Centralna Ewidencja Pojazdów (CEPiK) – jak sprawdzić historię pojazdu?

Samochód | 3 minuty

Dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów mogą stanowić cenną wskazówkę dla osób decydujących się na zakup auta z rynku wtórnego. Historia pojazdu w CEPiK to bezpłatna usługa, dzięki której można sprawdzić, czy informacje przedstawione przez sprzedawcę są zgodne ze stanem faktycznym samochodu. Jakie dane gromadzone są w systemie? I jak sprawdzić auto w CEPiK?

Spis treści:

Czym jest Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)?

CEPiK, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców to baza, która powołana została na mocy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Gromadzone są w niej informacje z różnych źródeł dotyczące pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w naszym kraju, a także kierowców, którzy zdobyli uprawnienia do jazdy. Tak, jak można przeczytać na stronie gov.pl, system ma na celu przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, które mają związek ze sprzedażą aut na rynku wtórnym, a także upowszechnić dostęp do danych.

CEPiK łączy w sobie tak naprawdę dwie bazy: Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP) i Centralną Ewidencja Kierowców (CEK). Pierwsza z nich umożliwia sprawdzenie m.in. historii danego samochodu, co może mieć kluczowe znaczenie, jeśli myślimy o jego zakupie. Jakie konkretnie informacje można znaleźć w centralnym rejestrze pojazdów?

Sprawdź pojazd w CEPiK – najważniejsze usługi dla osób fizycznych

Historia pojazdu to bezpłatna usługa, która pozwala na otrzymanie dostępu do informacji o aucie. Oczywiście, aby raport o danym samochodzie został wygenerowany, musimy wpisać jego dane: numer rejestracyjny, numer VIN oraz datę pierwszej rejestracji. Jeśli dotychczasowy właściciel nie chce udzielić tych danych przed dokonaniem transakcji, a tym samym uniemożliwia nam sprawdzenie pojazdu w CEPiK, może to stanowić pewne ostrzeżenie. Zdarza się, że niektóre osoby chcą zataić różne informacje m.in. inny rodzaj silnika niż w ogłoszeniu czy często zmieniających się posiadaczy auta. Czego dowiemy się z bazy?

Wpisując potrzebne dane, uzyskamy szereg informacji o samochodzie w CEPiK:

  • Podstawowe dane o aucie – marka i model, moc i pojemność silnika, liczba miejsc siedzących itp.
  • Oś czasu – m.in. rok produkcji pojazdu, informacje o zmianie właściciela,  przeprowadzone badania techniczne, a także informacje o zdarzeniach takich jak np. kradzież, poważne szkody (tzw. szkody istotne, mające wpływ na układ nośny, hamulcowy lub kierowniczy pojazdu), utrata dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie itp.
  • Dane z zewnętrznych systemów zagranicznych – adnotacje, dzięki którym możemy sprawdzić, czy auto zostało uszkodzone np. w ramach wypadku za granicą.

Ponadto, sprawdzenie pojazdu w CEPiK pozwala zorientować się, czy dane auto posiada dummy ważne ubezpieczenie OC oraz status okresowych badań technicznych. Dzięki bazie będziemy wiedzieć, do kiedy ważna jest polisa OC, którą wykupił aktualny właściciel. Poza historią pojazdu, w CEPiK można skorzystać jeszcze z innych bezpłatnych usług. Doskonałym przykładem jest „Bezpieczny Autobus”, umożliwiający dostęp do danych na temat pojazdu, do którego np. wsiadają nasze dzieci. Inną usługą jest „Mój Pojazd”, dzięki której szybko uzyskamy informacje na temat naszego samochodu np. stan licznika z ostatniego badania.

Jak sprawdzić́ historię pojazdu w bazie CEPiK krok po kroku?

Baza CEPiK umożliwia sprawdzenie historii pojazdów, pod warunkiem, że dysponujemy wymienionymi wcześniej danymi na ich temat. Korzystanie z usługi nie powinno sprawiać większych trudności, z kolei wygenerowany w wyniku tego działania raport pozwoli nam ocenić, czy informacje w ogłoszeniu pokrywają się z rzeczywistym stanem samochodu. Jak zatem sprawdzić auto w CEPiK?

  • Krok 1: Wchodzimy na stronę: dummy historiapojazdu.gov.pl.
  • Krok 2: Podajemy dane na temat samochodu, który chcemy sprawdzić w ewidencji pojazdów (a więc: numer rejestracyjny, numer VIN oraz datę pierwszej rejestracji), a następnie klikamy przycisk „Sprawdź pojazd”.
  • Krok 3: Wygenerowany zostaje raport na temat danego auta, który możemy pobrać w formacie PDF.

Jak widać, korzystanie z usługi Historia Pojazdu w CEPiK jest wyjątkowo proste i nie zabiera wiele czasu. Pozwala natomiast uniknąć przykrych rozczarowań związanych z zakupem niesprawnego auta. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.