz sobie w telefonie numer kontaktowy do ubezpieczyciela, aby w razie potrzeby mieć go pod ręką. Jeśli masz ubezpieczenie turystyczne w Allianz, zapisz numer infolinii +48 224 224 224.
  2. Jeśli spowodujesz wypadek i wyrządzisz szkodę inne j osobie, a masz ubezpieczenie OC, niezwłocznie skontaktuj się z Allianz podając dane osoby poszkodowanej. A poszkodowanemu podaj numer Twojej polisy. Dzięki temu ubezpieczyciel przejmie sprawę i pokryje z Twojego ubezpieczenia zasądzone mu świadczenie. Natomiast jeśli to Ty jesteś poszkodowanym, to sprawca zdarzenia powinien Ci przekazać numer polisy, a następnie skontaktuj się z centrum alarmowym towarzystwa, w którym ma on ubezpieczenie. Zgłoszenia może dokonać również sprawca, podając dane osoby poszkodowanej – w tym przypadku Twoje. Przygotuj sobie dane, które będziesz musiał podać. Chodzi o imię i nazwisko, numer polisy, datę urodzenia, datę wyjazdu z Polski, datę zdarzenia, miejsce zdarzenia, informację o zdarzeniu, nazwę jednostki medycznej udzielającej pomocy.
  3. Skradziono Twój bagaż  lub został zniszczony w zdarzeniu losowym? O zdarzeniu powinieneś poinformować w ciągu 10 dni od zdarzenia, a w przypadku kradzieży - w ciągu 6 dni. Taką szkodę możesz zgłosić online lub pocztą tradycyjną. 
  4. Potrzebujesz konsultacji lekarskiej w związku z nagłą chorobą lub miałeś wypadek podczas podróży? Poinformuj nas o tym, a my zorganizujemy wizytę u lekarza oraz pokryjemy jej koszt. Tylko w szczególnych wypadkach i po potwierdzeniu z Centrum Alarmowym jest możliwość, abyś sam pokrył koszty leczenia za granicą i złożył wniosek o zwrot kosztów. W takim przypadku musisz uzyskać dokumentację medyczną, a także faktury i rachunki, które potwierdzą Twoje wydatki na pomoc oraz lekarstwa. Następnie, abyśmy pokryli te koszty, musisz nam przedstawić te dokumenty.
  5. Twój lot się opóźnił? Zgłoś do nas takie zdarzenie. Pokryjemy koszt zakupu artykułów pierwszej potrzeby do wysokości sumy podanej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
  6. Zgubiłeś dokumenty na wakacjach zagranicznych? To spory problem, gdyż potrzebujesz ich, żeby wrócić do domu. W pierwszym kroku powinieneś w takim przypadku zastrzec dokument. Zrobisz to bezpłatnie przez internet, korzystając ze strony Biura Informacji Kredytowej –  https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/zastrzeganie-dokumentu-tozsamosci  . Dzięki temu zapobiegniesz ryzyku wykorzystania tego dokumentu np. do wzięcia pożyczki. Następnie fakt jego utraty powinieneś zgłosić do konsulatu, gdzie na Twój wniosek zostanie wyrobiony dokument tymczasowy, co jest też jednoznaczne z zastrzeżeniem dotychczasowego. W przypadku braku dostępu do sieci możesz szybko zastrzec dokument, kontaktując się z infolinią banku – zapisz numer kontaktowy w telefonie, aby go nie musieć szukać w razie potrzeby. Następnie ta instytucja przekaże informacje do bazy Systemu Dokumentów Zastrzeżonych i też unikniesz dzięki temu wykorzystania Twoich dokumentów.

Wyjeżdżasz na urlop? Bez względu na to, czy wybierasz się do Polski, czy za granicę, zawrzyj polisę turystyczną. Sprawdź, ile kosztuje ubezpieczenie: https://www.allianz.pl/dla-ciebie/turystyczne/

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.