Ubezpieczenie NNW dla dziecka – czy chroni w dni wolne od szkoły?

Ubezpieczenie NNW Twoje Dziecko | 3 minuty

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Placówki edukacyjne są miejscami, w których uczniowie mogą się rozwijać, opanowywać nowe umiejętności i wiedzę, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dochodzi tam do większej liczby wypadków niż na drogach. Dlatego, mając na uwadze takie zdarzenia, rodzice decydują się na ubezpieczenie NNW dziecka. Czy jednak taka ochrona obejmuje wypadki, do których dojdzie poza szkołą, również w dni wolne?

Spis treści:

  1.  Na czym polega ubezpieczenie szkolne? 
  2.  Co obejmuje ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Na czym polega ubezpieczenie szkolne?

Młodzi ludzie są podatni na wypadki, a te mogą mieć miejsce w placówkach edukacyjnych i to nie tylko podczas zajęć z wychowania fizycznego, ale również na korytarzach czy szkolnych placach zabaw.

Dane Systemu Informacji Oświatowej pokazują, że w roku szkolnym 2017/2018 odnotowano 54 tys. wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Co ciekawe, dla porównania, w 2018 roku według danych Komendy Głównej Policji do jednostek policji zgłoszono 31 tys. wypadków drogowych. Szkody, do których dochodzi zdecydowanie najczęściej, to urazy nóg i rąk, złamania czy zwichnięcia. Są też poważniejsze zdarzenia, takie jak zmiażdżenia i poparzenia.

Najwięcej wypadków ma miejsce podczas zajęć z wychowania fizycznego, ale do poważnych zdarzeń dochodzi również w czasie zajęć dydaktycznych, np. z chemii. Przyczyną takich szkód może być nieuwaga uczniów lub nieszczęśliwy wypadek. Konsekwencją tych sytuacji może być konieczność poniesienia kosztów hospitalizacji, leczenia czy rehabilitacji.  Mając na uwadze niebezpieczne wypadki, weź pod uwagę zawarcie umowy ubezpieczenia NNW dla dziecka, dzięki któremu w przypadku zdarzeń, które obejmuje ochrona, otrzymasz wypłatę świadczenia. Środki te pomogą Ci z poradzeniem sobie z finansowymi konsekwencjami zdarzenia. Co zapewnia taka ochrona?

Co obejmuje ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Ubezpieczenie NNW dla dziecka często nazywane jest szkolnym, co może być trochę mylące. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że obejmuje ono ochroną nie tylko zdarzenia, do których dojdzie w szkolnych placówkach, ale również te, które będą miały miejsce poza ich terenem. Nie jest również tak, że ubezpieczenie działa wyłącznie w dni nauki szkolnej – obowiązuje ono codziennie, przez cały rok, więc również w wakacje.

Wszystkie pakiety ubezpieczenia NNW, które oferujemy, obejmują uprawianie sportów. Ochrona uwzględnia zarówno wypadki, do których dojdzie podczas zajęć wychowania fizycznego, jak takie, które będą następstwem gry w piłkę na boisku z kolegami po lekcjami. Co więcej, takie zdarzenia nie muszą mieć miejsca w Polsce – ochrona obejmuje wypadki na całym świecie, podczas wypoczynku czy zwiedzania. Zatem to ubezpieczenie NNW działa również w wakacje, nawet jeśli zdecydujesz się na wyjazd zagraniczny z pociechami.

Ochroną mogą być objęte dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, szkół policealnych, artystycznych, domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, placówek oświatowo- wychowawczych. Natomiast oferta nie jest kierowana do studentów.  

Ubezpieczenie obejmuje:

  • Wypłatę pieniędzy po nieszczęśliwym wypadku.
  • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku.
  • Wypłatę środków za pobyt w szpitalu, który trwał co najmniej 24 godziny, również w przypadku zachorowania na COVID-19.
  • Zapłatę za sprzęt ortopedyczny niezbędny po wypadku.
  • Zwrot kosztów operacji plastycznych będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.
  • Odbudowę stomatologiczną – jeśli w wyniku wypadku dojdzie np. do wybicia zęba.
  • Wypłatę świadczenia w przypadku pogryzienia przez psa czy ukąszenia przez owady, czego konsekwencją był pobyt w szpitalu, który trwał co najmniej 24 h.
  • Wypłatę świadczenia w razie śmierci rodzica lub opiekuna.

Ubezpieczenie NNW dla dziecka zapewnia szeroką ochronę ubezpieczeniową. Dzięki niemu możesz uniknąć wysokich kosztów, które zostaną pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Warto zdecydować się na taką polisę i przygotować się na konsekwencje nieszczęśliwych wypadków.

Źródło:

https://dane.gov.pl/pl/dataset/40/resource/16397

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w
Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie www.allianz.pl/owu. Znajduje się tam również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.
 
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie “Twój Plan”, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie dummy www.allianz.pl/owu.