Ubezpieczenie szkolne dziecka – co obejmuje i jakie prawa ma klient?

Ubezpieczenie NNW | 3 minuty
Dzieci są narażone na wypadki w każdym miejscu – także w placówkach edukacyjnych, w których spędzają wiele czasu. Konsekwencją takich zdarzeń mogą być wysokie koszty leczenia czy rehabilitacji, może także dojść do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Mając na uwadze takie zdarzenia warto kupić dla dziecka umowę ubezpieczenia szkolnego. Co obejmuje taka ochrona i jakie daje prawa osobie, która jest objęta polisą?

Szkolne NNW nie należy do polis obowiązkowych, a tym samym minimalny zakres takiej ochrony nie jest określony w przepisach – jak ma to miejsce np. w przypadku komunikacyjnego OC. Zatem to od umowy, jaką zawrzesz z towarzystwem, zależy, co będzie obejmować. Im więcej ryzyk objętych będzie ochroną oraz im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa będzie składka za ochronę ale także wyższe będą świadczenia wypłacane z polisy w razie wypadku. Warto, aby zakres ochrony był jak najszerszy, a jednocześnie obejmował takie ryzyka, które są dopasowane do aktywności dziecka.

Pierwsza i kluczowa kwestia: czy ubezpieczenie szkolne obejmuje zdarzenia poza szkołą? Ochrona, którą proponujemy w Allianz, działa nie tylko w placówkach edukacyjnych, ale nawet w czasie zajęć sportowych pozaszkolnych, także wówczas, gdy dziecko uprawia sport wyczynowo. 

Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje wakacje? 
- Tak, ochrona działa również poza miesiącami nauki.

Oto, jakie ryzyka między innymi obejmuje polisa szkolna:

  • uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku,
  • koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku,
  • koszty rehabilitacji koniecznej w związku z wypadkiem,
  • koszty odbudowy stomatologicznej,
  • pogryzienie, ukąszenie, użądlenie ubezpieczonego dziecka,
  • powtórna opinia medyczna,
  • świadczenia assistance po wypadku,
  • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku,
  • śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wypadku – W razie pobytu dziecka w szpitalu z ubezpieczenia szkolnego zostanie wypłacone świadczenie za każdy dzień pobytu.

Jednym z najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę, decydując się na taką ochronę, jest suma ubezpieczenia. To maksymalna kwota, jaka może być przekazana z tytułu zdarzeń objętych polisą. Od niej wyliczane są świadczenia wypłacane w razie wystąpienia poszczególnych zdarzeń opisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe będzie świadczenie.

Warto przeanalizować, na jakie kwoty możesz liczyć w zależności od zdarzenia oraz wspomnianej sumy i wybrać taki wariant zakresu ochrony, który będzie odpowiadał Twoim oczekiwaniom.  

Przygotowaliśmy dla Ciebie prosty w obsłudze kalkulator https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie/ubezpieczenia-nnw/ubezpieczenie-szkolne-twoje-dziecko.html dzięki, któremu dowiesz się, ile wyniesie składka w zależności od zakresu ochrony, na jaki się zdecydujesz. Im będzie on szerszy, tym mniejsze ryzyko, że w razie wypadku konsekwencje tych zdarzeń będziesz musiał pokryć z własnych środków. 

Źródło:

https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie/ubezpieczenia-nnw/nnw-szkolne.html

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w
Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie www.allianz.pl/owu. Znajduje się tam również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.
 
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie “Twój Plan”, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie dummy www.allianz.pl/owu.