Ubezpieczenia na życie i zdrowie z myślą o rodzinach wielodzietnych

Ubezpieczenie Twoje Życie, Twój Plan | 3 minuty

Masz co najmniej troje dzieci?  Starannie planujesz swoje wydatki? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: jeśli masz dużą rodzinę, możesz otrzymać zniżkę również na zakup ubezpieczenia.

Dobrze dobrane ubezpieczenie na życie i zdrowie to swego rodzaju zabezpieczenie na przyszłość, bo w razie poważnej choroby lub wypadku dziecka nie pozostaniesz sam – udzielimy Ci finansowego wsparcia. Poznaj naszą ofertę dla rodzin wielodzietnych.

Spis treści:

 1. Rodziny wielodzietne w Polsce – przywileje i wyzwania
 2. Dla dużych rodzin – program na miarę potrzeb rodzin wielodzietnych
 3. Ochrona z 50% rabatu – nowa oferta promocyjna

Rodziny wielodzietne w Polsce – przywileje i wyzwania

Nie da się ukryć, że rodzice z co najmniej trójką dzieci mają nie tylko więcej obowiązków, ale też wydatków. Mniejszy dochód w przeliczeniu na jedną osobę[1] często powoduje, że rodziny z większą liczbą dzieci muszą ograniczać koszty. Główny Urząd Statystyczny sprawdził, z jakich wydatków rezygnują najczęściej – są one związane z:

 • edukacją – 15,5 proc. rodzin wielodzietnych rezygnuje z nabycia wszystkich niezbędnych podręczników, a 35,1 proc. z płatnych zajęć uzupełniających (np. korepetycji);
 • ochroną zdrowia – 14,1 proc. dużych rodzin nie korzysta z ofert prywatnych gabinetów stomatologicznych, a 9,9 proc. z porad lekarzy specjalistów przyjmujących odpłatnie;
 • rekreacją i wypoczynkiem – 63,5 proc. dzieci z wielodzietnych gospodarstw domowych nie wyjeżdża na wypoczynek nawet raz w roku[2].

Jakie przywileje mają duże rodziny? Polityka prorodzinna realizowana przez państwo doprowadziła do wprowadzenia Karty Dużej Rodziny. Aktualnie to największe ułatwienie dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Jeżeli ją posiadasz, to Twoja rodzina może korzystać ze zniżek m.in. na przejazdy komunikacją miejską oraz promocji w tysiącach punktów handlowo-usługowych działających w całej Polsce, oznaczonych znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Dla dużych rodzin – program na miarę potrzeb rodzin wielodzietnych

Jeżeli jesteś rodzicem co najmniej trójki dzieci i masz ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa, możesz skorzystać z naszej propozycji i otrzymać:

 • Ubezpieczenie NNW dla każdego Twojego dziecka.
  Ochrony, finansowanej przez Allianz, udzielamy dzieciom w wieku od 2 do 18 lat (lub 25 lat, jeżeli kontynuują one naukę), a nasze ubezpieczenie może być dobrą alternatywą dla NNW szkolnego. Zapewnia wsparcie  w razie m.in.  pobytu w szpitalu, leczenia i rehabilitacji oraz uszczerbku na zdrowiu po wypadku.
 • 20 proc. zniżki na zakup Pakietu Medycznego „Bądź Zdrów” w wersji rodzinnej.
  W ramach tego pakietu Ty i Twoje dzieci możecie korzystać z konsultacji u lekarzy specjalistów i badań medycznych w ponad 1200 placówkach Grupy LUX MED. Jeżeli wskutek wypadku będziesz niezdolny do pracy, zapewnimy Ci finansowe wsparcie w wysokości 25 tys. zł.

Ochrona z 50% rabatu – nowa oferta promocyjna

Z dodatkowej propozycji w ramach programu „Dla dużych rodzin” możesz skorzystać, jeśli wykupiłeś u nas ubezpieczenie Twoje Życie lub Twój Plan oraz zawarłeś umowy terminowego ubezpieczenia na życie na rzecz co najmniej trojga swoich dzieci, będziesz mógł zapewnić im dodatkową ochronę na preferencyjnych warunkach – przyznamy Ci 50 proc. zniżki. Proponujemy pięć takich umów, które możesz zawrzeć na rzecz dzieci i które zapewniają wsparcie finansowe:

 • w razie poważnego zachorowania,
 • w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu i rehabilitacji po NW,
 • w razie pobytu w szpitalu wskutek NW,
 • w razie poniesienia kosztów leczenia skutków NW,
 • w razie poniesienia kosztów operacji plastycznych po NW.

Każda z tych umów oznacza konkretną pomoc finansową. W razie poważnej choroby lub po wypadku dziecka nie pozostaniesz ze wszystkimi wydatkami sam. Możesz otrzymać m.in. pieniądze na leczenie oraz zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i operacji plastycznych po wypadku, w wysokości wskazanej w umowie.

Skorzystanie z rabatu to sposób na to, aby więcej pieniędzy zostało w domowym budżecie. Jednocześnie posiadając ubezpieczenie, możesz zapewnić swoim bliskim poczucie bezpieczeństwa – w razie wypadku czy poważnej choroby dziecka Twoja rodzina nie straci finansowej równowagi.

Źródła:

[1] http://ww2.senat.pl/k6/agenda/seminar/a/060718.pdf (dostęp 23.02.2021 r.).

[2] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ (dostęp 23.02.2021 r.).

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.