Zabezpiecz swoją przyszłość z ubezpieczeniem na życie i zdrowie "Twoje Życie"

Życie i zdrowie | 3 minuty

Pamiętasz o tym, aby ubezpieczyć swoje auto, swoje mieszkanie czy wyjazd za granicę. A co z ubezpieczeniem na życie? To przecież ono powinno być najważniejsze!

Spis treści:

  1. dummy Ochrona życia i zdrowia dla całej rodziny
  2. dummy Zabezpieczenie finansowe dla bliskich

 

Ochrona życia i zdrowia dla całej rodziny

Nieustannie szukamy nowych sposobów na poprawienie jakości życia i często zapominamy o możliwościach, jakie daje dobre ubezpieczenie na życie i zdrowie

Sytuacji, w których dodatkowe ubezpieczenie na życie i otrzymane z niego pieniądze przydadzą się Twojej rodzinie, jest wiele. Ubezpieczenie nie tylko może okazać się pomocne w razie niespodziewanych sytuacji, jak wypadek, choroba czy niezdolność do pracy, ale dodatkowo pomoże Ci zadbać o zdrowie.

Co dokładnie zapewnia Ci dummy ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie?

  • Otrzymujesz 20% zniżki na pakiet badań genetycznych oraz 10% zniżki na pakiet specjalistycznych badań medycznych. Ze zniżek mogą skorzystać wszyscy Ubezpieczeni, jeśli tylko są pełnoletni.
  • Dzięki umowom dodatkowym do ubezpieczenia „Twoje Życie” możesz otrzymać nie tylko wypłatę pieniędzy, ale i specjalistyczną pomoc, jeśli będziesz mieć problemy ze zdrowiem lub zdarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek.

Na przykład: dzięki umowie dodatkowej „Leczenie za granicą”, jeśli zachorujesz na nowotwór lub niezbędna będzie jedna z operacji, wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, będziesz mógł skorzystać z leczenia w zagranicznej klinice. Koszty Twojego leczenia mogą być opłacone nawet do 2 000 000 euro.

  • Zapewniasz swoim bliskim wsparcie finansowe, w razie gdyby Cię zabrakło.

Tym, co wyróżnia ubezpieczenie „Twoje Życie”, jest jego kompleksowość i troska o klienta przez cały czas trwania ubezpieczenia. Ubezpieczenie na życie i zdrowie to przede wszystkim wyraz naszej troski o najbliższych. Ale to nie wszystko – polisa może chronić Ciebie i Twoją rodzinę na wiele różnych sposobów i na wypadek wielu sytuacji.

Gdy zawierasz umowę „Twoje Życie”, określasz dwie kwoty, które powinny być wypłacone, gdyby Ciebie zabrakło:

  • sumę, na którą jesteś ubezpieczony przez cały czas trwania polisy,
  • wyższą kwotę, na którą jesteś ubezpieczony określony czas (np. do momentu spłacenia kredytu albo uzyskania przez Twoje dzieci pełnoletniości).

Tak elastyczna polisa na życie – do której możesz dobrać umowy dodatkowe – pozwoli Ci na dopasowanie sumy i zakresu ubezpieczenia do obecnej sytuacji życiowej.

 „Twoje Życie” zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa, a także będzie wsparciem w trudnych chwilach, takich jak: choroba, wypadek, niezdolność do pracy. Dzięki otrzymanej pomocy łatwiej będzie Ci skupić się na sobie i zadbać o najbliższych.

 

Zabezpieczenie finansowe dla bliskich    

„Twoje Życie” to dobry sposób na finansowe zabezpieczenie naszych bliskich. W czasach, gdy koszty życia są coraz wyższe, a zakup mieszkania czy auta może wiązać się z długotrwałymi zobowiązaniami, warto pomyśleć o jakiejś formie wsparcia dla parterki czy dzieci na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło. Z badania wykonanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) wynika, że aż 54% osób wskazuje[i], że chęć zapewnienia odpowiednich środków do życia swoim najbliższym w kryzysowej sytuacji jest głównym powodem sięgnięcia po polisę na życie.

PIU w swoim raporcie „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” uświadamia, że w przypadku śmierci głównego żywiciela rodziny, potrzeba ok. 150 000 zł na jej utrzymanie przez kolejne cztery lata. Ubezpieczenie na życie powinno nie tylko zapewnić pieniądze na codzienne wydatki, lecz także uwzględniać inne zobowiązania finansowe, jak chociażby kredyt hipoteczny. W 2016 aż 2 000 000 Polaków i Polek spłacało kredyt[ii]. Jeśli więc jako osobę uposażoną (czyli uprawnioną do otrzymania świadczenia) wskażesz partnera, partnerkę albo dzieci, będziesz w stanie zadbać o ich przyszłość, nawet jeśli będą zmuszeni przez jakiś czas samodzielnie spłacać kredyt. Więcej o tym, jak działa nowe ubezpieczenie Allianz, przeczytasz w naszym artykule dummy wypłata świadczenia i pomoc w trudnych sytuacjach - poznaj polisę Twoje Życie"

Zwróć uwagę!

„Twoje Życie” jest ubezpieczeniem na życie – jego zakres można rozszerzyć, korzystając z umów dodatkowych, które pozwalają chronić życie i zdrowie. Pełny opis ubezpieczenia „Twoje Życie” oraz dostępnych umów dodatkowych – w tym sytuacji, w których wypłacamy z nich pieniądze – znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia i załącznikach do tych dokumentów, zamieszczonych na dummy allianz.pl/dokumenty, gdzie znajduje się również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.

[i] https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/171205_raport_wplywu_dlugi.pdf, s.42

[ii] https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/171205_raport_wplywu_dlugi.pdf, s.41

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.